Myös pienellä on oltava arvoa Kestävä Tampere 2030 -tavoitteissa

Pääkirjoitus: Kun Tampere kehittyy, pelkkä hiilineutralius vuoteen 2030 mennessä ei riitä tavoitteeksi. Yhtä lailla on panostettava luonnon monimuotoisuuteen.

Juha Suonpää
Myös pienellä on oltava arvoa Kestävä Tampere 2030 -tavoitteissa

Jokainen rakennettu alue vaikuttaa seudun luonnon monimuotoisuuteen. Kuva Anniston tilan (etualalla) liepeiltä Vuoreksesta.

Yli neljännesvuosisadan kokemus YK:n johdolla käydyistä neuvotteluista ilmastonmuutoksen torjumiseksi on osoittanut, että globaalien ympäristösopimusten toteuttaminen on hidasta ja vaikeata.

Globalisoituneessakin maailmassa muutos alkaa usein paikalliselta tasolta. Siksi avainasemassa ilmaston lämpenemisen torjunnassa ovat muun muassa yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset – ja ennen kaikkea kaupungit.

Tampere on ilmoittanut tähtäävänsä hiilineutraaliksi kaupungiksi 2030 mennessä (AL 1.7.). Tavoite on, että kasvihuonekaasupäästöt vähentyvät 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Loput 20 prosenttia kompensoidaan esimerkiksi sitomalla hiilidioksidia kasvillisuuteen.

Kestävä Tampere 2030 -tiekartassa tavoitellaan isoja muutoksia muun muassa kaupunkirakentamiseen, asumiseen, energian tuotantoon ja kulutukseen sekä ympäristön tilaan.

Pyrkimys hiilineutraliuteen kaupungeissa on yksi keskeinen osa suurta globaalia palapeliä, jonka kokoamisen tavoite on pysäyttää ilmaston lämpeneminen ja ylläpitää maapallon elinkelpoisuus.

Kasvihuonekaasujen päästöt eivät ole ainoa osa tuota palapeliä. Moni maapallon ekologisen sietokyvyn raja on jo ylitetty. Ilmastonmuutoksen torjumisen ohella on ensiarvoisen tärkeätä turvata myös luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti. Me ihmiset olemme riippuvaisia toimivista ekosysteemeistä.

Yhdysvalloissa toimivan Santa Fe - instituutin johtaja Geoffrey West on tutkinut kaupunkeja teoreettisen fysiikan keinoin. Westin mukaan maapallon ja ihmiskunnan kohtalo ratkaistaan kaupungeissa, sillä kasvavat kaupungit syövät suurimman osan maapallon ehtyvistä luonnonvaroista.

Westin mukaan kaupungit muistuttavat luonnon verkostoja ja toimivat paljolti samaan tapaan. Kaupungit ja niiden asukkaat ovat myös osa luonnon verkostoja.

Ei siis ole yhdentekevää, mitä Tampereella rakennetaan, minne rakennetaan, kuinka paljon rakennetaan ja miten rakennetaan. Ihmisen maankäyttö on yksi suurimmista luonnon monimuotoisuutta uhkaavista tekijöistä

Jokaisen rakennusprojektin myötä monen lajin elinympäristö pirstaloituu ja alueella elävien eliöiden elämä vaikeutuu.

Vaikka julkisuuteen lennähtää usein liito-orava, pitää muistaa, että samalla alueella elää jopa tuhansia muita lajeja.

Tutkimusten mukaan luonnon monimuotoisuus Suomessa vähenee huolestuttavasti. Suomalaiset eivät silti pidä biodiversiteetin köyhtymistä uhkana.

Emme juuri kiinnitä huomiota monimuotoisuuteen, sillä moni katoava laji on hyvin pieni ja elää maailmassa, jota emme näe. Kuitenkin monella niistä saattaa olla hyvin tärkeä rooli esimerkiksi elintarviketuotannossa tai terveytemme ylläpitämisessä. Ilman niitä emme selviä.

Hiilineutralius on maapallon elinkelpoisuuden kannalta erittäin tärkeä tavoite, mutta kaikkea huomiota se ei saa viedä. Myös luonnon monimuotoisuudella on iso rooli tulevaisuutemme kannalta.

Tampereen 2030-linjauksissa luvataan, että luonnon merkitys kaupunkilaisten hyvinvoinnille ja terveydelle tunnistetaan ja että luonnon monimuotoisuus turvataan.

Toivottavasti lupaus toteutuu myös käytännössä, sillä ilman mahdollisimman monille eliöille elämän sallivaa elinympäristöä tulevaisuutemme ei ole kovin loistokas, vaikka kuinka komealta näyttäisi.


Kommentit (2)

  • Nimetön

    Ja kuitenkin keskusta rakennetaan täyteen ja sen myötä autoralli ja pakokaasujen määrä vain lisääntyy. Autohulluus on Treella niin syvällä.

  • hema

    ”Maapinta-alasta on rakennettua 4 %, maatalousmaata 9 %, metsää 77 %” – Wikipedia.
    Yksi pieni kaupunki metsän keskellä ei paljoa merkkaa, kyllä meillä erämaata riittää liito-oraville ja muille eläimille.

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Pääaiheet

Sammio