Neuvolan kotikäynneistä ei saa tinkiä – ne tukevat perhettä ja avartavat terveydenhoitajien tietämystä

Neuvolat siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille, kotikäynnit on säilytettävä perhelähtöisenä neuvolan työmuotona, kirjoittavat Tiina Mäenpää ja Tuovi Hakulinen.

Terveydenhoitajat ovat tehneet kotikäyntejä neuvolatoiminnan yli satavuotisen historian alusta lähtien. Alkuaikoina kotikäyntien tavoitteena oli äiti- ja lapsikuolleisuuden vähentäminen ja siinä onnistuttiin osin kotikäyntien ansiosta.

Kotikäynnit ovat olennainen osa nykyisiäkin neuvolapalveluita. Neuvolatoimintaa ohjaavan asetuksen mukaan kotikäynti on tehtävä ensimmäistä lastaan odottavan perheen tai ensimmäisen lapsensa saaneen perheen luokse. Lisäksi muita kotikäyntejä on järjestettävä perheen yksilöllisen tarpeen mukaan raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen kuten esimerkiksi Tampereella on ansiokkaasti tuettu perheitä.

Neuvolapalveluiden järjestämisvelvollisuus siirtyi tämän vuoden alusta kunnilta hyvinvointialueille. Niiden on järjestettävä alueensa raskaana olevien ja alle kouluikäisten lasten ja näiden perheiden neuvolapalvelut, mukaan lukien kotikäynnit.

Kotikäyntien tavoitteena on tukea ja edistää koko perheen terveyttä ja hyvinvointia raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Käynneillä kiinnitetään huomiota raskaana olevan, synnyttäneen ja hänen puolisonsa vointiin, jaksamiseen, mielialaan ja terveystottumuksiin. Huomio kiinnitetään myös kotiympäristön turvallisuuteen lapselle ja annetaan neuvoja vanhemmille kotitapaturmien ehkäisemiseksi. Kotikäynneistä hyötyvät kaikki perheet ja niillä voi olla perheen hyvinvoinnin kannalta pitkäkestoisia vaikutuksia.

Kotikäyntien avulla on mahdollista tukea vanhempien voimavaroja, pärjäävyyden tunnetta ja vähentää esimerkiksi synnytykseen tai vauvan hoitamiseen liittyvää jännitystä. Kotikäynnit ovat myös merkittävä imetyksen tuki, jolloin voidaan tukea konkreettisin keinoin imetyksen onnistumista. Myös parisuhdetta ja perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta sekä kodin ilmapiiriä havainnoidaan kotiympäristössä ja otetaan niitä tarpeen mukaan puheeksi.

Koti perheen turvallisena ympäristönä mahdollistaa avoimen keskustelun ja perheen yksilöllisten tuen ja terveysneuvonnan tarpeiden esiin nostamisen helpommin kuin neuvolan vastaanotolla. Kotikäynneillä huolten esiin tuominen on helppoa.

Kotikäynti syventää perheen ja terveydenhoitajan välistä tuttuutta ja lisää perheiden turvallisuuden tunnetta erityisesti, jos sama tuttu terveydenhoitaja neuvolasta vierailee kotona. Kotikäynnit avartavat myös terveydenhoitajien tietämystä perheen kotioloista ja elämäntilanteesta ja siten mahdollistuu perheen entistä kokonaisvaltaisempi ja yksilöllisempi tukeminen myös neuvolassa.

Kotikäyntien tekeminen on viime vuosina vähentynyt terveydenhoitajien henkilöstöresurssien vähäisyyden ja työmäärän huomattavan lisääntymisen vuoksi. Hyvinvointialueilla tulee olla alueellinen neuvolasuunnitelma, jossa toivottavasti näkyy myös kotikäynnit neuvolatyön sisältönä. Neuvolan terveydenhoitajien kotikäynneille tulee varata riittävästi henkilöstö- ja talousresursseja. Kotikäynnit ovat mitä suurimmassa määrin ennaltaehkäisevän neuvolatyön perhelähtöistä työtä, jolla voidaan ennakoivasti tarttua perheen mahdollisiin huoliin ja siten välttää kalliita lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon kustannuksia.

Tiina Mäenpää

terveystieteiden tohtori, terveydenhoitaja, Pirkkala

Tuovi Hakulinen

terveystieteiden tohtori, dosentti, terveydenhoitaja, Helsinki

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut