Valvira vastaa mielipidekirjoitukseen: Valvontaviranomaiset eivät tulkitse lakia väärin

Hoivakotien jokaisessa työvuorossa täytyy olla asiakkaiden tarpeisiin ja määrään nähden riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

13.1. 19:30

Hyvinvointiala Hali ry:n johtaja Arja Laitisen mukaan (AL 10.1.) valvontaviranomaiset tulkitsevat henkilöstömitoituslakia väärin, ja valvonnan vuoksi vanhusten hoivapaikkoja on tyhjänä.

Valvontaviranomaisten tulkinta perustuu vanhuspalvelulain keskeiseen tavoitteeseen turvata ikääntyneille laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Ikääntyneellä henkilöllä on oikeus kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Henkilöstön määrän, rakenteen ja osaamisen on vastattava palvelujen tarvetta. Ikääntyneet tarvitsevat runsaasti palveluja, jotka edellyttävät koulutuksen kautta saatua ammattitaitoa ja osaamista. Hoivakotien jokaisessa työvuorossa täytyy olla asiakkaiden tarpeisiin ja määrään nähden riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Valvonnan lähtökohtana on vanhusten yksilölliset palvelutarpeet ja turvallisuus. Henkilöstörakenteen arviointi perustuu aina erityisesti tietoon juuri kyseisen yksikön palvelua käyttävien asiakkaiden palvelutarpeesta ja turvallisuudesta.

Hoiva-avustajien määrää hoivakodeissa on jo ollut mahdollista lisätä. Heidän roolinsa palvelujen tuottamisessa on tärkeä, vaikka he eivät ole sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Valvontaviranomaiset ovat ohjeistuksessaan vahvasti korostaneet, että henkilöstömitoitusvaatimusten täyttämisessä hyödynnetään lain sallimia eri ammattiryhmiä. Kun henkilöstömitoitus nousee, ensisijaista onkin monipuolistaa henkilöstörakennetta ja osaamista vanhusten palvelutarpeita vastaaviksi.

On kaikkien edun mukaista, että tyhjät hoivapaikat täytetään, mutta yhdessäkään hoivapaikassa vanhuksen oikeus hyvään ja turvalliseen hoivaan ja hoitoon ei saa vaarantua

Kirsti Tolonen

ryhmäpäällikkö, Valvira

Eine Oinas-Soudunsaari

ryhmäpäällikkö, Valvira

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut