MainosSastamalan kaupunki

Historiaa huokuva ratsutila tuli myyntiin Sastamalasta – tällainen on harvoin tarjolla oleva kohde

Vähä-Tiisalan tilakeskukseen kuuluu yksitoista rakennusta Mouhijärven upeissa maisemissa. Kauppa ei ratkea vain rahalla.

Matkaa Tampereelle Vähä-Tiisalasta on noin 35 kilometriä.


19.5. 9:29

Kuinka päivittäisin historiaa huokuvan ratsutilan 2020-luvulle? Minkälaisilla suunnitelmilla Vähä-Tiisalasta tulisi Sastamalaan ja Tampereen naapuriin vaikkapa kiinnostava matkailukohde?

Kysymykset ovat ajankohtaisia, sillä Sastamalan kaupunki myy Mouhijärvellä sijaitsevan Vähä-Tiisalan ratsutilan, johon kuuluu yksitoista rakennusta ja noin kolme hehtaaria maata.

”Näkyvällä paikalla oleva tila soveltuu esimerkiksi matkailu- ja palveluelinkeinojen harjoittamiseen”, kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi esittelee.

Myyntihinta on 180 000 euroa, mutta kaupunki on valmis harkitsemaan myös hintatarjouksia. Pelkästään rahalla kauppa ei kuitenkaan ratkea.

”Myynti tapahtuu käänteisellä kilpailutuksella ennalta määritellyllä hinnalla. Varsinainen kilpailu käydään ostotarjouksen yhteydessä esitettävällä käyttösuunnitelmalla, jossa kriteereinä ovat toiminnan sopivuus paikkaan ja olemassa oleviin rakennuksiin, vaikutus aluetalouteen, näkyvyysarvo paikkakunnalle sekä toiminnan tuomat uudet palvelut.”

Tilakeskus kohoaa matalan kumpareen laella kauniissa peltomaisemassa. Paikalla on pitkä historia ja edustavaa rakennusperintöä. Ylä-Satakunnan vouti Tapani Erkinpoika muutti 1598 Tiisalaan ja kokosi omistukseensa viisitaloisen kylän. Vuonna 1600 hän ryhtyi tekemään syntyneestä uudesta Tiisalan tilasta ratsupalvelusta. Wähätiisala lohkottiin itsenäiseksi ratsutilaksi 1789, ja molemmat tilat jatkoivat palvelusta aina vuoteen 1886, jolloin järjestelmä purettiin.

Vähä-Tiisalan päärakennus edustaa alueensa arvokasta rakennusperintöä.

Tilan nykyiset ja hyvin alkuperäisinä säilyneet rakennukset ovat valmistuneet pääosin 1800-luvulla tai 1900-luvun alussa. Ne sijaitsevat vanhan kylätien ja peltoaukean välissä. Mukana on kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokkaaksi ja kaupunkikuvan kannalta erityisen tärkeäksi luokiteltuja rakennuksia.

Tilan päärakennuksen ja uudemman asuinrakennuksen lisäksi Vähä-Tiisalaan kuuluu kolme aittaa, talli-makasiini, navetta, paja, suuli, lato ja talousrakennus, jonka yhteydessä on kuivuri. Päärakennus on rakennettu 1835 ja sen itäpäähän tehty laajennus 1922. Uudempi asuinrakennus on vuodelta 1889.

”Rakennuksia ei ole juurikaan purettu, ja tehdyt korjaustyötkin ovat olleet maltillisia. Ostajan on kuitenkin hyvä huomioida, että rakennukset ovat vanhoja ja ne kaikki vaativat ennen käyttöönottoa laajoja korjauksia. Niistä on tehty kuntoarvio.”

Vähä-Tiisala sijaitsee Tampereen ja Porin välisen valtatien 11 läheisyydessä. Matkaa Tampereelle on noin 35 ja Poriin noin 68 kilometriä. Lähimmät palvelut ovat Häijäässä.

Sastamalan kaupunki on teettänyt rakennuksista kuntoarvion.

Valtatien ja tilakeskuksen välissä on vanha Uotsolan ja Häijään välinen kylätie. Valtatien pohjoispuolelle on juuri valmistunut uusi rinnakkaistie sekä valtatien alikulku yhdistämään Uotsolan ja Häijään taajamat.

”Tilakeskuksen läheisyyteen rakennetaan parhaillaan uutta Mouhijärven Maisemakylien pientaloaluetta”, Vuorijärvi kertoo alueen kehittämisestä.

Vähä-Tiisalan ratsutila

Kiinnostuitko?

Jätä tarjouksesi: tonttimyynti@sastamala.fi

Lue lisää Vähä-Tiisalasta ja alueen asemakaavasta.

Tiedustele kohteesta:

■ kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi: arto.vuorijarvi@sastamala.fi

■ yritysasiantuntija Mikko Rauva: mikko.rauva@sastamala.fi