MainosTampereen Sähkölaitos

Pieni hinta vai pieni hiilijalanjälki – Valitse kaukolämpö, niin saat molemmat

Kaukolämmön hinta ja hiilijalanjälki vaihtelevat Suomessa alueittain merkittävästi. Tampereella kaukolämpö kestää vertailun mihin tahansa energiamuotoon: se on edullista ja lähes päästötöntä.

Energiaratkaisun valinnassa sähkön hintavaihtelulla ja ilmastovaikutuksilla on suuri rooli.


4.7. 16:25

Maalämpö on viime aikoina kasvattanut suosiotaan niin omakotiasujien kuin kerrostaloyhtiöiden keskuudessa. Ajatuksena on ollut saada lämpöä aiempaa edullisemmin suuren kertainvestoinnin takaisinmaksun jälkeen.

Myllerrykset maailman energiamarkkinoilla ovat kuitenkin tuoneet ison yllätyksen maalämpöön siirtyneille: moninkertaiseksi kohonnut sähkön hinta nostaa maalämmön kustannuksia niin, että kaukolämpö on entistäkin edullisempaa.

Maalämpöön investoimalla ei saa enää riittäviä säästöjä, eikä investointi ole kannattava. Takaisinmaksuajat karkaavat vuosikymmenten pituisiksi. Pahimmassa tapauksessa säästöjä ei synny lainkaan ja aiempaa kalliimman lämmitysenergian lisäksi maksetaan tehty investointi.

"Esimerkiksi Tampereella ja Pirkanmaalla asetelma on kääntynyt päälaelleen: kaukolämpö on nyt usein edullisin lämmitysmuoto”, sanoo Tampereen Sähkölaitoksen asiakkuusjohtaja Mikko Erma.

”Useat taloyhtiöt ovat peruneet maalämpöhankkeitaan. Syitä on monia: toimitusajat, komponenttien saatavuus, sähkön epävakaa hinta, sekä epävarmuus lämmön riittävyydestä kylminä vuodenaikoina ovat johtaneet vakaampaan ja huolettomampaan lämmitysmuotoon päätymiseen”, jatkaa Erma.

Kotimaisen uusiutuvan hinta ei heilu

Vaikka energia-asioissa ennustaminen on usein vaikeaa, niin Tampereella kaukolämmön hinnan ennustetaan pysyvän edullisena tulevaisuudessakin.

”Tämä johtuu siitä, että Tampereella lämpöä ja sähköä tehdään pääasiassa uusiutuvilla energialähteillä. Vuoden 2022 loppupuolella valmistuvan Naistenlahti 3 -voimalaitoksen tärkein yksittäinen raaka-aine on kotimainen biomassa, jonka hintaan maailman energiamarkkinoiden turbulenssit vaikuttavat paljon vähemmän. Ja kun raaka-aineen – suomalaisen hakkeen ja puuteollisuuden ylijäämämateriaalin – hinta on vakaa, pysyy energian hinta asiakkaalle niin ikään vakaana.”

Naistenlahti 3 on Tampereen Sähkölaitoksen suurinvestointi yhä kestävämpään energiantuotantoon. Noin 160 miljoonaa maksava uusi voimalaitosyksikkö korvaa vuonna 1977 valmistuneen Naistenlahti 2:n.

Hiilineutraalius on lähellä

Oman energiaratkaisun valinnassa ilmastovaikutuksilla on entistä suurempi rooli. Tästäkin näkökulmasta tarkasteltuna tamperelainen kaukolämpöasiakas voi nukkua yönsä rauhallisin mielin: avautuessaan Naistenlahti 3 vähentää Tampereen Sähkölaitoksen hiilidioksidipäästöjä 55 % ja koko Tampereenkin päästöjä peräti 20 %.

”Panostamalla uusiutuvan energian teknologioihin olemme vähentäneet jo nyt päästöjä enemmän kuin kaupungin Tampereen henkilöautoliikenteen päästöt”, iloitsee Erma.

Hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin kehitetään yhä kiihtyvällä tahdilla ratkaisuja.

Tampereen Sähkölaitoskin on mukana pilottihankkeissa, kuten suunnitteilla olevassa Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen hiilidioksidin hyötykäytössä.

Hankkeen toteutuessa Tammervoiman tontilla tuotetaan hiilidioksidin avulla uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä liikennepolttoaineeksi.

"Nämä ratkaisut ovat avaintekijä myös suuressa tavoitteessamme saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Se on ihan nurkan takana”, Mikko Erma kertoo.

Kaukolämpö on myös tulevaisuudessa kaupunkien kestävä energiaratkaisu – päästötön, edullinen ja luotettava.

Älykästä lähilämpöä

Tampereen Sähkölaitoksella uskotaan vahvasti kaukolämpöön.

"Se on tulevaisuuden kaupunkien kestävä energiaratkaisu – päästötön, edullinen ja vakaa.”

Älykkäisiin kaukolämpöverkkoihin voidaan ohjata uusiutuvilla tuotettujen energiamuotojen lisäksi vaikkapa hukkalämpöä, pienten paikallisten toimijoiden tai jopa kuluttajien tuottamaa energiaa.

"Kysymyksessä onkin päästötön lähituote, jota käyttää ja tuottaa tamperelaisten muodostama energiayhteisö”, Mikko Erma visioi.

Info

Pähkinänkuoressa

  • Moninkertaiseksi kohonnut sähkön hinta nostaa maalämmön kustannuksia niin, että kaukolämpö on nyt usein kannattavin lämmitysmuoto.

  • Vuoden 2022 lopussa valmistuva uuden ajan biovoimalaitos Naistenlahti 3 tuo kiinteistöihin yhä puhtaampaa kaukolämpöä.

  • Kaukolämmön tuotantoon käytettävä polttoaine on jo nyt valtaosin paikallista, mikä tukee maakunnan työllisyyttä ja elinkeinoja. Tamperelainen kaukolämpö onkin todellista lähilämpöä.

Lisätietoa tamperelaisesta kaukolämmöstä >>