Kotihoidon tuki korotettava peruspäivärahojen tasolle – lasten kotihoito on arvokas arvovalinta

Useissa suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että liian isot ryhmäkoot ja pitkät hoitopäivät voivat haitata lapsen kasvua ja kehitystä, kirjoittaa Hanna Holma.

20.12.2022 19:04

Aamulehti ja monet muut mediat uutisoivat näyttävästi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:in tutkimusta, jonka mukaan lasten kotihoidon tuesta olisi haittaa sekä lapsille että äideille. Tutkimus oli tehty puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta huomioimatta esimerkiksi lapsen psyykkistä kehitystä.

Jokainen vanhempi, joka jää kotiin hoitovapaalle lapsen kanssa tiedostaa pitkäaikaisen, taloudellisen riskin sekä riskin urakehitykselle. Hoitovapaan mahdollisuutta arvostetaan kuitenkin laajasti. Oman lapsen hoitaminen kotona on arvovalinta, jota yli 80 prosenttia suomalaisista perheistä käyttää. Noin 10 kuukauden ikäinen lapsi on kovin pieni varhaiskasvatuksen suureen ja meluisaan ryhmään, jossa hoitajien vaihtuvuus on nykypäivänä suurta vakavan työvoimapulan vuoksi.

Useissa suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että liian isot ryhmäkoot ja pitkät hoitopäivät voivat haitata lapsen kasvua ja kehitystä. Liian aikainen varhaiskasvatukseen siirtyminen voi haitata lapsen ja vanhemman välistä kiintymyssuhdetta sekä lisätä lapsen aggressiivisuutta ja stressiä. Näitä negatiivisia vaikutuksia lapsen kehitykseen ei VATT:in tutkimuksessa huomioitu.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön Itlan selvityksen mukaan vuonna 2020 noin 11 prosenttia suomalaisista lapsista eli taloudellisessa niukkuudessa. Useissa tutkimuksissa lapsuudessa koettu köyhyys on yhdistetty myöhemmin työttömyyteen, mielenterveysongelmiin sekä heikompaan koulumenestykseen.

Lasten kotihoito on arvokas arvovalinta perheiltä, mutta voi ajaa perheet taloudelliseen ahdinkoon. Lapsuudessa koettu perheen heikko taloudellinen tilanne on saatava korjattua muun muassa kotihoidon tuen korotuksella peruspäivärahojen tasolle sekä lapsilisien sitomisella elinkustannusindeksiin. Ei voida perustella millään, että lasten kotihoidon tuki on määrältään vain noin puolet peruspäivärahoista.

Tällaisessa tilanteessa kaikkien mahdollisten hoitomuotojen pitäminen mukana on äärimmäisen tärkeää. Mikään tuki tai mikään hoitomuoto ei aiheuta itsessään lapselle haittoja tai hyötyjä, vaan kehityksen taustalla on aina useita eri tekijöitä.

Keskusta halusi myös perhevapaauudistuksessa luottaa perheiden kykyyn valita omaan tilanteeseensa sopivan hoitomuodon vanhempainrahakauden päätyttyä. Siksi kotihoidon tuki säilytettiin vaihtoehtona.

Hanna Holma

aluevaltuutettu (kesk.), kaupunginvaltuutettu, Kangasala

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut