Olemme täysin riippuvaisia luonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista eli luontohyödyistä, kirjoittavat Sahateollisuuden ja Metsäteollisuuden edustajat

Luontoratkaisuja etsiessä katseet kohdistuvat yrityksiin.

25.12.2022 17:30

Ilmastonmuutoksen rinnalle keskusteluun ja huomion kohteeksi on noussut biodiversiteetti – ja hyvä niin. Olemme osa luontoa ja monimuotoinen luonto on elämän edellytys. Olemme täysin riippuvaisia luonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista eli luontohyödyistä.

Valtioiden neuvottelijat istuivat pitkiä päiviä Kanadan Montrealissa, kun kansainvälisen biodiversiteettikokous etsi ratkaisuja maailman luonnon tilan vahvistamiseksi.

Lue lisää: Montrealin luontokokous on viimeinen tilaisuus pelastaa maapallon lajikirjo

Valtiot toimivat tässä työssä omassa tärkeässä roolissaan. Viime aikoina katseet ovat kääntyneet myös yritysten suuntaan. Talouselämä nähdään niin kansainvälisesti kuin kansallisesti ratkaisujen tarjoajana. Montrealissa yritykset olivat erityisesti valokeilassa, ja erilaisia luontopohjaisia ratkaisuja esiteltiin enemmän kuin koskaan ennen. Samanaikaisesti Suomessa ympäristöministeriö on käynnistänyt selvityksen yritysten roolista luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa.

Talous ja luonto ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Taloudellisten toimijoiden on toimittava siten, että kaikki kestävyyden osa-alueet ovat tasapainossa. Tuotamme taloudellista hyvinvointia, työtä ja toimeentuloa luonnon tarjoamien resurssien turvin. Samalla, kun luonnon kantokyky on turvattava, on luontoratkaisut pystyttävä integroimaan osaksi talousjärjestelmää ja yritystoiminnan arkea.

Tiivis vuoropuhelu yksityisen sektorin, julkisen vallan, päättäjien ja tiedeyhteisön välillä on välttämätöntä toimivien ratkaisujen löytämiseksi. Tässä suomalaisella metsäsektorilla on paljon annettavaa. Metsätaloudessa on jo vuosikymmeniä kehitetty työkaluja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Pääosin kansainvälisillä markkinoilla toimivilla puuta jalostavilla yrityksillä oman tuotannon ympäristövaikutusten arviointi, raportointi ja ympäristömerkit ovat olleet arkipäivää jo yli vuosikymmenen ajan. Myös suomalaiset metsänomistajat ovat monimuotoisuustyössä aktiivisia ja osaavia.

Vaikka takana on valtavasti hyvää työtä, välillä on syytä pysähtyä tarkastelemaan työn tuloksia ja pohtimaan suuntaa. Puuta jalostavalle teollisuudelle luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on välttämätöntä. Siksi tarvitsemme objektiivista, tieteeseen perustuvaa tietoa siitä, etenemmekö oikeaan suuntaan ja onko työmme vaikuttavaa.

Saadaksemme lisää tietoa monimuotoisuuden kehityksestä, sen mittaamisesta sekä teknologian tarjoamista uusista mahdollisuuksista Metsäteollisuus ja Sahateollisuus ovat käynnistäneet laajan tutkimushankkeen. Tutkimuksen pohjalta laaditaan puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartta.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Suomen akatemian rahoittaman Unite-lippulaivan kanssa Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Itä-Suomen yliopiston toimesta. Luke arvio monimuotoisuuden nykytilaa ja mallintaa tulevaisuuden kehityspolkuja. Itä-Suomen yliopisto selvittää yhteistyössä Metsätehon kanssa luonnon monimuotoisuuden mittausteknologioiden mahdollisuuksia ja kehitystarpeita.

Vankka tietopohja auttaa meitä tavoitteiden saavuttamisessa ja toiminnan ohjaamisessa. Käytännön tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi tehdään suomalaisissa metsissä joka päivä, yhteistyössä metsänomistajien ja koko puunhankintaketjun kanssa.

Anniina Kostilainen

yhteiskuntasuhdepäällikkö, Sahateollisuus ry

Jimi Rajajärvi

metsäympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut