Varhaiskasvatuksen kriisin ratkaisu vaatii moniammatillista yhteistyötä – ei eri ammattiryhmien vastakkainasettelua

On tärkeää, että jokaisesta ryhmästä löytyisi koulutettu moniammatillinen osaajajoukko, kirjoittavat Anna Moilanen ja Mari Holopainen.

29.11.2022 19:00

Viime viikkojen aikana olemme saaneet lukea varhaiskasvatuksen kriisistä. Se koskettaa etenkin kaupunkialueita kuten pääkaupunkiseutuja ja Tamperetta, joissa lasten määrä kasvaa.

Pahimmillaan arki päiväkodeissa on selviytymistä. Pula ammattitaitoisesta henkilöstöstä, suuret ryhmäkoot sekä pedagogisen johtamisen puute kuormittavat henkilöstöä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön pysyvyyden ratkaisuksi on esitetty parempaa palkkausta. Kilpailukykyinen palkkaus on tärkeää. Sen lisäksi tulisi vaikuttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisten työhyvinvointiin.

Lue lisää: Lastenhoitaja Päivi Laiho kertoo, miten päiväkotien kriisi näkyy nyt Pirkanmaalla – Saimme työntekijöiltä valtavasti huolestuneita viestejä: ”Päivät ovat vain selviytymistä”

Lue lisää: Varhaiskasvatuksen opettaja Eeva-Liisa Juurijärvi ratkaisisi alan ongelmat arkijärjellä – Yhtä päätöstä hän pitää suurena virheenä

Jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä työskentelee ryhmästä pedagogisessa vastuussa oleva varhaiskasvatuksen opettaja. Vuonna 2030 varhaiskasvatuslain siirtymäajan myötä jokaisessa päiväkodissa kahden kolmasosan työntekijöistä tulee olla korkeakoulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia tai sosionomeja. Heistä puolella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan koulutus.

Tämän lisäksi jokaisen ryhmän perushoidosta vastaa varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Keskustelua on herättänyt se, tulisiko jatkossa sosionomien saada varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys vai vaaditaanko opettajalta kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto. Mielestämme molempia tutkintoja tarvitaan.

Sosionomin tutkinto ei anna samoja valmiuksia työskennellä esiopetuksessa opettajana. Sen sijaan sosionomin tutkinto antaa varhaiskasvatuksen opettajia paremmat valmiudet työskennellä perheiden kanssa toteutettavassa ja perheitä tukevassa sosiaalityössä.

Perheiden moninaisten, myös sosiaalisten haasteiden lisäännyttyä onkin tärkeää, että myös varhaiskasvatuksesta löytyy osaavia ammattilaisia, jotka perheiden tarpeiden mukaan osaa ohjata perheitä erilaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden pariin sekä toimia linkkinä eri palveluiden välillä. Näin varmistetaan lapsen hyvinvointi. On tärkeää, että jokaisesta ryhmästä löytyisi koulutettu moniammatillinen osaajajoukko, joista jokainen vastaisi omalla osaamisellaan lapsen kasvun ja kehityksen kokonaisvaltaisesta tukemisesta. Tämä vaatii tehtäväkuvien ja vastuualueiden selkeyttämistä, sekä jokaisen ammattiryhmän osaamisen ja ammattitaidon esiin nostamista.

Varhaiskasvatus on vasta viime vuosina vakiintunut osaksi pedagogista koulutuspolkua. Varhaiskasvatuksen opettajia tarvitaan yhä enemmän jatkossa. Vuonna 2030 voimaan tulevaa lakia ei tule perua. Siksi on tärkeää, että hallitus on päättänyt nostaa varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä, vaikka määrät eivät riitä ratkaisemaan työn pitovoimaa.

Tämänhetkistä varhaiskasvatuksen työntekijäpulaa ei ratkaista eri ammattiryhmien vastakkainasettelulla. Sen sijaan esiin tulisi nostaa jokaisen ammattilaisen osaaminen ja arvokkuus lapsen kehityksen tukena.

Varhaiskasvatus on viimeisten vuosikymmenten aikana kehittynyt vanhempien työnteon mahdollistajasta lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukijaksi. Varhaiskasvatus edistää myös lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Mari Holopainen

kansanedustaja (vihr.), Helsinki

Anna Moilanen

varhaiskasvatuksen opettaja ja varavaltuutettu (vihr.), Tampere

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut