Netin seksuaalirikossarjoissa uhreja on niin paljon, ettei julkisella puolella pystytä tarjoamaan apua nopeasti

Seksuaalirikoksen uhrin läheiset jäävät helposti vaille tukea julkisissa palveluissa, vaikka heidän roolinsa lapsen/nuoren toipumisessa on merkittävä.

27.1. 19:15

Lääkäreille on tulossa uusi kansallinen ohje seksuaalirikoksen lapselle tai nuorelle aiheuttamien haittojen arvioinnista (AL 15.1.). Ohje on erittäin tervetullut, koska tutkimusten mukaan seksuaalinen väkivalta on vakavimmin traumatisoivia kokemuksia.

Haittojen arvioinnin yhteydessä tulisikin aina muistaa myös lapsen/nuoren ja hänen perheensä psyykkinen tukeminen. Psyykkisen tuen järjestämiseen on tulossa valtakunnallinen ohje osana Barnahus-mallia, joka tehostaa lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä lasten tukea ja hoitoa.

Kokemuksemme mukaan terveydenhuollon tietoon tulee edelleen vain osa seksuaaliväkivaltaa kokeneista lapsista. Nekin, jotka tulevat, eivät välttämättä saa sieltä tarvitsemaansa hoitoa. Lapsi- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoille pääsyä voi joutua odottamaan kuukausia. Läheiset jäävät helposti vaille tukea julkisissa palveluissa, vaikka heidän roolinsa lapsen/nuoren toipumisessa on merkittävä.

Valkeakosken kaltaisissa laajoissa netissä tapahtuneissa seksuaalirikossarjoissa uhreja on usein niin paljon, että julkisissa palveluissa ei pystytä arvioimaan kaikkien hoidon tarvetta saatikka tarjoamaan sitä nopeasti. Kaikki eivät myöskään ole pitkien erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeessa vaan hyötyvät muustakin kriisiavusta heti, kun he ovat valmiit sitä vastaanottamaan.

Siksi järjestöjen, kuten Setlementti Tampereen, tarjoamat matalan kynnyksen kriisipalvelut ja tukiryhmät ovat seksuaaliväkivaltaa kokeneille elintärkeitä. 13–29-vuotiaat lapset ja nuoret saavat Pirkanmaalla nopeasti maksutonta keskusteluapua Tyttöjen Talolta ja huoltajat sekä muut läheiset Välitä!-seksuaaliväkivaltatyöstä. Akuutin kriisiavun jälkeen toipumista tuetaan vertaistuki- ja kuntoutusryhmillä. Lisäksi teemme ennalta ehkäisevää työtä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksissa, mutta tähän työhön pitäisi olla isommat resurssit.

Seksuaalirikoksia tapahtuu yhä enemmän netissä ja niissä yksi tekijä saattaa helposti uhriuttaa satoja lapsia/nuoria, kuten paljastuneessa Valkeakosken tapauksessa. Alaikäisiin kohdistuvissa teoissa tekijä on itsekin usein nuori ja ensimmäiset merkit haitallisesta seksuaalisesta toiminnasta ovat alkaneet jo teini-iässä.

Tehokkain keino ehkäistä seksuaalista väkivaltaa olisikin näiden riskissä olevien nuorten tunnistaminen ja avun tarjoaminen myös tekijöille. Välitä!- tarjoaa tällaista keskusteluapua ja kuntoutusohjelman myös tekijöille tai tekoriskissä oleville henkilöille.

Myös seksuaalikasvatusta tulisi järjestää nykyistä kattavammin jo päiväkodista lähtien, varsinkin nyt kun seksuaalirikoslaki muuttui vuoden alussa. Jokaisen tulisi viimeistään nyt ymmärtää suostumuksen saamisen merkitys kaikessa seksuaalisessa toiminnassa, koska ilman sitä voi syyllistyä vakavaan rikokseen, esimerkiksi ahdisteluun, kuvan luvattomaan levittämiseen tai raiskaukseen.

Sini-Satu Kuninkala

seksuaaliväkivaltatyöntekijä, Setlementti Tampere ry

Satu Hintikka

väkivaltatyön johtaja, Setlementti Tampere ry

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut