Opettajien huolet on syytä ottaa tosissaan - Pääkirjoitukset - Aamulehti

Opettajien huolet on syytä ottaa tosissaan

Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla tasa-arvoinen mahdollisuus oppia.

10.10. 6:00

Suomen koulujärjestelmä on ollut vuosikymmenet ylpeyden aihe ja jopa nähtävyys. Niin hyvin asiat on hoidettu ja lapset sekä nuoret ohjattu läpi opintien. Pisteenä i:n päällä on ollut loistokas taso kansainvälisessä Pisa-tutkimuksessa, joka mittaa muassa lukutaitoa ja matematiikan osaamista.

Jotain on kuitenkin mennyt pieleen, sillä viime vuosina huolipuhe on alkanut kaikua kouluilta enenevissä määrin (AL 10.10.2021). On puhuttu niin levottomuudesta ja mielenterveysongelmista kuin oppimistulosten heikkenemisestä. Yhtä kaikki, näyttää vahvasti siltä, että iso kuva ei ole kunnossa.

Kun Aamulehti pyysi alkusyksyllä opettajia kertomaan työstään ja koulujen arjesta, vastauksia tuli paljon. Opettajien viesti on vakava.

Opettajien mukaan työtä kuormittavat muun muassa liian isot ryhmäkoot, yhä lisääntyvät viestintäkanavat, ja se, että aikaa menee yhä enemmän muuhun kuin opettamiseen.

Yksi vastauksissa esiin nouseva asia on inkluusio. Suomen peruskoulu on ollut isojen muutosten kohteena viime vuosina. Yksi keskeinen muutos on ollut inkluusion rantauttaminen peruskouluun vuoden 2010 perusopetuslain muutoksella. Inkluusio tarkoittaa tiivistettynä sitä, ettei kouluissa ole erillisiä erityiskouluja ja erityisluokkia, vaan erityisoppilaat osallistuvat yleisopetukseen.

Moni opettaja kertoi olevansa huolissaan inkluusion vaikutuksesta. Kauniilta kuulostava ajatus on käytännön arjessa usein johtanut siihen, että erityistä tukea tarvitsevat eivät saa sitä riittävästi. Lisäksi muidenkin oppilaiden opetus kärsii ja opettajat ovat vaarassa palaa loppuun.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoo Aamulehdelle, että inkluusiosta syntyy ongelmia silloin, kun kunnat käyttävät sitä säästökeinona. Realismia kuitenkin on, että monessa kunnassa taiteillaan resurssien äärirajoilla. ylimääräistä jaettavaa ei ole.

Suomalaisen peruskoulun arvokkaana piirteenä on pidetty läpi vuosikymmenien tasa-arvoisuutta. Koko järjestelmän keskeinen arvo on ollut, että kaikilla on oikeus ja mahdollisuus oppia. Nyt on nähtävissä viitteitä siitä, että tuo peruskallio on alkanut murentua.

Eräs opettaja kertoi kyselyssä, että yläkouluun on siirtynyt alakoulusta lapsia ilman riittävää luku- ja laskutaitoa. Pisa-tutkimuksetkin paljastavat myös, että oppilaan tausta vaikuttaa oppimistulokseen enemmän kuin koskaan ennen. Niin ei saa olla.

Nyt on otettava kaikki keinot käyttöön, jotta koulun väärä suunta saadaan korjattua. Koulut ja opettajat ansaitsevat mahdollisuuden onnistua työssään.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: