MainosIdeapark

Ideaparkin hiilijalanjälki pieneni merkittävästi – Kuinka paljon Suomen suurin kauppakeskus kuluttaa sähköä vuodessa?

Ideapark vaihtoi kiinteistön sähkön uusiutuvaan energiaan, jolloin hiilijalanjälki putosi 3700 tonnista 610 tonniin vuodessa.


Tehdyt ympäristöteot ovat osa Ideaparkin vastuullisuustyötä, joka on keskeinen osa liikekeskuksen arkea. Kauppakeskus päivittää parhaillaan kiinteistön ilmastointia entistä tehokkaammaksi. Lempääläisten kauan odottaman kylpylä-uimahallin rakennustyöt alkavat tänä keväänä ja rakentamisessa keskeistä ovat ympäristöä huomioivat, vastuulliset energiaratkaisut. Hiihtopuiston ja hotellin jäähdytys- ja lämmitysratkaisuiden energiatehokkuus on painava kriteeri alkamassa olevissa rakennushankkeissa.

Vastuullinen Ideapark, osa 1/3

Tämä natiivisisältö on ensimmäinen osa Ideaparkin vastuullisuudesta kertovasta 3-osaisesta sarjasta. Seuraavissa osissa teemoina ovat kierrätys ja jätehuolto liikekeskuksessa sekä Ideaparkin merkitys yli 1000 ihmisten työllistäjänä, lähiympäristön asukkaiden aktivoijana ja sosiaalisen vastuun kantajana.

Ostosten keskittyminen kauppakeskukseen säästää ympäristöä

Nopeasti ajateltuna valtava kauppakeskus on iso sähköenergian kuluttaja. Sitä se onkin, mutta asia kääntyy myönteiseksi, kun kulutus suhteutetaan esimerkiksi Ideaparkissa sijaitsevien liikkeiden tai vuosittain keskuksessa asioivien ihmisten määrään.

Kauppakeskuksessa ilma vaihtuu. Kiinteistön ilmanvaihtolaitteisto puhaltaa uutta ilmaa asiakastiloihin jopa satoja kuutioita sekunnissa.

Ideaparkin kiinteistön kuluttamalla energialla lämpenee ja hoituu noin 150 liikkeen ilmavaihto. Ympäristön kannalta merkittävää säästöä tulee myös siinä, että kuluttajat pystyvät hoitamaan ostoksensa ja monet tarpeensa samassa paikassa. Tällöin autoilu vähenee. Ideaparkin yhä lisääntyvät harrastusmahdollisuudet tukevat synergistä kehitystä.

Hiilijalanjäljen koon Ideaparkille selvitti Reforest Oy, jonka toimitusjohtaja Atte Borgenström vertaa Ideaparkin kiinteistön hiilijalanjälkeä noin 60 keskivertosuomalaisen jättämään jälkeen.

”Voi siis sanoa, että itse (Ideaparkin) kiinteistön hiilijalanjälki on kohtuullisen pieni”, Borgenström pohtii ja täsmentää, että tuo 610 tonnia on Ideaparkin kiinteistön jättämä hiilijalanjälki, eikä mukana ole yksittäisten liikkeiden ja niiden logistiikasta tulevaa ilmastokuormaa.

Ideapark siirtyi uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun sähköön ja kompensoi sähkönkulutuksen tuottaman laskennallisen hiilijalanjäljen nollaan istuttamalla puita Forssassa sijaitsevaan metsään. Ideaparkin pihasta löytyy nyt puuistutuksia symbolisoiva alue.

Ideaparkin sähkönkulutus on vuosittain noin 14 000 megawattituntia. Esimerkiksi valmistuva Olkiluodon uusi ydinvoimala tuottaa pian sähköä 1600 megawatin tuntikeskiteholla, joten se tuottaa täydellä teholla toimiessaan Ideaparkin kiinteistön vuosittaisen sähkötarpeen noin yhdeksässä tunnissa.

Olkiluoto-3 tuottaa Ideaparkin vuoden sähköt 9 tunnissa

”Tässä 14 000 megawattitunnissa on mukana sekä kiinteistön käyttämä että vuokralaisten käyttämä energia, eli koko Ideaparkin kulutus”, tarkentaa Ideaparkin kiinteistöpäällikkö Tero Mäkelä.

Kiinteistön lämmitys ja ilmavaihto ovat kauppakeskuksen suurimpia energian kuluttajia. Ihmisten ja tavaroiden logistiikka on niiden rinnalla toiminnan luonteesta johtuen kokonaisuudessa merkittävä asia, jossa ympäristöä suojelevia tekoja on mahdollista tehdä.

Ihmiset ja tavarat liikkuvat

Ideapark Lempäälässä vierailee vuosittain liki seitsemän miljoona kävijää. Liikenteellä on siten iso merkitys liikekeskuksen ympäristövaikutuksille. Ideapark kehittää yhä toimivampia joukkoliikenneratkaisuja yhteistyöllä Tampereen seudun joukkoliikenteen ja Lempäälän kunnan kanssa.

Sujuvat bussiyhteydet parantavat työntekijöiden ja asiakkaiden mahdollisuuksia käyttää ympäristölle ystävällistä joukkoliikennettä.

Sähköautoilijoille Ideapark on rakentanut 42 autojen latauspaikkaa.

Sähköautojen yleistyminen vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Tavaroiden ja hyödykkeiden siirtäminen kuluttajien ostettavaksi on logistinen haaste, jossa liikkeiden keskittyminen yhdelle alueelle kauppakeskukseen vähentää energian kulutusta ja päästöjä. Kun noin 150 liikettä ja iso määrä harrastusmahdollisuuksia sijaitsevat samassa paikassa ovat liikenteen synergiaedut ilmeisiä.

Vastuullinen Ideapark, osa 1/3

Vastuullisuus on olemassaolon edellytys

Ideapark pyrkii parantamaan vastuullisuutta kaikessa arjen toiminnassaan.

Kiinteistön hiilijalanjälki pieneni 3700 tonnista 610 tonniin vuodessa Ideaparkin siirryttyä käyttämään alkuperätakuin varmistettua 100 prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.

Uusien laajennushankkeiden keskeisinä kriteereinä ovat energiatehokkuus ja muu kestävän kehityksen toteutuminen.

Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tilaston mukaan Ideapark Lempäälä on vuokrattavana olevalta liikepinta-alaltaan (116 017 neliötä) Suomen suurin kauppakeskus.

Lue myös: