Sote-uudistus voi laskea omaishoitajan tukia pahimmillaan jopa 500 euroa kuukaudessa

On laskettu, että ilman omaisten apua ikääntyneiden hoitojen menot olisivat Suomessa vuosittain noin kolme miljardia euroa nykyistä suuremmat.

31.12.2022 17:00

Suomessa pääasiallisessa vastuussa läheisensä huolenpidosta on noin 350 000 henkilöä. Hieman yli 50 000 tilanteessa on tehty omaishoitolakiin perustuva omaishoitosopimus. Virallisten omaishoitajien lisäksi noin 60 000 suomalaisen arvioidaan olevan sitovassa tilanteessa läheisensä hoitamisen takia. Heistä noin 20 000 voisi täyttää omaishoidon tuen kriteerit. Omaishoitotuen hakemuksista kuitenkin jopa viidennes hylätään. Yleisin syy hylkäämiseen on vähäiseksi arvioitu hoidon ja huolenpidon tarve.

Jyväskylän yliopistossa tehdyn väitöskirjan mukaan omaishoidon palvelutarpeen arvioinnissa on merkittäviä puutteita. Palvelutarpeen arviointi, erityisesti muistisairailla, ei huomioi riittävästi hoitotyön sitovuutta, vaan painottuu hoidettavan fyysiseen toimintakykyyn. Vaikka muistisairas pystyy itse syömään ja käymään pesulla, hän vaatii silti omaishoitajan jatkuvaa läsnäoloa. Toinen epäkohta väitöstutkimuksen mukaan on, että arvioinnissa sivuutetaan omaishoitajan näkemys tilanteesta ja luotetaan sairastuneen omiin lausuntoihin.

Sote-uudistuksen myötä edellä mainittuihin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota, sillä tällä hetkellä osa omaishoitajista kokee jääneensä omaishoidon tuen ulkopuolelle puutteellisen palvelutarpeen arvioinnin vuoksi. Monet muistisairaiden omaishoitajat kokevat myös tuen hakemisen hankalana, eivätkä kaikki edes yritä hakea sitä. Kielteinen tukipäätös on iso pettymys järjestelmää kohtaan.

Tähän asti kunnat ovat voineet päättää itse omaishoidon palkkioista ja myöntämiskriteereistä. Vuoden vaihteessa voimaan tulevan Sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueiden tulee yhtenäistää tuen myöntämisperusteet ja palkkioluokat. Yhtenäiset tuen myöntämisperusteet ja palkkiot parantavat omaishoitajien yhdenvertaisuutta, kun palkkioissa ja myöntämisperusteissa ei ole alueellisia eroja. Toisaalta, vaikka tuet pääsääntöisesti nousevat, ovat ne silti riittämättömiä. Joissain tapauksissa voivat omaishoitajan tuet pudota pahimmillaan jopa 500 euroa kuukaudessa. Myös hoidon kriteerit saattavat tiukentua joissain kunnissa, ja osalla se voi tarkoittaa jopa tuen katkaisemista. Yhdenkään omaishoitajan asema ei saa heikentyä Sote-uudistuksessa.

On laskettu, että ilman omaisten apua ikääntyneiden hoitojen menot olisivat Suomessa vuosittain noin kolme miljardia euroa nykyistä suuremmat. Omaishoito on kustannustehokkain, mutta myös inhimillisin muoto vastata hoidontarpeeseen. Tulevaisuudessa väestön jatkaessa ikääntymistä ja huoltosuhteen heikentyessä yhä useampi tulee olemaan omaishoitotilanteessa, joten päätöksenteon ja uudistusten tulisi helpottaa ja vahvistaa omaishoitajuutta. Omaishoitajuus on monesti erittäin kuormittavaa niin henkisesti kuin fyysisesti, joten omaishoitajat tarvitsevat myös parempaa valvontaa, palveluohjausta sekä muita tukimuotoja. Omaishoitoon panostaminen on meidän kaikkien etu.

Markus Kuukka

Sosionomiopiskelija, TAMK, Tampere

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut