Ilmasto ja yrityksen talous kiittävät energiaremontin tekijää – Tämän asiantuntijuuden ja nämä tuet voit saada käyttöösi - Mainos - Aamulehti
MainosHelen Oy

Ilmasto ja yrityksen talous kiittävät energiaremontin tekijää – Tämän asiantuntijuuden ja nämä tuet voit saada käyttöösi

Yritysten vastuullisuus energia-asioissa voidaan yhdistää ilmastotavoitteisiin ja liiketoiminnan kannattavuuteen. Runsaan vuoden Tampereen seudulla toiminut perinteikäs energiayhtiö Helen on mukana rakentamassa hiilineutraalia kaupunkia.

Heleniltä asiakas saa sähköautojen latausinfran avaimet käteen -toteutuksena, mikä sisältää kartoituksen, suunnittelun, toteutuksen ja avustusten haun.


18.10. 6:00

Olet mahdollisesti huomannut Kauppakeskus Elon aurinkovoimalan paneelit Ylöjärvellä tai sähköautojen pikalatausasemat Koskikeskuksen parkkihallissa Tampereella. Molemmat ovat esimerkkejä Helen Oy:n yhdessä yritysten kanssa toteuttamista energiahankkeista Tampereen seudulla.

Valmistuessaan kaksi vuotta sitten Kauppakeskus Elon aurinkovoimala oli Suomen suurin kattoasenteinen aurinkovoimala, johon kuuluu lähes 3 200 aurinkopaneelia. Kauppakeskuksen tarvitsemasta sähköstä 27 prosenttia voidaan tuottaa omalla voimalalla.

Aurinkoenergian käyttö kiinteistöissä sekä liikenteen sähköistäminen ovat keskeisiä tapoja rakentaa hiilineutraalia tulevaisuutta ja hillitä ilmastonmuutosta. Ne ovat myös keinoja yrityksille toimia vastuullisesti.

”Vastuullisuus yrityksissä tarkoittaa pienempää hiilijalanjälkeä ja ilmastonmuutoksen hidastamista. Niihin voidaan vaikuttaa käyttämällä uusiutuvaa energiaa”, Helen Oy:n myynti- ja asiakaspalvelujohtaja Anu-Elina Hintsa tähdentää.

”Meille hiilineutraali 2030-luku on hyvin selkeä merkkipaalu, ja sitä se on myös asiakkainamme oleville yrityksille ja taloyhtiöille, jotka miettivät mahdollisuuksiaan pienentää hiilijalanjälkeään ja tehdä investointeja kestävämpään energian kulutukseen.”

Tampereen tavoitteena on kasvaa kestävästi ja olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä.

Helen tarjoaa Hintsan mukaan ratkaisuja siihen, miten yksittäinen yritys voi olla mukana energiantuotannon ekosysteemissä ja jopa itse tuottaa energiaa.

”Aurinkoenergia on myös osa kiinteistön imagoa ja työnantajamielikuvaa, ja sillä voidaan kasvattaa brändin arvoa. Helen puolestaan on luotettava sekä pitkäaikainen tekijä energiamarkkinoilla ja vastuullinen toimija itsekin. Lisäksi erotumme olemalla avaimet käteen -kokonaisratkaisujen toimittaja”, Hintsa luonnehtii.

Energiaremontteihin liittyy sekä kannusteita että vaatimuksia. Helen Oy:n asiakkuuspäällikkö ja energiaremonttien asiantuntija Ilkka Mäkelä tuntee Euroopan unionin asettamat tiukat energiatehokkuusvelvoitteet rakennuksille.

”EU edellyttää yritysten tekevän energiakatselmukset, mutta liittymällä energiatehokkuussopimukseen yritys saa käyttöönsä energiatehokkuusjärjestelmän, joka vastaa vaatimukseen katselmuksen tekemisestä”, Mäkelä avaa laajempaa taustaa.

Maailmalta tulee lisäksi vaatimus siitä, että kaikki uudet kiinteistöt vuoden 2030 jälkeen ovat hiilineutraaleja, ja myöhemmin vuodesta 2050 lähtien kaikkien vanhojenkin kiinteistöjen tulee olla hiilineutraaleja.

”Kiinteistöillä onkin iso merkitys CO2-päästöjen vähentämisessä, sillä niiden osuus hiilidioksidipäästöistä Suomessa on noin 40 prosenttia”, Mäkelä kertoo.

Yhteiskunta myös kannustaa ja edistää kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamista tuilla ja avustuksilla. Asiantuntijana ja energiakumppanina Helen auttaa näiden tukien hakemisessa.

Business Finland myöntää energiatukia yrityksille ja yhteisöille, jolloin perustuki aurinkovoimaloille on 20 prosenttia ja lämpöpumppuratkaisuille 15 prosenttia.”

EU:n odotukset ja vaatimukset vaikuttavat kunnissa ja maakunnissa. Tampere toteuttaa Kestävä Tampere 2030 -ohjelmaa.

Avustuksia on saatavilla myös sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseen, sillä sähköautojen käyttöä halutaan edistää esimerkiksi työmatkaliikenteessä. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustusta sähköautojen latauspisteiden asennuksiin työpaikoille vuosina 2022 ja 2023.

”Tämä tuki auttaa yrityksiä hankkimaan sähköautojen latauspisteitä työntekijöiden käyttöön. Samaa toteuttaa vuoden alussa voimaan tullut verotuki, joka teki auton lataamisesta työpaikalla verovapaan edun”, Mäkelä esittelee.

”Heleniltä asiakas saa sähköautojen latausinfran avaimet käteen -toteutuksena sisältäen kartoituksen, suunnittelun, toteutuksen ja avustusten haun hoitamisen. Lisäksi Helen Latauspalvelulla on helppo hallinnoida ja käyttää latauslaitteita. Helen latauspalvelu toimii myös yli 1 200 julkisessa latauspisteessä ympäri Suomea, mikä on merkittävä hyöty lataavalle sähköauton käyttäjälle.”

EU:n odotukset ja vaatimukset vaikuttavat kunnissa ja maakunnissa. Tampereen tavoitteena on kasvaa kestävästi ja olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä, mitä tavoitetta toteuttaa Kestävä Tampere 2030 -ohjelma.

Helen on mukana rakentamassa hiilineutraalia tulevaisuutta, ja yhteistyö tamperelaisten yritysten ja yhteisöjen sekä kaupungin kanssa on alkanut hyvin.

”Esimerkiksi elokuussa järjestetty aurinkoenergiailta Tammelassa sai hyvän vastaanoton, ja moni energiahanke on nyt etenemässä”, Mäkelä kiittelee.

Niin tärkeä kuin ympäristönäkökulma onkin, yritysten rahoitustilanne ja kiinteistöjen muu korjausvelka vaikuttavat siihen, missä vaiheessa energiaremontti voidaan ja kannattaa toteuttaa. Mäkelä kuvailee kaksi tärkeää asiaa energiaremonteista: aluksi lopetetaan energian hukkaaminen ja sitten mietitään oman energiantuotannon järjestämistä.

Vastuullisuus yrityksissä tarkoittaa pienempää hiilijalanjälkeä ja ilmastonmuutoksen hidastamista.

1. Hukat pois: kuinka energian kulutusta voi vähentää?

”Aivan aluksi on syytä selvittää, onko nykyinen energiankulutus järkevällä tasolla. Lämmitettyä ilmaa ei kannata päästää taivaalle vaan ottaa talteen. Myymälöissä kannattaa ehdottomasti huolehtia kylmälaitteiden lauhdelämmön talteenotosta. Reaaliajassa tapahtuva älykäs ohjaus auttaa ilmanvaihdon ja lämmönjohdon tasapainotuksessa. Energian hukkaamisen lopettaminen edellyttää investointeja, mutta hyvällä hyötysuhteella ne maksavat itsensä pian takaisin.”

2. Omavaraisuus: miten järjestetään oma energiantuotanto?

Energiaomavaraisuuden lisääminen syntyy monesti aurinkovoimaloilla sekä maalämpöratkaisuilla. Myös kaukolämmön ja lämpöpumppuratkaisujen parhaat puolet yhdistävän hybridimallin suosio on selkeässä kasvussa. Ratkaisut ovat tavallisesti kiinteistökohtaisia, mutta ne voivat olla myös korttelikohtaisia, ja varsinkin uusissa hankkeissa tarkastellaan Mäkelän mukaan isompia kokonaisuuksia.

”Vaikka maalämpö tarvitsee ja kuluttaa sähköä, yhdellä sähköyksiköllä pystytään tuottamaan yli kolme yksikköä lämpöä, jolloin sen hyötysuhde on hyvä”, hän esittelee helposti muistettavan kaavan.

Yhdistämällä aurinkovoimala ja maalämpö voidaan siirtyä päästöttömään hiilineutraaliin energiantuotantoon.

”Vielä kun tehdään Helenin kanssa sähkösopimus uusiutuvilla lähteillä tuotetusta sähköstä, saavutetaan hiilineutraalisuus.”

Helen Oy:n asiakkuuspäällikkö ja energiaremonttien asiantuntija Ilkka Mäkelä.

Käytännössä kiinteistöjen energiaremontteihin liittyy Mäkelän mukaan aina sähkönsyötön sekä sähköpääkeskuksen saneeraus ja mitoitus.

”Ne on osattava tehdä oikein ja mitoittaa riittävän pitkälle tulevaisuuteen seuraaville vuosikymmenille. Siinä tarvitaan asiantuntijuutta, jota Helen edustaa ja voi tarjota”, hän painottaa.

”Olemme energiakumppani, joka vastaa toteutuksesta ja sen jälkeen toimivuudesta koko elinkaaren ajan. Tähän sisältyy huolto, ylläpito sekä optimointi niin, että järjestelmä toimii, säästöt syntyvät ja kiinteistöjen käyttömukavuus säilyy. Asiakas voi toteuttaa hankkeen joko omana investointinaan tai ostaa sen meiltä palveluna, jolloin Heleniltä tulee myös rahoitus.”

Helenin kehittämä Energiamanageri-palvelu käyttää Helen Key -tietojärjestelmää, joka mittaa reaaliajassa ja varmistaa kulutustason sekä järkevyyden. Palvelussa on ajallisesti eri tasoja: jatkuva reaaliaikainen tarkastelu, hälytyspalvelu sekä kulutusanalysointi kuukausittain ja raportointi vuosittain.

”Varmistetaan säästöt, lopetetaan hiilidioksidipäästöt ja tehdään laskelmat energiaremonttien kannattavuudesta. Ympäristötehokkuuden lisäksi huolehditaan siis siitä, että investointi on myös taloudellisesti kannattava”, Ilkka Mäkelä summaa energiaremontin.

Energiaremontin edut

  • Energiakustannukset pienenevät.

  • Tuotannosta ja toiminnasta saadaan hiilineutraali.

  • Olosuhteet tiloissa paranevat, jolloin asuminen ja toimitilojen käyttö on mukavampaa.

  • Kiinteistön arvo nousee: uusiutuvia energialähteitä ja talojen älykkyyttä arvostetaan kiinteistömarkkinoilla.