Liikkumisen lisääminen on koko valtionhallinnon yhteinen asia

Ministeriöt tekevät yhdessä työtä liikkumisen lisäämiseksi kaikissa ikäryhmissä, kirjoittavat Tiina Kivisaari ja Päivi Aalto-Nevalainen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

15.2. 19:00

Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston puheenjohtaja Jarmo Lindell ja Varalan urheiluopiston toimitusjohtaja Riku Granat nostivat mielipidekirjoituksessaan esiin tarpeen ministeriöiden väliseen poikkihallinnolliseen lähestymistapaan liikkumisen lisäämiseksi (AL 12.2.).

Lue lisää: Liikkumattomuus vaikuttaa kriisinsietokykyyn – sitä tullaan testaamaan jatkossakin

Sanna Marinin hallituksen poikkihallinnollisena tavoitteena on liikunnallisen aktiivisuuden nostaminen kaikissa ikäryhmissä. Hallitusohjelman linjauksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2019 Liikuntapolitiikan koordinaatioelimen (LIPOKO) koordinoimaan ja edistämään eri ministeriöiden toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Liikkumisen merkitys on keskeinen niin yksilöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kuin kansantaloudenkin kannalta. Liikkuminen vaikuttaa myönteisesti työ- ja toimintakykyyn, terveyteen, oppimiseen, maanpuolustuskykyyn, kotouttamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Selvää siis on, että liikkumisen lisääminen on koko valtionhallinnon yhteinen asia ja siihen tarvitaan kaikkien ministeriöiden hallinnonalojen toimia. Liikuntapolitiikan koordinaatioelimen työn myötä käynnissä on aktiivinen vuoropuhelu ja systemaattinen työskentelytapa kohti yhteistä tavoitetta. LIPOKO:n toimintasuunnitelmassa on yhteensä 126 toimenpidettä eri ministeriöiden toimialoilta.

Liikuntapolitiikan koordinaatioelimessä eli LIPOKO:ssa on edustettuna 11 ministeriön (mukaan lukien valtioneuvoston kanslia) sekä asiantuntija- ja koulutusorganisaatioiden edustajat. Tätä hyvässä vauhdissa olevaa työtä kannattaa jatkaa ja syventää myös tulevalla hallituskaudella.

Tiina Kivisaari

johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikunnan vastuualue

Päivi Aalto-Nevalainen

kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikunnan vastuualue

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut