Neljä yhdyskuntalautakunnan jäsentä uhkaa: Emme voi puoltaa asemakaavaa, jossa Heinäpuisto tuhotaan täydennysrakentamisen tieltä

Heinäpuisto tulee suojella ja Heinätoria kehittää monipuolisesti kaikille kaupunkilaisille, kirjoittavat Jaakko Vuorio, Terhi Leino, Matti Järvinen ja Tiina Mikkonen.

Neljä Tampereen yhdyskuntalautakunnan jäsentä vaatii, että Heinäpuisto tulee suojella ja Heinätoria kehittää monipuolisesti kaikille kaupunkilaisille.

Tampereen yhdyskuntalautakunnan piti kokouksessaan 3. toukokuuta asettaa nähtäville asemakaava numero 8867, jonka muutosalue on Pyynikinrinne, Amuri, Tampereen taidemuseon ja Pyynikintorin alue. Lautakunta päätti toistaiseksi pöydätä asian ja kaavaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Lue lisää: Kiistelty Pyynikintorin kaavaehdotus ei edennyt vieläkään – ”Eniten hankaa Heinätorin rakentaminen”

Kyseessä on todella merkittävä kaavahanke, joka toteutuessaan muuttaisi perustavanlaatuisesti Pyynikintorin, Taidemuseonpuiston sekä Amurin alueen. Monilta osin nykyinen esitys kaavasta tuottaisi positiivisia ratkaisuja näiden alueiden kehittämiseen. Mainittakoon esimerkiksi Taidemuseon uudisrakennus sekä Pyynikintorin elävöittäminen.

Valitettavasti kaavassa on alusta alkaen haluttu rakentaa historialliseen Heinäpuistoon täydennysrakennus, joka toteutuessaan tuhoaisi kyseisen puiston. Heinäpuistoa ei tulisi tuhota täydennysrakentamisen tieltä. Jo kaavan valmistelun aikana viranomaiset sekä Tampereen asukkaat ovat oikeutetusti huomauttaneet Tampereen yleiskaavan linjausten mukaisesti, että olemassa olevia puistoja ei saisi kaavoittaa asuinkäyttöön.

Lautakunnan jäsenet ovat moneen otteeseen huomauttaneet kaavan suunnittelijoille sekä kaupungin virkahenkilöille, että Heinäpuiston kohtalo tulisi irrottaa Pyynikintorin muusta kehittämisestä. Lautakunnan huomautukset ovat menneet kuuroille korville. Vaikkakin selkeitä parannuksia täydennysrakennuksen suunnittelun osalta on tapahtunut, se on silti tuhoamassa alleen kaupunkilaisten rakastaman puiston. Nyt olemme tilanteessa, jossa Taidemuseon uudisrakennus, täydennysrakennukset ja koko Pyynikintorin kehittäminen ovat sidoksissa Heinäpuiston kohtaloon.

Emme voi puoltaa sellaista asemakaavaa, jossa Heinäpuisto tullaan tuhoamaan täydennysrakentamisen tieltä. Aiomme esittää kaavan palauttamista valmisteluun, kun kaava seuraavaksi tulee lautakunnan käsittelyyn.

Kaavan pitää muuttua valmistelussa siten, että Heinäpuisto säilytetään puistona. Myös historiallisen Heinätorin aluetta tulee kehittää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkilaisten sekä elinkeinonharjoittajien kanssa siten, että Heinätorin puistot sekä kaupunkivihreä säilyvät. Aluetta pitää kehittää myös mahdollisena kulttuuri- ja tapahtumakeskittymänä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa alueen halki kulkisi urbaani virkistysreitti Särkänniemestä Pyynikille. Yhtä lailla Pyynikintorin aluetta pitää entisestään elävöittää sekä luoda vieläkin enemmän mahdollisuuksia elävälle kulttuurille, elinkeinon monipuoliselle harjoittamiselle sekä luoda viihtyisää ja vihreää kaupunkiympäristöä.

Kaupunkien viher- ja lähiluontoalueilla on merkittävä vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Puistoilla on merkitystä luonnon monimuotoisuudelle, hulevesien hallinnalle, lämpösaarekeilmiön torjunnalle sekä laajemmin ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Heinätori on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja kaikkien tamperelaisten yhteistä kulttuuriperintöä.

Jaakko Vuorio

Tampereen yhdyskuntalautakunnan jäsen (vihr.)

Terhi Leino

Tampereen yhdyskuntalautakunnan jäsen (sd.)

Matti Järvinen

Tampereen yhdyskuntalautakunnan jäsen (kesk.)

Tiina Mikkonen

Tampereen yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja (vihr.)

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut