”Kohta päiväkodeissa on 8–9 kuukauden ikäisiä lapsia” – Katso, mitkä ovat ruuhkaisimmat alueet Tampereen lähikunnissa

Varhaiskasvatuksessa on huolena paitsi työvoiman riittävyys myös pienten alle kolmevuotiaiden määrän lisääntyminen ja varhaiskasvatuksen mukautuminen siihen.

Tampereen päiväkodit ovat täysiä. Löytyisikö apu lähikunnista? Kysyimme paikkatilannetta ja tulevaisuuden näkymiä Kangasalta, Lempäälästä, Pirkkalasta, Nokialta ja Ylöjärveltä.

18.2. 7:00

Aamulehti

Päiväkotipaikat ovat kiven alla paitsi Tampereella myös sen lähikunnissa. Kysyimme paikkatilanteesta, ruuhkaisimmista päiväkodeista ja tulevaisuuden näkymistä Kangasalan, Nokian, Lempäälän, Pirkkalan ja Ylöjärven varhaiskasvatuspäälliköiltä.

Lue lisää: Onko totta, ettei Tampereella ole yhtään päiväkotipaikkaa vapaana? – Selvitimme milloin ja miten paikkaa kannattaa hakea

Ruuhkaisimpia päiväkodit ovat luonnollisesti alueilla, joissa asuu paljon lapsiperheitä. Muuttajan voi olla hyvä tiedostaa tilanne. Kun puhutaan kunnan päiväkotipaikoista, on hyvä muistaa vaihtoehtona myös yksityinen perhepäivähoito. Vapaat paikat löytyvät kootusti Pirkanmaan yksityisten perhepäivähoitajien verkkopalvelusta.

Tulevaisuudessa kuntien varhaiskasvatuspäälliköitä huolettaa paitsi työvoimatilanne myös alle kolmevuotiaiden lasten määrän lisääntyminen päiväkodeissa. Sama nousi esiin Tampereen tilannetta käsitelleessä jutussa. Perhevapaauudistuksen vaikutuksia ei vielä tiedä kukaan, mutta merkkejä on jo näkyvissä.

Kangasala: ”Haastavimpia ovat Vatiala, Ruutana ja Huutijärvi”

Varhaiskasvatusjohtaja Marjo Vesa.

Paikat: ”Kunnalliset varhaiskasvatuspaikat ovat täynnä. Vuodenvaihteessa Lentolaan muuttaneessa ja toimintaansa laajentaneessa Pilke Kangasalan Enkussa on paikkoja vapaana, muut yksityiset varhaiskasvatusyksiköt ovat myös melko täynnä.”

”Toiveiden mukaista paikkaa ei saa välttämättä järjestymään kesken toimintakauden. Toimintakauden alussa, elokuussa, toiveiden mukaisen paikan järjestyminen on helpompaa.”

Ruuhkaisimmat: ”Alueet, joilla on paljon lapsiperheitä, ovat haastavimpia. Näitä alueita ovat muun muassa Vatiala, Ruutana ja Huutijärvi.”

Näkymät: ”Isoin haaste lähivuosina on varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys alueilla, joilla on paljon lapsiperheitä. Lisäksi tietenkin mietityttää varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyys, jo nyt erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien saatavuudessa on haastetta.”

Pirkkala: ”Uusi Pirkkala-kampus helpottaa tilannetta”

Varhaiskasvatuspäällikkö Sari Välilä.

Paikat: ”Pystymme lakisääteisesti tarjoamaan paikat hakijoille. Paikat saadaan järjestymään kunnallisiin tai palveluseteliyksiköihin myös kevään aikana. Keskellä vuotta hakevat eivät kuitenkaan aina saa toivomaansa paikkaa. Parhaiten toivomuksia pystytään toteuttamaan toimintakauden alussa eli elokuussa aloittaville.”

Ruuhkaisimmat: ”Pienet päiväkodit täyttyvät syksyisin, ja niistä vapautuu paikkoja satunnaisesti. Alueellisesti esimerkiksi Toivion päiväkotiin eivät mahdu kaikki toiviolaiset, vaan paikkoja tarjotaan muun muassa työmatkojen varrelta. Vähäjärven alueella Puuhkalakin päiväkoti täyttyy aina syksyllä nopeasti alueen lapsista. Tilannetta helpottaa Pirkkala-kampukselle tuleva 8-ryhmäinen varhaiskasvatusyksikkö, jossa varhaiskasvatus aloittaa pihojen valmistuttua elokuussa 2025.”

Näkymät: ”On tarve paneutua pienten, alle kolmevuotiaiden pedagogiikkaan ja hyvään varhaiskasvatus- ja opinpolkuun entistä paremmin. Perhevapaauudistus on uusi asia, ja sen vaikutuksia varhaiskasvatukseen emme vielä tarkkaan tiedä. Nähtävissä on jo nyt, että keskellä vuotta varhaiskasvatuspalveluiden piiriin tulee pääsääntöisesti vain pieniä, alle kolmevuotiaita lapsia. Jatkossa osa heistä saattaa olla jopa 8–9 kuukauden ikäisiä.”

”Myös henkilöstön saatavuus on koko ajan tapetilla. Vakituisiin opettajien ja erityisopettajien paikkoihin on vielä hakijoita, mutta määräaikaiset sijaisuudet ja varsinkin lyhyet sijaisuudet ovat ajoittain haasteellisia.”

Lempäälä: ”400 euron kuntalisällä halutaan aidosti tarjota mahdollisuus olla kotona”

Varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Ritari

Paikat: ”Tilanne on haastava, koska varhaiskasvatuspaikkaa jonottavia lapsia on paljon, ja heistä 85 prosenttia on alle 3-vuotiaita.”

”Lähipalvelun periaatetta ei tällä hetkellä pystytä täyttämään juurikaan. Siirtotoive perheen lähipäiväkotiin pyritään täyttämään viimeistään seuraavan alkavan toimintavuoden alusta lukien eli 1. elokuuta alkaen. Kevään aikana kartoitetaan siirtotoiveet, ja nämä lapset sijoitetaan ennen uusia varhaiskasvatuspaikkaa hakeneita lapsia.”

Lue lisää: Lempäälä haluaa maksaa perheelle 400 euroa kuussa, jos lasta hoidetaan kotona

Onko suunniteltu 400 euron kotihoidon kuntalisä vastaus pulaan paikoista?

”Kotihoidontuen kuntalisällä halutaan monipuolistaa palveluntarjontaa ja aidosti tarjota mahdollisuus siihen, että huoltaja voisi olla kotona pienen lapsen kanssa pidempään. Toki olemme toiveikkaita, että mikäli rahoitus kuntalisäpilotille saadaan, niin se toisi osaltaan mukanaan helpotusta myös varhaiskasvatuspaikkatilanteeseen.”

Ruuhkaisimmat: ”Käytännössä yksiköt ovat tällä hetkellä täynnä Sääksjärvellä, Kuljussa ja Moisiossa eli näillä alueilla tilanne on kaikkein haastavin.”

Näkymät: ”Suunniteltujen investointien toteutuminen on isoin asia. Niin turvataan riittävä määrä varhaiskasvatuspaikkoja terveellisissä, turvallisissa ja virikkeellisissä tiloissa. Tämän ohella tietenkin myös riittävän lakisääteisen, kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saaminen kuntaan. Työvoimatilanne on haastava erityisesti varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja varhaiskasvatuksen opettajien suhteen sekä sijaisten osalta.”

Nokia: ”Tilanne helpottui, kun kaksi uutta yksityistä päiväkotia aloittivat”

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Mari Valkeejärvi.

Paikat: ”Tilanne helpottui Nokialla tämän vuoden alusta, kun kaksi uutta yksityistä päiväkotia aloittivat toimintansa. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa paikat ovat tällä hetkellä täynnä. Tilanne kuitenkin elää jatkuvasti, ja olemme pystyneet tarjoamaan kaikille hakijoille paikan, mutta aina emme pysty vastaamaan huoltajien toiveisiin.”

”Ohjaamme myös perheitä olemaan yhteydessä ja hakeutumaan yksityisiin päiväkoteihin.”

Ruuhkaisimmat: ”Pohjois-Nokialla sijaitseva Harjuniityn alue on tällä hetkellä suosittua lapsiperhealuetta, ja Harjuniityn päiväkotiin on paljon hakemuksia. Toisaalta Harjuniityn alueelle avautui tammikuussa uusi yksityinen päiväkoti, joka helpottaa alueen paikkapulaa.”

Näkymät: ”Varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä ja uusi tuen lainsäädäntö ovat vaikeuttaneet lähipalvelun toteuttamista nykytilanteessa.”

”Vaikka olemme saaneet hyvin ammattitaitoista henkilöstöä, valtakunnallinen tilanne huomioiden tämä on yksi haaste meilläkin tulevaisuudessa. Vielä vakituiset toimet on saatu täytettyä sekä varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien että lastenhoitajien osalta.”

Ylöjärvi: ”Kuruun muuttava perhe saa sieltä paikan hyvinkin nopeasti”

Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Lahtinen.

Paikat: ”Paikkatilanne on tiukka. Pystymme täyttämään lakisääteiset varhaiskasvatuspalvelut, mutta aina perhe ei saa paikkaa toivomastaan päiväkodista.”

”Paikkakunnalle muuttavat perheet ovat samalla viivalla kuin nyt jo Ylöjärvellä asuvat, kiireellisesti paikkaa hakevat lapsiperheet. Mikäli perhe muuttaa Tampereen kaupunkiseudulla, lapsi voi jatkaa seutusopimuksen mukaisesti entisen asuinkuntansa päiväkodissa toimintakauden loppuun, mikäli se on perheelle mahdollista. Mutta esimerkiksi Kuruun muuttava perhe saa sieltä lapselleen paikan hyvinkin nopeasti.”

Ruuhkaisimmat: ”Meillä on nyt ruuhkaa erityisesti Ylöjärven keskustan alueen päiväkodeissa.”

Näkymät: ”Ylöjärven kaupungille on valmisteltu kasvuohjelma, jonka mukaan vuonna 2040 asukkaita on 45 000. Palveluverkkoselvityksessä katsotaan nyt, miten tämä pitää ottaa huomioon varhaiskasvatuksessa.”

”Meillä on kysyntää koulutetulle henkilöstölle. Keväällä on rekrytointi, jossa haemme varhaiskasvatuksen opettajia, sosionomeja ja lastenhoitajia. Se näyttää paljon suuntaa sille, kuinka vetovoimaisena Ylöjärven varhaiskasvatus nähdään.”

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut