Keskustelu huonosta johtamisesta jatkuu: Patologinen organisaatio on kuin diktatuurivaltio

Sairastunut työorganisaatio on ilmiö, jota ei tunneta riittävästi, kirjoittavat Iikka Jäntti ja Juhani Tarkkonen.

19.10. 5:00

Mielipidekirjoitus Meille luvattiin, että saamme ihmisjohtajan, joka palauttaa avoimuuden, innokkuuden ja yhteistyön. Kävi päinvastoin (AL 13.10.) toi esille tärkeän näkökulman: mikä tahansa johtajavalinta saattaa epäonnistua, jos ei tiedetä, mitä todella halutaan.

Lue lisää: Huonon johtajan saaneet työntekijät tuntevat itsensä keinottomiksi: "Meille luvattiin, ihmisjohtaja, joka palauttaa avoimuuden, innokkuuden ja yhteistyön – kävi päinvastoin”

Kansallisesti tätä problematiikkaa on käsitelty liian vähän. Tämä koskee myös työmarkkinajärjestöjä ja niiden vaikutusvallassa olevaa koulutusta, tiedotusta ja aineistontuotantoa. Viranomaispuoli ei myös näytä ymmärtävän ilmiön vakavuutta.

Olemassa oleva uskomusmaailma suosii erityisesti niitä työnantajia, joiden toimintaan sisältyy jatkuvia lainvastaisuuksia, moraalittomuuksia, määrittelyvallan ja muun vallan väärinkäyttöä ja suoranaista organisaatioväkivaltaa. Lakisääteisen yhteistoiminnan ihanteet saavat tällöin väistyä. Taustalla ovat aina organisaatiososiaaliset perustekijät, eli yleiset syy-seuraussuhteet työolosuhteiden muodostumiseksi. Työorganisaation arvomaailma, valinnat ja vallankäyttö edeltävät aina kulloistakin työturvallisuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin (työkyvyn, jaksamisen ja psyykkisen hyvinvoinnin) tilaa ja laatua.

Pelkästään yksittäisongelmiin perustuvat ongelmanratkaisut eivät toimi tällaisissa tilanteissa. Tarvitaan kokonaisremonttia johtamis- ja yhteistoimintajärjestelmiin. Se, millä tavalla työnantaja tosiasiallisesti arvostaa henkilöstöä ja työolosuhteiden laatua, erottelee jyvät ja akanat. Vaihteluväli hyvien ja huonojen työnantajien välillä on huimaava.

Sairastunut eli patologinen organisaatio saa ihmiset pelkäämään ja alistumaan niissäkin asioissa, joissa pelosta ja alistumisesta on pelkää vahinkoa kaikille. Tuollainen organisaatio nujertaa työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön ja usein myös edunvalvontahenkilöstön, eikä työterveyshuolto jää Pekkaa pahemmaksi.

Tosiasioiden hankinta, käyttö ja kunnioittaminen eivät kuulu patologisen organisaation hyveisiin. Pikemminkin päinvastoin. Patologista organisaatiota on vaikea erottaa diktatuurisesta valtiosta, sillä samankaltaiset ihmisten nujertamisen mekanismit hallitsevat organisaatiokulttuuria ja -ilmastoa.

Ne, ketkä yrittävät jopa lakisääteisillä oikeuksilla saada oikeutta ja ongelmanratkaisuja, vaarantavat helposti työuransa, palvelussuhteensa, maineensa ja työkykynsä. Tätä ei tunnuta ymmärtäneen työelämän laadun kannalta tärkeillä tahoilla. Kuurous, sokeus ja ymmärtämättömyys ovat tuottaneet jo kylliksi tuhoa. Ratkaisu on sinänsä yksinkertainen, mutta toteutuakseen vaatii aikaa ja aitoa yhteistoimintaa.

Pitää olla strategisena määrittelynä työnantajan tahto hyville työolosuhteille. Ylimmän johtajan täytyy johtaa ja olla takuuhenkilönä tuolle työnantajan tahdolle. Pitää määritellä kirjallisesti ja laadullisesti ne periaatteet, keinot ja hallintajärjestelmät (järjestelmä), joilla saadaan aikaan hyvät työolosuhteet.

Pitää olla myös järjestelmän toimivuuden vuotuinen seuranta, arviointi, varmistus, ohjaus ja ongelmanratkaisumenettely (katselmus) kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa organisaatioyksiköissä. Näin syntyy oppimista tukeva ympäristö johdolle, esihenkilöille ja muulle henkilöstölle.

Iikka Jäntti

työsuojeluvaltuutettu, Ylöjärvi

Juhani Tarkkonen

YTT, FT, insinööri, Oulu

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut