Opetusministeri ja Euroopan komission kaksi edustajaa: EU toimii ukrainalaisten oppilaiden auttamiseksi

Meillä oli yhteinen vastuu lasten ottamisesta koulutusjärjestelmiemme piiriin, kirjoittavat Margaritis Schinas ja Mariya Gabrien Euroopan komissiosta sekä Suomen opetusministeri Li Andersson.

30.6. 5:00

Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta yli 6,5 miljoonaa ihmistä Ukrainasta on hakenut turvaa Euroopan unionista. Suurin osa on naisia, joilla on kouluikäisiä lapsia.

Ukrainan lähinaapureina ja liittolaisina me EU:ssa tiedämme, että meillä on erityinen velvollisuus auttaa. Kriisin ensihetkistä lähtien ensisijaisena tavoitteenamme oli varmistaa, että ukrainalaiset lapset ja perheet tuntevat itsensä tervetulleiksi EU:ssa.

Tämän vuoksi miljoonat vapaaehtoiset avasivat kotinsa ja osoittivat solidaarisuutta heti ensimmäisestä päivästä alkaen.

Hyvänä esimerkkinä tästä solidaarisuudesta on ollut tilapäistä suojelua koskevan EU:n direktiivin käyttöönotto ensimmäistä kertaa. Sen avulla voimme myöntää välittömän suojeluaseman miljoonille sotaa pakeneville.

Tähän suojattuun asemaan kuuluu oikeus koulutukseen: kaikilla Ukrainasta tulevilla pakolaisilla, jotka ovat alle 18-vuotiaita ja jotka voivat saada tilapäistä suojelua, on oikeus hakeutua koulutukseen EU-maiden koulutusjärjestelmissä.

Lue lisää: Kangasalla ukrainalais­oppilaat harmittelevat alkavaa kesälomaa, syksyllä koulukuviot muuttuvat täysin – ”Olemme kuin perhettä”

Meillä oli yhteinen vastuu lasten ottamisesta koulutusjärjestelmiemme piiriin lyhyellä varoitusajalla, ja onnistuimme varmistamaan sujuvan prosessin. Tiedämme, miten tärkeitä vakaat päivärutiinit ja yhdessäolo muiden lasten kanssa ovat. Erityisesti traumatisoituneiden lasten on voitava osallistua oppimiseen ikäistensä rinnalla, ja heitä on tuettava asianmukaisesti.

Tähän liittyy kaksi huomattavaa haastetta: useimmissa tapauksissa lasten on opittava isäntämaansa kieli voidakseen osallistua opetukseen. Samalla haluamme kuitenkin antaa heille mahdollisuuden säilyttää myös oma kielensä ja pitää kulttuurinsa elävänä. Ukrainalaisten lasten ja nuorten on säilytettävä yhteys myös Ukrainan opetussuunnitelmaan, koulutussisältöön ja kieleen. Näin he voivat palata Ukrainaan ja jatkaa opintojaan heti, kun se on turvallista.

Samalla ukrainalaisten pakolaisten vastaanottaminen eurooppalaisiin kouluihin, oppilaitoksiin ja korkeakouluihin tarjoaa merkittävän tilaisuuden jakaa eurooppalaista elämäntapaa ja valmistaa ukrainalaisia nuoria Eurooppaan.

Toimiva yhteistyö ukrainalaisten kollegoidemme kanssa on ollut ratkaisevan tärkeää kaikessa, mitä teemme. Koulunkäynti Ukrainassa alkoi mahdollisuuksien mukaan uudelleen 14. maaliskuuta etäopiskeluna. Digitaalinen koulutus ja etäopiskelu voivat tarjota lyhyen ja keskipitkän aikavälin ratkaisuja, sillä ne takaavat jonkinasteisen koulutuksen jatkumisen. Olemme yhteistyössä Ukrainan opetusministeriön kanssa varmistaneet, että ukrainalaiset oppimateriaalit ovat myös EU:ssa olevien oppilaiden saatavilla.

Ukrainalaisten pakolaisten joukossa on paljon opettajia, ja heidän palkkaamisekseen on käytössä erilaisia nopeutettuja mekanismeja. Yhteydenpito Ukrainan viranomaisten kanssa mahdollistaa sen, että EU-maat voivat tarkistaa koulutusasiakirjat virallisista tietokannoista.

Riippumatta siitä, ovatko opettajat EU:n kansalaisia vai ovatko he paenneet Ukrainasta, komissio tarjoaa maksutta resursseja ja tietoa, joilla tuetaan opettajia heidän päivittäisessä työssään kouluopetuksen eurooppalaisella verkkofoorumilla School Education Gateway. Lisäksi opettajat ja oppilaat saavat vertaistukea erityisten keskusteluryhmien kautta Ukrainassa ja naapurimaissa, ja eTwinning-verkostossa on mukana yli 3 000 ukrainalaista opettajaa.

Euroopan komissio antaa myös rahoitustukea EU-maille, kun ne vastaanottavat ja kotouttavat Ukrainasta tulevia pakolaisia. Ulkomailla olevat ukrainalaiset opiskelijat saavat esimerkiksi komission Erasmus+ -ohjelman kautta tarpeisiinsa mukautettua tukea.

Kaikilla näillä Euroopan komission ja EU-maiden yhteisillä toimilla on sama tavoite: varmistaa kaikkien oppilaiden opiskelun ja oppimisen jatkuminen.

Jokainen sota on sota lapsia vastaan. Ukraina voi luottaa siihen, että EU tukee ja suojelee sen tulevaisuutta. Ukraina ja EU puolustavat samaa elämäntapaa, samaa yhteiskuntamallia, samoja arvoja ja periaatteita. Solidaarisuutemme on keskeinen osa kumppanuuttamme – nyt ja vastaisuudessa.

Margaritis Schinas

eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja

Mariya Gabriel

innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava Euroopan komission jäsen

Li Andersson

opetusministeri

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut