Iäkkäiden liikuntaharjoittelu on hyvä sijoitus kunnalle

Iäkkäiden ihmisten liikuntaharjoittelu on sijoitus, joka parantaa hyvinvointia, säästää kustannuksia ja lisää valtion tukia, kirjoittaa Tomi Korpi.

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi kunnilta hyvinvointialueille tämän vuoden alusta. Kunnat vastaavat edelleen asukkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä ja siksi saavat valtiolta lisätukea (HYTE-kerroin) näiden tavoitteiden saavuttamiseksi

Iäkkäiden kaatumisvammat ovat yksi indikaattori kerrointa laskettaessa ja liikuntaharjoittelu on avainasemassa ikäihmisten kaatumisten ehkäisyssä, kustannusten alentamisessa ja valtion tuen lisäämisessä.

HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan.

Tampereen HYTE-kerroin on maan tasoa parempi, 74 ja lisätuki on noin 5,8 miljoonaa euroa. Kaatumisvammat ovat yleisiä iäkkäille, ja niitä sattuu Tampereella maan tasoa enemmän, 0,7 prosenttia.

Yhden lonkkamurtuman hoitokustannukset ensimmäisenä vuonna ovat noin 30 000 euroa. Vuonna 2021 Tampereella sattui 329 lonkkamurtumaa ja niiden kustannukset arvioidaan olevan noin 9,9 miljoonaa euroa. Tämä on kuitenkin vain osa kaatumisvammojen aiheuttamista kustannuksista, sillä kaikki kaatumiset eivät johda lonkkamurtumaan tai sairaalahoitoon. Esimerkiksi pelkästään liikkumattomuuden ja paikallaanolon kokonaiskustannukset arvioidaan Tampereella 124 miljoonaksi

Liikuntaharjoittelu, kuten kävely, uinti ja kuntosaliharjoittelu, parantaa verenkiertoa, lisää lihasvoimaa, vähentää stressiä ja pitkäaikaissairauksia ja auttaa painonhallinnassa ja alentaa kaatumisriskiä. Kolme tuntia viikossa liikuntaharjoittelua vähentää kaatumisia kolmanneksella. Kun lonkkamurtumat vähenevät samassa suhteessa, hoitokustannukset vähenevät kolmella miljoonalla Tampereella ja HYTE-kerroin paranee.

Näen iäkkäiden liikuntaharjoittelun sijoituksena, joka parantaa hyvinvointia, säästää kustannuksia ja lisää valtion tukia. Kunnan tehtävä on edistää ikäihmisten liikuntaharjoittelua tarjoamalla tietoa, ohjausta ja neuvontaa ja saamaan iäkkäät liikkeelle. Kunnan tulee tarjota liikuntamahdollisuuksia ikäihmisille, kuten ohjattuja liikuntaryhmiä, kuntosaleja ja uimahalleja. Kunnan tulee huomioida ikäihmisten tarpeet liikuntamahdollisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa tarjoamalla kuljetuksia, esteettömiä tiloja ja mukauttamalla liikuntaharjoituksia erilaisiin tarpeisiin.

Kunnan rooli on merkittävä ikäihmisten liikuntaharjoittelun edistämisessä ja sen tukemisessa ja kunta hyötyy siitä, puhutaan miljoonista jopa sadoista miljoonista euroista. Kun kunta tukee ikäihmisten liikuntaharrastuksia, hyvinvointi lisääntyy. Kunnan sijoittaessa oikein ikäihmisten liikuntaharjoitteluun kaikki voittavat.

Tomi Korpi

fysioterapeutti ja terveystieteiden maisteri, Lahti

Oikaisu 15.5. klo 9.36: Tampereen HYTE-kertoimessa oli virhe. Oikea luku on 74 ei 742, kuten tekstissä virheellisesti oli.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut