MainosTampereen Sähkölaitos

Puhdas kaukolämpö on koko Tampereen ilmastoteko – Näistä syistä päästöt ovat vähentyneet merkittävästi ja kehitys jatkuu

Tampereen Sähkölaitos teki jo vuonna 2010 energiakäänteen. Tällöin siirryttiin määrätietoisesti käyttämään yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä, jotka ovatkin vähentyneet jopa 50 prosenttia vuodesta 2010. Tavoitteena on 95 prosentin päästövähennys vuoden 2030 loppuun mennessä.

Uuden ajan biovoimalaitos tuo kiinteistöihin yhä puhtaampaa kaukolämpöä. Naistenlahti 3 valmistuu vuonna 2022.


12.11.2020 6:00 | Päivitetty 12.11.2020 9:32

Päinvastoin kuin monissa muissa Suomen suurissa kaupungeissa, tamperelaisen kaukolämmön tuotannossa ei käytetä lainkaan kivihiiltä, mutta sitäkin enemmän uusiutuvia energialähteitä.

Uusiutuvien biopolttoaineiden käyttö lisääntyy merkittävästi uuden Naistenlahti 3 -voimalaitoksen valmistumisen myötä. Vielä kahden vuoden ajan Naistenlahdessa palaa puuaineksen ja turpeen tasainen sekoitus, koska nykyinen kattila vaatii molempia toimiakseen. Jatkossa mahdollisuus on käyttää jopa 100-prosenttisesti biopolttoaineita.

Kaukolämmön tuotantoon käytettävä polttoaine on jo nyt valtaosin paikallista, mikä tukee maakunnan työllisyyttä ja elinkeinoja. Tamperelainen kaukolämpö onkin todellista lähilämpöä.

Tekoja ilmaston puolesta puhtaalla kaukolämmöllä

Naistenlahden voimalaitos saneerataan vuosien 2020–2022 aikana tulevaisuuden tarpeisiin. Siellä alitetaan tiukentuneet päästöraja-arvot sekä voidaan käyttää monipuolisesti erilaisia polttoaineita: myös kaupan ja teollisuuden pakkausjätettä ja muuta jätepuuta. Samalla varaudutaan lämmön talteenoton tehostamiseen lämpöpumpuilla sekä uuden kaukolämpöakun rakentamiseen.

–Sähkölaitos käytännössä tekee kaukolämpöasukkaiden puolesta toimet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Kaukolämpö on ikuista, vain lämmön lähde muuttuu, Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen luonnehtii muutoksia ja ajassa elämistä.

Katso video: Päästötön kaukolämpö on lahja ympäristölle.

Monessa Sähkölaitoksen voimalaitoksessa on jo vuodesta 2015 lähtien hyödynnetty savukaasupesureita, jotka puhdistavat savukaasuista pienhiukkaset. Arvokas hukkalämpö saadaan sekin talteen ja jaettua kaukolämpöverkossa.

Tammervoiman hyötyvoimalaitos Tarastenjärvellä on merkittävä alueellinen kaukolämmön tuottaja. Siellä poltetaan vuosittain yli 170 000 tonnia pirkanmaalaista ja Jyväskylän seudun sekajätettä ympäristöystävällisesti lämmöksi ja sähköksi.

Avoimeen kaukolämpöverkkoon pystytään kytkemään teollisuuden hukkalämpöjä, joita voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa. Suunnitteilla on myös geolämmön pilottilaitos Nekalan lämpökeskuksen läheisyyteen.

Tamperelainen kaukolämpö

Huolettomaan asumiseen

Kaukolämpö on Tampereen ja Suomen suosituin lämmitysmuoto. Vuonna 2019 jopa 95 prosenttiin Suomen uusista kerrostaloista valittiin kaukolämpö. Tampereella, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä noin 250 000 ihmisen kodit lämpenevät tamperelaisella kaukolämmöllä.

Kaukolämpö on käytännössä ainoa lämmitystapa, johon paikallinen energiayhtiö sitoutuu rakennuksen koko elinkaaren ajaksi.

Lämmöntuotantoa valvotaan ja kaukolämpöverkkoa huolletaan jatkuvasti. Sähkölaitoksen toimitusvarmuus kaukolämmölle on 99,98 prosenttia.

Lue myös: