Kangasala vastaa Kaukajärvi-Pitkäjärven tilasta huolestuneille: Kangasala kasvaa ympäristöstään huolehtien

Kangasalan tavoitteena on elinvoimainen ja kehittyvä kaupunki, joka samalla huolehtii ympäristöstään, kirjoittavat kaupunginarkkitehti Anna-Leena Toivonen ja elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala.

10.6. 5:00

Marjo-Riitta Mäkelä ja Emilia Olkanen ottivat mielipiteessään (AL 6.6.) kantaa maankäytön suunnitteluun ja 13.6.2022 valtuuston käsiteltäväksi tulevaan Saarenmaan osayleiskaavaan. Mielipiteessä välittyi huoli suunnitellun 2-kehätien haitoista sekä Kaukajärven vedenlaadun heikkenemisestä.

Lue lisää: Uhrataanko Pitkäjärvi-Kaukajärven luonto ja vesi tiehankkeille?

Kaukajärven etelärannalla Kangasalan puolella on nyt 18 rakennuspaikkaa käsittävä loma-asuntoalue. Saarenmaan osayleiskaavassa loma-asuntoalueen kehittämistavoitteeksi määritellään, että erillisessä, tarkemmassa asemakaavaprosessissa hahmotetaan, voiko alueelle sijoittua loma-asumisen sijasta vakituista asumista.

Vakituinen asuminen edellyttää tarkempaa suunnittelua ja vaihtoehtojen kartoittamista muun muassa vesihuollon ja kulkuyhteyksien osalta. Tarkempien suunnitelmien avulla voidaan myös arvioida tarkemmin vaikutuksia luontoarvoihin ja vesistön tilaan. Mikäli haitallisia vaikutuksia nousisi, tulisi esittää suojaavia ratkaisuja niiden ehkäisemiseksi.

Saarenmaan osayleiskaavassa ei esitetä uutta katu- tai tievarausta Kaukajärven eteläpuolella nykyään kulkevan Kuuselantien yhteyteen. Kaavassa esitetään tavoitemerkintänä pyöräilyn aluereitin yhteystarve eli tarve alueiden välisen pyöräily- ja kävelyreitin kehittämiselle, jotta voidaan parantaa kaupunginosien saavutettavuutta pyörällä ja kävellen.

Saarenmaan osayleiskaavan uudet yritystoiminnan ja asumisen aluevaraukset sijoittuvat etelämmäksi, uuden Tampereen Ruskosta Kangasalan Lentolaan suuntaavan 2-kehätien ympärille. Osayleiskaavasuunnittelun yhteydessä kehätien linjaus on suunniteltu erillisessä aluevaraussuunnitelmassa, jossa arvioitiin erilaisia linjausvaihtoehtoja. Lentolan päässä tutkittiin kolmea pääsuuntavaihtoehtoa, joista valittiin keskimmäinen linjaus. Muissa tutkituissa vaihtoehdoissa maisemalliset vaikutukset olisivat olleet suuremmat. Myös meluvaikutukset mallinnettiin.

Kehätielinjaus sijoittuu Lentolan päässä vähäiseltä osin yksityisen luonnonsuojelualueen laajennusalueelle. Tie kulkee luonnonsuojelualueen kohdalla siltaa pitkin. Luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksiin on kirjattu, että tien rakentamistoimenpiteet tulee tehdä siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa luonnonarvoille.

Yleiskaavoitus on pitkän aikavälin yleispiirteistä maankäytön suunnittelua ja samalla alueen kehittämistavoitteiden ja toimintojen yhteensovittamista erilaiset reunaehdot huomioon ottaen.

Saarenmaan alue kehittyy vaiheittain ja osayleiskaavaa tullaan toteuttamaan pitkällä aikavälillä useiden kymmenien vuosien aikana. Saarenmaan osayleiskaava yhdessä Kangasalan strategisen yleiskaavan kanssa ohjaavat alueen tulevaa asemakaavoitusta ja muuta suunnittelua. Yleiskaavan tulee perustua riittävään tietopohjaan, selvityksiin ja vaikutusten arviointiin, mutta huomioiden kaavan yleispiirteinen luonne ja toteutumisen pitkä aikajänne. Tarkat suunnitteluratkaisut tehdään vasta asemakaavoituksessa ja 2-kehätien osalta tiesuunnitelmassa, jolloin esimerkiksi hulevesiratkaisut ja meluntorjuntatoimenpiteet konkretisoituvat.

On totta, että uusi kehätie ja sen ympärille kehittyvä maankäyttö tuovat muutoksia ympäristöön. Erilaisin suunnitteluratkaisuin voidaan positiivisia vaikutuksia vahvistaa ja haitallisia vaikutuksia lieventää tai parhaassa tapauksessa poistaa kokonaan. Kangasalla tavoitteena on elinvoimainen ja kehittyvä kaupunki, joka samalla huolehtii ympäristöstään.

Anna-Leena Toivonen

kaupunginarkkitehti

Sirkku Malviala

elinympäristöjohtaja, Kangasalan kaupunki

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut