Maakuntamuseo ei aja suojelua sairaalan toimivuuden kustannuksella

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin aluetta on kehitettävä asemakaavan kautta, kirjoittaa Anna Lyyra-Seppänen Pirkanmaan maakuntamuseosta.

18.3. 19:00

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettujen näkemyksistä Tampereen yliopistollisen sairaalan rakennusten suojelusta ja mahdollisesta suojelumerkintöjen purkamisesta kerrottiin Aamulehdessä (AL 15.3.). Aihetta on käsitelty myös 9.3. ja 25.2. Jutuissa annettiin ymmärtää, että maakuntamuseo ajaisi rakennussuojeluagendaa sairaalan toimivuuden kustannuksella. Tämä ei pidä paikkaansa.

Lue lisää: Pitäisikö Taysin suojellut rakennukset purkaa? Tätä mieltä ovat Pirkanmaan aluevaltuusto­ryhmät – lopputulos harvinaisen yksimielinen

Pirkanmaan maakuntamuseo on museolain määrittelemä alueellinen vastuumuseo, jonka toiminta kulttuuriympäristöjen vaalimiseksi perustuu tutkimustiedon perusteella muodostettuun kokonaisvaltaiseen asiantuntijanäkemykseen, ei vastakkainasetteluun.

Kehittyvässä kaupungissa ei ole tarkoituksenmukaista valita yhtä arvoa toisten ohi. Hankkeiden valmistelussa maakuntamuseo hoitaa tehtäväänsä kulttuuriympäristön asiantuntijana, mutta ei sulje silmiään kokonaiskuvalta. Uudistettaessa toiminnoiltaan keskeistä sairaalaympäristöä keskeisellä paikalla kaupunkirakenteessa, tulee huomioida toiminnan tarpeiden lisäksi muun muassa luonto- ja kulttuuriympäristöarvot, melukysymys ja liikenteen vaatimukset. Kyse ei ole uudisrakentamisen kieltämisestä kokonaan vaan eri arvojen yhteensovittamisesta, mihin maankäyttö- ja rakennuslaki ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet velvoittavat. Kulttuurisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä maankäyttö edellyttää olemassa olevan rakennuskannan ottamista osaksi suunnittelua.

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin uudistamisohjelmassa tämä yhteensovittamistavoite on mahdollista saavuttaa parhaiten asemakaavoituksen kautta. Pirkanmaan maakuntamuseo on valituksessaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle esittänyt Taysin laajentumistarpeen ratkaisemista nimenomaan asemakaavoituksella, jolloin eri arvoihin kohdistuvat vaikutukset tulevat kestävällä tavalla punnituiksi.

Hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että esitetty rakentaminen on vaikutuksiltaan niin laajaa ja merkittävää, että se edellyttää asemakaavallista tarkastelua. Yksittäiseen rakennuspaikkaan kohdistuvassa poikkeamislupamenettelyssä alueen kehitystarpeita ei voida turvata yhtä pitkäjänteisesti kuin koko aluetta koskevassa asemakaavassa, jossa myös arvioidaan rakennuksia koskevien suojelumerkintöjen tarve ja sisältö.

Taysin alueen asemakaavoitustarve on kirjattu Tampereen kaupungin kaavoitusohjelmaan 2022. Neuvottelut asemakaavoituksen käynnistämiseksi ovat meneillään. Nykyinen asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 2015. Lisäksi alueen suunnittelua ohjaa vuonna 2017 hyväksytty maakuntakaava, jossa Taysin alue on todettu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja sairaalan A- ja B-rakennukset koko alueen ydinrakennuksiksi. Sairaalarakentaminen on yksi modernin hyvinvointivaltion kulmakivistä. Siksi Taysin alueen kehittämisen, suunnittelun ja menettelytapojen on oltava kestävää kaikilla mittareilla.

Anna Lyyra-Seppänen

yksikön päällikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo. Alueellinen vastuumuseo

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut