Etäopetuksessa vuorovaikutustaidot eivät välttämättä kehity työelämän vaatimalle tasolle

Etäopetuksessa sanaton kommunikaatio saattaa jäädä ohueksi ja kokemus aidosta vuorovaikutuksesta kevyeksi, kirjoittaa viisi ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijaa.

6.2. 19:15

Tulevaisuudessa työelämä, työ ja niissä vaadittava osaaminen muuttuu. Aihe on ollut ajankohtainen myös julkisessa keskustelussa viime aikoina. Sosiaali- ja terveysalalla työ on yhteistyötä ja kommunikointia muiden ammattilaisten sekä asiakkaiden kanssa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisina ja alan tulevina opettajina meillä on yhteinen näkemys vuorovaikutustaitojen tärkeydestä työelämässä.

Opetushallituksen raportissa Osaaminen 2035 on nostettu esiin vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikaatiotaitojen tärkeys tulevaisuuden työelämässä toiseksi tärkeimmäksi yleiseksi osaamistaidoksi. Työelämässä vuorovaikutustaidot ovat valttia, ja uskomme, että tulevaisuudessa näiden taitojen osaaminen korostuu.

Ajattelemme, että koulutuksella on merkittävä rooli vuorovaikutustaitojen oppimisessa, mutta kiinnitetäänkö etäopetuksessa riittävästi huomiota niiden kehittymiseen?

Sosiaali- ja terveysalalla vuorovaikutustaidot ovat jatkuvasti läsnä ja ne ovat merkittävässä asemassa asiakkaan ja ammattilaisen kohtaamisessa. Oppilaitoksilla ja opettajilla on edessään iso haaste saada opetus jatkumaan laadukkaana, henkilökohtaisena ja vuorovaikutustaitoja tukevana myös tulevaisuudessa opetustapojen moninaistuessa. Etäopetuksessa vuorovaikutukselle tyypillinen sanaton kommunikaatio saattaa jäädä ohueksi ja kokemus aidosta vuorovaikutuksesta kevyeksi.

Mielestämme etäopetuksessa on tästä johtuen riskinä, että opiskelijoiden vuorovaikutustaidot eivät välttämättä pääse kehittymään työelämän vaatimalle tasolle.

Eeva Ikäheimonen

Katja Huhtiniemi

Kati Illahe

Terhi Noukka

Aino Tuuli

Kirjoittajat ovat Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoita

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut