MainosPirkanmaan Yrittäjät

Lakilaari


15.11.2020 18:41

Haluaisin perustaa osakeyhtiön ja olen miettinyt, että voinko käyttää yhtiötä hyvän tekemiseen? Käsitykseni mukaan yhtiön pitää tehdä voittoa. Pitääkö yhtiön aina tehdä voittoa ja voinko halutessani käyttää yhtiön varoja haluamaani hyvään tarkoitukseen?

Kiitos mielenkiintoisesta kysymyksestä. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Voiton tuottaminen on siis oletusarvoinen yhtiön tarkoitus. Omistajat voivat kuitenkin määrätä toisin. Suomessa on lukuisia yhtiöitä, jotka on perustettu joko kokonaan tai osittain muuta tarkoitusta varten.

Yhtenä esimerkkinä on yritykset, joiden tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa vaan tuottaa omistajilleen palveluita omakustannushintaan. Tämä malli on käytössä useissa yksityis- ja julkissektorilla toimivissa yhteisyrityksissä. Lisäksi monet yhdistykset ja säätiöt ovat perustaneet yhtiöitä toimintaansa kuuluvaa liiketoimintaa varten.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös määrätä, että yhtiö käyttää voittoaan johonkin hyvään tarkoitukseen. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita ns. yhteiskunnalliset yritykset, jotka perustetaan ratkomaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja jotka käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Lainsäädännössä ei ole erikseen huomioitu yhteiskunnallisia yrityksiä, vaan ne toimivat lainsäätäjän silmin muiden yritysten tavoin.

Käytännössä harjoittaessaan liiketoimintaa yhteiskunnalliset yritykset kilpailevat samalla tavalla markkinoilla kuin muutkin yritykset. Yhteiskunnallisilla yrityksillä ei ole myöskään verotuksellista erityisasemaa. Yhteiskunnallinen yritys siis maksaa normaalisti voitostaan yhteisöveron ennen kuin se pääsee jakamaan rahaa nimeämäänsä hyvään tarkoitukseen. Lisäksi on toki huomioitava, että lahjoitukset eivät saa vaarantaa yhtiön liiketoimintaa tai velkojen maksua.

Kaikki osakeyhtiöt niiden tarkoituksesta riippumatta voivat halutessaan lahjoittaa rahaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Verotuksellisesti on huomioitava, että lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa, koska ne annetaan hyväntekeväisyystarkoituksessa eivätkä suoranaisesti edistä elinkeinotoimintaa. Käytännössä yhtiön on siis ensin maksettava voitostaan normaali yhteisövero, ja lahjoitukset eivät verotuksen näkökulmasta vähennä yhtiön voittoa ja siten ollen verotettavan tulon määrää.

Verotuksessa on kuitenkin muutamia poikkeuksia lahjoituksiin, jotka katsotaan vähennyskelpoisiksi. Arvoltaan vähäiset lahjoitukset enintään 850 euroon lahjansaajaa kohden voidaan tietyin edellytyksin katsoa suhdetoiminnan luonteisiksi menoiksi ja siten vähennyskelpoisiksi verotuksessa. Lisäksi tällä hetkellä vähennyskelpoisia ovat 850–250 000 euron lahjoitukset tieteen, taiteen tai suomalaisen kulttuuriperinnön tukemiseksi. Verohallinto ylläpitää listaa toimijoista, joille voi tehdä lahjoitusvähennykseen oikeuttavan lahjoituksen.

Riippumatta siitä onko yhtiön tarkoitus voiton tuottaminen omistajille tai voiton osittain tai kokonaan jakaminen hyvään tarkoitukseen on liikeidean oltava kannattava. Ennen yrityksen perustamista onkin suositeltava tehdä liikeideaan ja kannattavuuteen liittyviä selvityksiä ja laskelmia. Lisäksi jos tarkoituksena on hyvän tuottaminen, niin ennen yhtiön perustamista on hyvä pohtia, että onko toiminta luonteeltaan enemmän yhdistystoimintaa kuin liiketoimintaa. Toiminnasta riippuen myös osuuskunta tai säätiö voi olla hyvä ratkaisu yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseksi.

Lue myös: