Lääkärien ja sairaanhoitajien avuksi palkattava sihteereitä ja hoiva-avustajia

Potilastietojärjestelmien käyttöönotossa tulisi entistä enemmän kuulla henkilöstöä, kirjoittaa aluevaltuutettu Katariina Pylsy.

15.10. 5:00

Hoitohenkilökunnan avuksi tulee palkata avustavaa henkilöstöä, kuten hoiva-avustajia ja sihteerien työtä tekeviä alan ammattilaisia. Näillä toimenpiteillä hoitohenkilökunnalta vapautuva aika ohjataan potilaiden hoitoon.

Perhe- ja peruspalveluministerinä ollut Aki Lindén on todennut, että sairaanhoitajat käyttävät nykyään kaksi kertaa enemmän aikaa tietokoneen ruudun edessä kuin muutamia vuosia sitten. Vanha automaattista tietojenkäsittelyä kuvannut ATK-termi tarkoittaa nykyään automaattista työajan kaksinkertaistamista.

Samaan ongelmaan pureutui sisätautiopin emeritusprofessori Jukka Mustonen Seniorilääkäri-lehdessä. ”On tapahtunut selkeä virhe, kun lähihoitajien ja sihteerien määrää on vähennetty. Työt eivät ole minnekään kadonneet, vaan työt ovat siirtyneet lääkärien ja sairaanhoitajien tehtäväksi. Ei kuulosta kustannustehokkaalta toiminnalta. Sairaaloiden keskeisimmän tehtävän, potilaiden hyvän hoidon tueksi tarvitaan rajallisten voimavarojen oikeaa kohdentamista.”

Lue lisää: Uusi työvuorosuunnittelun malli saa kovaa kritiikkiä pirkanmaalaisilta hoitajilta: raakile, jota valmisteltu salassa – Näin henkilöstöjohtaja vastaa

Lue lisää: Nämä ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen suuria satsauksia lähivuosina

Kirjaamisen ensisijainen tarkoitus on potilaan laadukas hoito. Kirjallisella hoitotyön suunnitelmalla sekä toteutuksen ja arvioinnin kirjaamisella varmistetaan hoitoprosessin asianmukainen toteutus, seuranta ja jatkuvuus. Kirjaaminen potilaan hoitoa ajatellen käsittää myös potilaan oikeusturvan ja tiedonsaantioikeuden.

Hoitotyön kirjaamisella on suuri merkitys sairaanhoitajan työssä ja se vie todella paljon aikaa. Potilasasiakirjojen ensisijaisena tehtävänä on turvata potilaan tai asiakkaan hoidon suunnittelu ja toteutus sekä edistää hoidon jatkuvuutta. Kirjaamista ohjaavat monet lait kuten henkilötietolaki ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Yhdenmukaisella kirjaamisella tavoitellaan sitä, että käytössä oleva asiakas- ja potilastieto on laadukasta ja kattavaa. Tietoa on helpompi hakea ja hyödyntää esimerkiksi uusien asiakirjojen laatimisen pohjaksi tai yhteenvetoja, lausuntoja ja todistuksia varten.

Hoitajien työvoimapulaa ja heidän raskasta työtaakkaansa voidaan helpottaa lisäämällä hoiva-avustajien määrää. Hoiva-avustaja täydentää työllään asiakkaan hoivan kokonaisuutta niin, että hoitajat voivat keskittyä sairaanhoidollisiin tehtäviin. Hoiva-avustajat eivät saa työskennellä lääkehoitoon liittyvissä tehtävissä.

Koulutuksessa on päästy pieneen alkuun, koska nykyään lähes 50 ammatillista oppilaitosta tarjoaa hoiva-avustajakoulutusta. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) laskelmien mukaan hoiva-avustajia olisi koulutettava noin 1 000–1 500 vuosittain, jotta alalle saataisiin 10 000 avustajaa vuoteen 2030 mennessä.

Julkisen sektorin palveluissa toimivien lääkärien ja sairaanhoitajien avuksi tulee palkata avustavaa henkilökuntaa, kuten hoiva-avustajia ja sihteerien työtä tekeviä. Hoiva-avustajat täydentävät työllään asiakkaan hoivan kokonaisuutta niin, että hoitajat voivat keskittyä sairaanhoidollisiin tehtäviin. Sihteerityötä tekevät vapauttavat lääkäreitä tietotekniseltä työtaakalta. Näin hoitohenkilökunnan vapautuva aika ohjataan potilaiden hoitoon. Potilastietojärjestelmien ja muiden ohjelmien käyttöönotossa tulisi entistä enemmän kuulla henkilöstöä ja valita helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja järjestelmiä sekä järjestää ohjelmien käyttäjille aktiivista käyttökoulutusta.

Pirkanmaa hyvinvointialueen tulisikin selvittää myös, miten voidaan hyödyntää kunnista alle 100 prosentin työajalla siirtyvän henkilöstön kokonaistyöpanos tähän tarkoitukseen. Sekä niiden, jotka ovat kunnissa tehneet muun työn lisäksi sote-työtä ja siirtyvät hyvinvointialueelle kokoaikaisesti.

Katariina Pylsy

aluevaltuutettu (kesk.), Hämeenkyrö

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut