Myös iäkkäät tarvitsevat usein välitöntä hoitoa päivystyksissä – pelkkä hoiva ei heille riitä

Vanhuksillakin on lukuisia perusteltuja syitä päivystykseen hakeutumiselle.

28.12.2022 19:00

Sekä kansainvälinen että suomalainen – myös tamperelainen – tutkimustieto osoittaa, että vanhukset päivystyksissä ovat hoidon, eivät pelkän hoivan tarpeessa. Vanhuspotilaat ovat lähes poikkeuksetta monisairaita, ja heillä on käytössä paljon lääkkeitä. Heidän päivystyskäyntiensä syyt liittyvät useimmiten uusiin akuutteihin sairauksiin, esimerkiksi keuhkokuumeeseen, pitkäaikaissairauksien pahenemisvaiheisiin, kuten sydämen vajaatoimintaan tai vammoihin. Ne kaikki ovat perusteltuja syitä päivystykseen hakeutumiselle. Vaikka oirekuva olisi epätyypillinen yleiskunnon heikentyminen, yli puolella potilaista on kiireellistä hoitoa vaativa sairaus ja lopuillakin yleensä ongelma, joka vaatii puuttumista 1–2 päivän sisään. Iäkkäät eivät siedä viiveitä.

Akuuttien sairauksien lisäksi vanhuspotilailla on muita heidän terveydentilaansa vaikuttavia ja päivystyskäynneille altistavia tekijöitä, kuten vajaaravitsemusta, masennusta ja lihasvoimien heikentymistä, jotka ovat monesti merkkinä kuntoutuksen puutteista, sekä erilaisia lääkitykseen liittyviä ongelmia. Nämä jäävät valitettavan usein huomiotta, vaikka iäkäs ihminen olisi toistuvastikin sairaalahoidossa.

On selvää, että iäkkään potilaan kokonaisuus ei ole arvioitavissa eivätkä kaikki vanhuspotilaan ongelmat ratkaistavissa päivystyksessä. Niiden olemassaolon merkityksen ymmärtäminen on kuitenkin osa kaikkien iäkkäitä hoitavien lääkäreiden osaamista. Lisäksi joissakin tilanteissa tarvitaan välitöntä puuttumista: matalan verenpaineen vuoksi kaatunut potilas on suuressa riskissä kaatua uudelleen ellei verenpainelääkitystä kevennetä heti.

Pirkanmaalla on jo vuosia sitten laadittu ikäihmisen akuuttihoitoketju sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteistyönä. Hoitoketjun tavoitteena on auttaa tunnistamaan akuutit sairaudet ja puuttumaan niihin ripeästi, parantaa hoitopaikan oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaista valintaa sekä varmistaa tilanteen riittävän laaja-alainen arvio. Hoitoketjussa on annettu ohjeita hoidon järjestämiseen, potilaan arviointiin eri tilanteissa ja jatkohoidon suunnitteluun.

Aika näiden työkalujen ottamiselle käyttöön kuormittuneissa päivystyksissä ja sairaaloissa ei ole nyt otollisin. Iäkkäiden potilaiden erityispiirteiden huomiointi kaikessa hoidossa on kuitenkin edellytys sille, että väestön ikääntyessä nopeasti kasvavaan perusteltuun hoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan.

Esa Jämsen

Geriatrian professori, Tampere

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut