Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen väliin sijoittuvat tuulivoima-alueet on jätetty pois jatkosuunnittelusta luonto- ja virkistysarvojen vuoksi

Teknisen sijaintiselvityksen tulos ei siis suinkaan ole se, mitä tullaan vaihemaakuntakaavassa esittämään, moni alueista on jo karsiutunut, kirjoitaa suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen.

29.6. 5:00

Petri Siuro kirjoitti mielipidekirjoituksessaan (AL 21.6.) tuulivoimaloiden suunnittelusta Pirkanmaalla. Tekstissä on muutama väärinkäsitys, joita on syytä selventää.

Lue lisää: Tuulivoimaloita kansallispuistojen viereen? – Seitseminen ja Helvetinjärvi ovat tärkeitä lintualueita

Kuten tekstissä todetaan, Pirkanmaan voimassa olevaa maakuntakaavaa ollaan juuri päivittämässä muun muassa tuulienergian osalta. Kyseessä on vaihemaakuntakaava, joka käsittelee vain tiettyjä teemoja.

Valitut teemat ovat elonkirjo ja energia. Kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 23.6. asti. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavatyön tavoitteet, keskeiset laadittavat selvitykset, kaavatyön aikataulu sekä osallistumisen periaatteet.

Siuron tekstissä viitataan selvitykseen ”Tuulienergian mahdollisuudet maakuntakaavassa Pirkanmaalla. Osa 1 – tekninen sijaintiselvitys”. Kuten jo selvityksen nimessä todetaan, on kyseessä pitkän suunnitteluprosessin ensimmäinen osaselvitys. Teknisessä sijaintiselvityksessä on ollut tehtävänä tutkia paikkatietopohjaisesti ne alueet Pirkanmaalta, joille tuulienergian tuotanto voisi teknisten reunaehtojen puitteissa soveltua.

Jo selvityksen johdannossa mainitaan, etteivät kaikki löydetyt alueet ole sellaisenaan soveltuvia, vaan vaikutusten arviointia tarvitaan muun muassa ympäristöarvojen yhteensovittamiseksi. Nämä kuuluvat selvityskokonaisuuden seuraaviin vaiheisiin.

Teknisen sijaintiselvityksen tulos ei siis suinkaan ole se, mitä tullaan vaihemaakuntakaavassa esittämään. Moni tunnistetuista alueista on jo karsiutunut kirjoituksessakin mainituista ekologisista syistä sekä muun muassa tutkatoimintaan kohdistuvien haitallisten vaikutusten vuoksi pois jatkosuunnittelusta.

Myös Siuron esiin nostamat Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen väliin sijoittuvat tuulivoima-alueet on jätetty pois jatkosuunnittelusta ilmeisten luonto- ja virkistysarvojen vuoksi. Teknisen sijaintiselvityksen tuloksia ei siis tule lukea vaihemaakuntakaavan tuulivoimavarauksina.

Tuulienergian osalta tullaan tiedottamaan erikseen seuraavista suunnitteluvaiheista, kun ne syksyllä etenevät. Tavoitteena on, että vaihemaakuntakaavan luonnos tulee nähtäville vuoden 2023 alussa.

Kuten Siuro tekstinsä lopussa oivallisesti toteaa, kaikki, joihin tuleva vaihemaakuntakaava vaikuttaa, retkeilijätkin, ovat voineet jättää palautetta Pirkanmaan liitolle hyvän suunnittelun periaatteiksi 23.6. asti. Keskeisiä huomioita suunnittelun tueksi saa toki viestiä meille Pirkanmaan liittoon myös lausuntoajan jälkeenkin.

Ruut-Maaria Rissanen

suunnittelujohtaja, Pirkanmaan liitto

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut