Auttaisiko kolmas kaista pientareella Paasikiventien ruuhkiin Vaitinaro - Moro - Aamulehti

Te ehdotitte, me selvitimme: Auttaisivatko nämä nopeat parannukset päivittäisiin jättiruuhkiin, jotka sulkevat lopulta aina Tampereen Rantatunnelin?

Paasikiventien ruuhkaongelmat ovat nykyään liki päivittäisiä. Kun Vaitinaron liittymä tökkii, seuraukset heijastuvat pitkälle tunnelin itäpuolelle.

24.1.2019 7:00 | Päivitetty 24.1.2019 8:08

Moron lukijoilta on tullut ideoita halvasta ja nopeasta ratkaisusta Paasikiventien seisoviin ruuhkiin siksi aikaa, että rahaa on parempiin järjestelyihin.

Otetaan pientareet käyttöön kolmanneksi kaistaksi, kavennetaan ajokaistoja hieman ja rukataan liikennevaloja.

Paasikiventien ruuhkaongelmat ovat nykyään liki päivittäisiä. Arkisin keskustan suunnasta tuleva iltapäiväruuhka puuroutuu Paasikiventien ja Nokian moottorien risteykseen eli Vaitinaroon. Lopulta länteen päin johtava Rantatunneli suljetaan ruuhkan takia.

Ely-keskuksella on noin kolmen miljoonan euron suunnitelma lisäkaistoista ja muuttuvista nopeusrajoitusmerkeistä, mutta toistaiseksi valtiolta ei ole herunut rahaa korjauksiin.

Voisiko siis väliaikaisen hätäratkaisun saada murto-osalla kolmesta miljoonasta ja vieläpä pikaisesti käyttöön?

Pientareet kaistoiksi

Paasikiventiellä on leveät pientareet. Pirkanmaan ely-keskuksen johtaja Juha Sammallahti vahvistaa, että esimerkiksi Uittotunnelin kohdalla asvaltoidun alueen leveys on 10 metriä ja Hiedanraitin ja Enqvistinkadun välillä 9 metriä.

Moron lukijoiden ehdotuksessa tehtäisiin kolme kolmen metrin levyistä ajokaistaa. Tietyömaiden kohdalla on käytetty paljon kapeampiakin kaistoja. Pientarekäytön voisi aloittaa heti liikennemerkkijärjestelyllä. Hinta on arviolta muutamia satasia.

–Käytännössä kapeat kolmen metrin kaistat tuovat ongelmia raskaalle liikenteelle, kun pelivaraa ei juuri ole. Lisäksi kaistanvaihtotilanteissa kasvavat onnettomuusriskit, kun pelivaraa ei niissäkään tapauksissa ole, Sammallahti sanoo.

Sammallahti ottaa esimerkiksi linja-auton.

–Linja-autojen leveys on 2,55 m ja sen päälle tulevat sivupeilit.

Muun muassa tämän takia kaistojen leveytenä käytetään 3,5 metriä. Eikö väliaikaisesti kapeampikin toimisi?

–Kolmannet kaistat eivät mahdu nykyiselle päällysteelle, vaikka kaistoja kavennettaisiin esimerkiksi 3,25 metriin. Kaistojen lisäksi tarvitaan molemmille puolille 0,5 metrin piennar. Sitä kapeammaksi niitä ei voi käytännön syystä tehdä, Sammallahti pysyy tiukkana.

Hän lisää, että nykyisen pientareen leveys vaihtelee 1,5 ja 2 metrin välillä eikä sitä ole suunniteltu kantamaan kolmannen kaistan liikenteen kuormaa.

Keskialue kapeaksi

Keväällä voidaan asvaltoitua ajorataa leventää kaventamalla tien keskialuetta. Hinta voisi olla joitakin satoja tuhansia euroja.

–Tämä tarkoittaa päällysteen leventämistä, jolloin joudutaan rakentamaan riittävät kerrokset tien kantavuuden turvaamiseksi. Lisäkaistan suunnittelussa otetaan huomioon keskialueen kaventamisen mahdollisuudet.

Paasikiventien kolmas kaista ja muuttuvat nopeusrajoitukset ovat ely-keskuksen kielessä tien parantamisen ensimmäisen vaihe. Toisessa vaiheessa Vaitinaroon aiotaan rakentaa noin 40–50 miljoonalla eurolla eritasoliittymä.

–Uuden eritasoliittymän toteutus alkaisi aikaisintaan 5 vuoden päästä. Siksi ensimmäisen vaiheen ratkaisujen tulee olla riittävän hyvät ja laadultaan kestävät sekä turvalliset. Liian kevyitä ratkaisuja ei tule tehdä, koska kantatien 65 liikennemäärä Ylöjärven suuntaan on suurimmillaan 26 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Lue myös:

Rantatunneli on suljettu tänä syksynä jo yli sata kertaa, ennätyspäivänä se suljettiin 16 kertaa – syynä on lyhyt tieosuus, jonka kapasiteetti on aivan äärirajoilla

Tampereen rantaväylän tukkivaan ruuhkasumppuun helpotusta ehkä vuonna 2020 – Tunnelin länsipuolen parannuksiin yritetään saada nopeasti rahaa

Vapaa kaista ohi tulpan?

Voisiko keskustan suunnasta tulevilla olla yksi tai kaksi vapaata kaistaa Lielahden suuntaan ohi Vaitinaron liikennevalojen?

Sen voisi toteuttaa niin, että Nokian moottoritien suunnasta Lielahteen meneville olisi vain yksi kaista nykyisen kahden kaistan sijaan. Toteutus liikennemerkein ja työmaa-aidoin. Hinta-arvio joitakin tuhansia euroja.

–Vaitinaron liikennevalot ohittavia kaistoja tutkittiin vuonna 2018 tehdyssä selvityksessä. Tällainen ratkaisu ei ole mahdollinen johtuen lyhyestä sekoittumisalueesta, millä Nokian moottorintien suunnalta Enqvistinkadulle menevä liikenne joutuu vaihtamaan kaistaa. Yksi kaista Nokian suunnalta ei riitä nykyiselle liikennemäärälle.

Lisää vihreää valoa

Viimeisenä niittinä ruuhka vähenisi antamalla keskustan suunnasta tuleville rutkasti lisää vihreää liikennevaloa ruuhkaisimpaan aikaan. Kärsijänä tässä olisi Nokian moottoritien suunnasta tuleva liikenne.

Tämä on jo ely-keskuksessa työn alla. Liikennevaloihin tehdään uusi ruuhkanpurkuohjelma.

–Tammi-helmikuun aikana otamme käyttöön tuoreimman version ruuhkanpurkuohjelmasta, jossa tarkoituksena on antaa lisää vihreää 5 sekuntia tunnelin suunnasta Ylöjärven suuntaan ajavalle liikenteelle. Tämä aika on pois Nokian moottoritien suunnalta, joten moottoritien ruuhkautuminen on todennäköistä iltapäivällä.

Moottoritien ruuhkautumista seurataan. Tarvittaessa järjestelyjä säädetään lisää.

–Hyvissä olosuhteissa ja Nokian moottoritien ruuhkien pysyessä kohtuullisena uusi ohjelmaversio voi kasvattaa tunnelista Ylöjärven suuntaan kapasiteettia noin 4 prosenttia verrattuna lisäkaistaan, joka kasvattaisi kapasiteettia 25–30 prosenttia Ylöjärven suuntaan.

Sammallahti kertoo, että Vaitinaron liikennevalojen ruuhkanpurkuohjelmien toimintaa on vuoden 2018 aikana säädetty useampaan kertaan.

–Vaikutukset ovat jääneet väliaikaisiksi liikennemäärien kasvun täyttäessä aikaan saadun lisäkapasiteetin.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos