Esiopetuksessa lapsia ei istuteta pulpettiin

Esiopetuksen opettaja kertoo, että Suomen esiopetus on tehty lapsista, leikistä ja oppimisen ilosta.

11.9. 4:30

Artikkelissa Esiopetuksen hyödyt yhä epäselviä (AL 5.9.) todetaan, että varhaiskasvatuksen lapsilähtöisyys täytyy säilyttää sen sijaan, että viisi-kuusivuotiaat pantaisiin pulpettiin. Huoli pulpettiin istuttamisesta on turha.

Esiopetuksessa tehtäväkirja- tai muu kynätyöskentely on vain pieni osa viikkoa, sillä suuri osa oppimisesta tapahtuu toiminnallisesti ja leikin kautta. Esiopetussuunnitelma velvoittaa käyttämään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioittaa lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toimintakulttuurissa.

Lue lisää: Tällaista on arki 5-vuotiaiden eskarissa Nokialla: kävimme seuraamassa uudenlaista kokeilua – Pirkanmaalla mukana 16 päiväkotia

Esiopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Lasten mielipiteitä pidetään tärkeinä ja heitä kuullaan esiopetuksen arjessa. Lisäksi lapsia rohkaistaan yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen. Esiopetuksen tärkeimpiä taitoja ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot, joiden ohella opitaan muita oppisisältöjä. Emeritaprofessori Lea Pulkkinen sanoo pitävänsä hienona, jos viisivuotiaat pääsevät ilmaiseksi mukaan kokeiluun, jossa on monipuolista, lasten kulttuuria huomioivaa ja lasta innostavaa toimintaa. Juuri tällaista sekä viisivuotiaiden että eskareiden kohdalla tavoitellaan.

Esimerkkinä kerron esiopetustoiminnasta, joka suunniteltiin lasten kiinnostusten ja esiopetussuunnitelman tavoitteiden pohjalta. Toteutimme olympialaiset, jossa tutustuimme kukin ryhmä eri maihin ja niiden kulttuureihin. Kisasimme ja leikimme pizzerialeikkiä, jossa suunnittelimme ja askartelimme omat pizzat. Lapset kirjoittivat menut itse keksimillään pizzojen nimillä ja hinnoittelivat ne. Leikki oli toiminnan keskiössä ja samalla opittiin neuvottelutaitoja, toisen auttamista sekä uusia kirjaimia ja lukumääriä.

Osassa esiopetuksessa on käytössä tehtäväkirja tai vaihtoehtoisesti muita harjoituksia, joissa harjoitellaan kynäotetta ja hienomotorisia taitoja. Esiopetussuunnitelman mukaan leikkien ja harjoitusten kautta tuetaan lasten hienomotoristen taitojen kehittymistä, jolloin lapsia ohjataan tarkoituksenmukaiseen kynäotteeseen. Kynätyöskentely pienenä osana viikkoa vahvistaa lapsen hienomotorisia taitoja. Esiopetuksessa käytettävä tehtäväkirja on itsessään jo niin väljä, ettei se korvaa toiminnallisuutta tai leikkiä. Lisäksi nykyisen opetussuunnitelman mukaisissa oppimateriaaleissa on otettu huomioon oppimisen toiminnallisuus sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot.

Artikkelissa todetaan esimerkiksi osan maahanmuuttajien lapsista tutustuvan suomen kieleen vasta esiopetuksessa. Esiopetussuunnitelmassa kielen kuvataan olevan lasten ajattelun ja vuorovaikutuksen väline. Tutkimusten mukaan kieli on erityisesti viisi-kuusivuotiailla lapsilla leikin keskiössä, sillä kielellä rakennetaan leikissä merkityksiä ja luodaan todellisuutta. Tällä perusteella kaksivuotinen esiopetus näyttäisi vahvistavan maahanmuuttajien suomen kielen taitoa, jolloin heidän on helpompaa luoda uusia ystävyyssuhteita. Yhteenkuuluvuus, ystävät ja leikki on lapselle tärkeää ja sitä on esiopetuksen aikana merkittävää tukea.

Esiopetustoiminta on leikinomaista, yhteisöllistä ja monipuolista. Yhteinen toiminta, leikki ja erilaiset projektit tukevat lasten oppimista, itsetunnon kehittymistä, vuorovaikutustaitoja ja ennen kaikkea toimimista erilaisten ihmisten kanssa. Hienoimpia asioita esiopetuksessa ovat yhdessäolon ilo ja ne hetket, joissa lapsi ylittää itsensä, oppii uusia asioita ja iloitsee oppimastaan. Ehkä esiopetus opettaa taitoja, jotka eivät ole mitattavissa kouluarvosanoilla, vaan kuvaavat jotakin tärkeämpää ihmisyydestä. Tästä aiheesta olisi kiinnostavaa saada lisätutkimusta.

Sonja Laitila

kasvatustieteen maisteri, esiopetuksen opettaja Tampereella, oppimateriaalin tekijä

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut