Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Tähtijutut Näköislehti

Tienhaaraan tultaessa pitää tehdä oikeita valintoja – Pirkanmaan innovaatiotyö takaisin ykkösluokkaan

OECD:n tänä vuonna tekemän arvioinnin mukaan suomalainen innovaatiopolitiikka on tienhaarassa. Suomen julkiset TKI-investoinnit ovat olleet vuosia laskusuunnassa ja samaan aikaan teollisuuden pitkä matalasuhdanne ja rakennemuutos ovat johtaneet yksityisten investointienkin leikkaantumiseen. Samaan aikaan tutkimus on osoittanut, että 70 prosenttia suomalaisten elintason nousua selittävästä tuotavuuden kasvusta johtuu innovaatioista. Kun globaali kilpailu entisestään syvenee ja kiristyy, meillä ei ole varaa innovaatioiden laiminlyömiseen ja aleneviin investointeihin. OECD:n mukaan Suomi tarvitsee uuden TKI-vision. Pirkanmaalle OECD:n tekemä analyysi ei tullut yllätyksenä. Monet havainnosta on tunnistettu maakunnan yhteisessä tilannekuvatyössä jo kuluneiden vuosien ajan ja haasteisiin on haettu ratkaisuja kansalliseen yleiskuvaan nähden etukenossa. Innovaatiotoiminnan mittakaavan ja rakenteen muutos on tuntunut Pirkanmaalla voimakkaana. Tutkimuslaitosten saama Tekes-rahoitus on romahtanut ja Nokia-klusteri on purkautunut uusiksi, mittakaavaltaan pienemmiksi liiketoiminnoiksi. Vastatoimena muutokseen korkeakoulut ovat terävöittäneet profiilejaan ja suuntautuneet Suomen Akatemian ja EU:n suuntaan. Erityisen positiivista on ollut VTT:n ja TTY:n menestys EU-rahoituksessa ja Tampereen yliopiston onnistumisen Suomen Akatemian kilpailussa. Nokia-klusterista vapautuneesta osaamisesta on jalostunut suuri määrä uusia yrityksiä, joista on tullut elinvoimainen siemen tamperelaiselle startupien ekosysteemille. Tulevina vuosina startup-ekosysteemin kehittämiseen saadaan vielä lisää pitkäjänteisyyttä, kun Tampereen kaupungin, uuden maakunnan ja korkeakoulujen start up -allianssi ottaa yhteisvastuun julkisen sektorin panostuksista. OECD kehottaa Suomea tehostamaan TKI-politiikan ohjausta ja vaikuttavuutta sekä tiivistämään korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten vuorovaikutusta. Tampereen uuden korkeakouluyhteisön synnyttäminen on valtakunnan merkittävin vaikuttavuutta parantava rakenteellinen uudistus. Uuden yliopiston luomisen ytimessä on yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen nostamisen uudelle tasolle. Tälle on hyvät mahdollisuudet kampusalueiden kehittämisen ja innovaatioalustojen seuraavassa kehitysvaiheessa. OECD suosittaa myös uusien yksityisen ja julkisen sektorin strategisten kumppanuuksien kehittämistä. Pirkanmaalla on jo vuosia toteutettu ja johdettu valtakunnan kiinnostavimpiin kuuluvia kumppanuuksia, mm. Dimecc –hankkeissa, allianssi-mallisissa rakennushankkeissa, opiskelijoiden ja yritysten yhteisissä Demola-projekteissa ja kuntien innovatiivisissa hankinnoissa. Kumppanuustoiminta on muodostunut Pirkanmaata profiloivaksi kyvykkyydeksi ja luotuja toimintamalleja uusiokäytetään eri teemoissa. Esimerkiksi kiertotaloudessa kumppanuustoiminta on tuonut nopeita tuloksia Eco3-alueen noustessa kansalliseksi kärkihankkeeksi. Tienhaaraan tultaessa pitää tehdä oikeita valintoja. Pirkanmaalla tehdyt valinnat ovat olleet moderneja ja myöhemmin saatujen suositusten mukaisia. Suomen uuden innovaatiovision luomiseen ja toimeenpanoon on meillä hyvät edellytykset. Edellytykset eivät realisoidu tuloksiksi ilman yhteisiä ja mitattavia strategisia tavoitteita. Tilannekuvatyön pohjalta nousee esiin kolme keskeistä tavoitetta: TKI-toiminnan mittakaavan kasvattaminen, startup-tuotannon tason nostaminen ja uusien ekosysteemivalintojen tekeminen. TKI-toiminnan nostaminen takaisin miljardimittakaavaan edellyttäisi noin 1 500–2 000 uuden TKI-työpaikan synnyttämistä alueelle. Yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä tavoite on saavutettavissa, mutta edellyttää onnistumisia uusissa avauksissa ja erityisesti innovaatiovetoisen liiketoiminnan kasvua ja sijoittumista alueelle. Startup-yritysten määrän kolminkertaistaminen ja niihin kohdistuvan rahoituksen kymmenkertaistaminen lisäisi talouden uusiutumisvahtia ja alueen vetovoimaa. Siihen pääseminen edellyttää yrittäjyysvalmiuksia antavan koulutuksen lisäämistä, innovaatioprosessien uudistamista korkeakouluissa, startup-yhteisöjen vahvistamista ja rahoittajaverkostoihin kytkeytymistä. Kirjoittaja on innovaatio- ja tulevaisuustyöasioiden johtaja Pirkanmaan liitossa.