Huoltovarmuudesta pidettävä huolta – tähän ei sovi suuntaus, että palvelut keskitetään kasvukeskuksiin

On tärkeää tunnistaa ja arvostaa maatalouden merkitys sekä kannustaa kestävää ruoantuotantoa ja kulutusta, kirjoittaa Klaus Myllymäki.

Maailma on jatkuvassa muutoksessa, ja sen myötä myös huoltovarmuuden merkitys korostuu entisestään. Huoltovarmuus kuvaa valtion kykyä varmistaa kansalaistensa perustarpeiden tyydyttäminen kaikissa olosuhteissa. Yksi keskeinen osa-alue huoltovarmuuden turvaamisessa on maatalous, maanviljely ja lihakarjatuotanto.

Maatalouden merkitys yhteiskunnalle on monitahoinen. Ensinnäkin, ruokahuolto on jokaisen kansakunnan perusta. Maatalouden avulla varmistetaan, että kansalaisilla on riittävästi ravitsevaa ruokaa saatavilla kaikissa tilanteissa, olipa kyseessä poikkeukselliset luonnonilmiöt, taloudelliset haasteet tai muut kriisitilanteet. Omavaraisuus ruokatuotannossa on tärkeää, jotta vältymme liialliselta riippuvuudelta ulkomailta tuotavista elintarvikkeista.

Maatalous luo työpaikkoja ja elinvoimaa maaseudulle. Se edistää paikallista taloutta ja ylläpitää maaseutuyhteisöjä. Maanviljelijät ja maatalousyrittäjät ovat avainasemassa huoltovarmuuden takaamisessa, ja heidän työnsä ansiosta voimme nauttia kotimaisista tuotteista ja raaka-aineista.

Maatalous on ympäristön kannalta merkittävä tekijä. Kestävä maatalous on välttämätöntä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Maanviljelys voi toimia hiilinieluna ja vähentää päästöjä esimerkiksi hyödyntämällä kestäviä viljelymenetelmiä ja uusiutuvaa energiaa. Maatilat voivat myös osaltaan tukea uusiutuvan energian tuotantoa esimerkiksi biokaasulaitosten avulla.

Lihakarjatuotanto on olennainen osa maataloutta ja ruokahuoltoa. Vaikka kasvisruokavalio on noussut esiin ilmastonmuutoksen ja terveyden näkökulmasta, lihakarjatuotannolla on edelleen tärkeä rooli huoltovarmuuden kannalta. Monilla alueilla kasvisten viljely ei ole mahdollista ilmaston, maaperän tai muiden tekijöiden vuoksi, jolloin lihantuotanto voi tarjota tärkeän ravinnonlähteen. Lisäksi eläinperäiset tuotteet, kuten liha, maito ja munat, tarjoavat monipuolisen ja ravitsevan ruokavalion osan. Niissä on runsaasti tärkeitä ravintoaineita, kuten proteiinia, rautaa ja B-vitamiineja, jotka ovat välttämättömiä ihmisten terveydelle.

Lisäksi lihakarjatuotanto edistää maatalouden monimuotoisuutta ja taloudellista kehitystä. Lihakarjatalous tarjoaa työpaikkoja sekä suoraan että välillisesti, kuten teurastamoissa, jalostusteollisuudessa ja kuljetusalalla. Tämä tukee maaseudun elinvoimaisuutta ja vähentää maaltamuuttoa, kun nuoret voivat löytää työmahdollisuuksia omilta kotiseuduiltaan.

Vaikka huoltovarmuus edellyttää myös ulkomailta tuotavien elintarvikkeiden saatavuutta, paikallinen ruoantuotanto on silti ensiarvoisen tärkeää. Maailmanlaajuiset kriisit, kuten pandemiat tai luonnonkatastrofit, voivat häiritä kansainvälisiä toimitusketjuja ja vaikeuttaa elintarvikkeiden maahantuontia. Siksi on tärkeää, että jokaisella valtiolla on oma vahva maataloussektori, joka pystyy vastaamaan kansalaistensa ravinnontarpeisiin myös vaikeina aikoina.

Huoltovarmuuden näkökulmasta onkin tärkeää investoida maatalouden kestävyyteen ja tehokkuuteen. Tämä voidaan saavuttaa muun muassa panostamalla tutkimukseen ja kehitykseen, jotta viljelijät voivat hyödyntää uusimpia teknologioita ja viljelymenetelmiä. Myös maatalouden monimuotoisuuden tukeminen ja resurssien kestävä käyttö ovat olennaisia tekijöitä.

Maatalouden, maanviljelyn ja lihakarjatuotannon tärkeys huoltovarmuuden näkökulmasta on kiistaton. Ne tarjoavat meille ruokaa, työpaikkoja, ympäristön kestävyyttä ja taloudellista vakautta. On tärkeää tunnistaa ja arvostaa maatalouden merkitystä sekä kannustaa kestävää ruoantuotantoa ja kulutusta. Näin varmistamme, että meillä on vahva ja turvallinen ruokajärjestelmä kaikissa tilanteissa.

Näihin ajatuksiin pelaten pidän erikoisena suuntana, että palvelut, esimerkiksi sote-palvelut, halutaan keskittää kasvukeskuksiin. Harvassa ovat ne puolueet, jotka aluevaltuustossa ja eduskunnassa ajavat lähipalveluiden asiaa.

Klaus Myllymäki

kaupunginhallituksen puheenjohtaja, aluevaltuutettu (kesk.), Parkano

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut