Veden laatu on jäänyt taka-alalle Tavase-hankkeessa

Pintaveden sisältämä orgaaninen aines, lyhyesti humus, kulkeutuu enemmän tai vähemmän vedenottokaivoille saakka, kirjoittaa Jorma Mäkelä.

3.6. 5:30

Tekopohjavesihankkeissa usein kuvaillaan, kuinka maaperään imeytettävä pintavesi muuttuu pohjaveden kaltaiseksi virratessaan imeytysalueilta vedenottokaivoille. Kumma kyllä tiedossani ei ole yhtään hanketta, jossa näin olisi oikeasti käynyt.

Pintaveden sisältämä orgaaninen aines, lyhyesti humus, kulkeutuu enemmän tai vähemmän vedenottokaivoille saakka. Siihen, kuinka suuri osa pintaveden humuksesta päätyy kuluttajien vesihanaan, vaikuttavat monet tekijät, joista tärkein on veden viipymä. Mitä pitempään vesi virtaa maan alla, sitä enemmän humusta poistuu vedestä eli sitä parempaa tekopohjavettä saadaan.

Lue lisää: Tavase vai Rusko? Tampere aikoo linjata Tavase-ratkaisun vielä tänä vuonna, nämä asiat painavat vaakakupissa

Hyvälaatuisen imeytysveden humuspitoisuus (TOC) voi olla 6 – 10 milligrammaa litrassa, hyvälaatuisen pohjaveden TOC on alle 1,0 mg/l. Vuonna 2003 päättynyt tekopohjaveden muodostamista selvittänyt TEMU-projekti määritteli hyvälaatuisen tekopohjaveden TOC-pitoisuudeksi alle 2 mg/l.

Tekopohjaveden tuotantoalueilla tehdään tyypillisesti kattavat imeytys- ja pumppauskokeet niillä imeytys- ja kaivoalueilla, mihin laitoskin on tarkoitus perustaa ja mihin toimintalupaa haetaan. Tavasessa nämä kokeet ovat valtaosin jääneet tekemättä.

Pohjaveden virtausmallitkin ovat 10 – 20 vuoden takaa, vaikka tuotantoalueilla on tehty paljon sellaisia tutkimuksia, joilla mallien toimivuutta ja luotettavuutta olisi voitu merkittävästi parantaa (muun muassa kilometreittäin maatutkaluotauksia, runsaasti kairauksia ja kymmeniä uusia havaintoputkia). Ympäristövaikutusten arvionti eli yva-yhteysviranomainen Keski-Suomen Ely-keskus piti pohjaveden virtausmalleja tärkeimpinä työkaluina hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Tavasen vedenlaatuarviot perustuvat vanhoihin virtausmalleihin ja käsityksiin alueen ominaisuuksista.

Tavase-hankkeesta voidaan kiteytetysti todeta: vedenlaatuongelmia tuottavat liian suuret vesimäärät liian karkeassa maaperässä liian lyhyillä virtausmatkoilla ja viipymillä. Imeytysalueiden läheisyydessä on yksityiskaivoja, joiden vedenlaatu vääjäämättä heikentyy ja osa jopa pilaantuu imeytysvesien painuessa sellaisenaan pohjavesikerrokseen.

Tavasen pääsuunnittelija teki tekopohjavesikokeita Nurmijärven Teilinummella pari vuotta sitten. Tekopohjaveden TOC-lukemaksi saatiin vedenottokaivolla ensimmäisessä kokeessa 5 mg/l ja toisessa kokeessa 3 mg/l. Imeytysvetenä käytetyn Päijänteen TOC-lukemien arvioidaan nousevan 10 mg/l:aan 2030-luvun alkuvuosina. Teilinummella tämä tarkoittaa sitä, että tekopohjaveden humuspitoisuutta kuvaava TOC-arvo nousee pysyvästi yli 4 milligrammaan litrassa. Tästä huolimatta Teilinummen hakemussuunnitelmassa todetaan sanatarkasti: ”tekopohjavesilaitos tulee tuottamaan hyvälaatuista tekopohjavettä. Vesi on pohjaveden kaltaista… Pohjavettä erityisempään vedenkäsittelyyn ei ole tarvetta”. Sama toteamus löytyy Tavasenkin vesilupahakemuksesta: ”tekopohjaveden laatu muistuttaa luontaista pohjavettä”. Tätä menoa koko tekopohjavesikäsite kärsii inflaation.

Lue lisää: Kaksi Tampereen yliopiston dosenttia: Tavase turvaa parempaa tulevaisuutta

Dosentit Hukka ja Katko kehuvat (AL 5.5.) Turun tekopohjaveden laatua, mutta jättävät mainitsematta, että Turussa imeytysvesi esikäsitellään kemiallisesti, missä siitä poistetaan suurin osa kiintoaineksesta ja humuksesta. Vuorokaudessa syntyy noin 12 tonnia sakkaa, joka kuljetetaan jätteenkäsittelylaitokselle verhoiluun käytettäväksi. Esikäsittelystä huolimatta turkulaisille toimitettavan tekopohjaveden TOC on 2 milligrammaa litrassa.

Tavasessa kiintoaine ja humus pumpattaisiin harjuun. Jos Tavase kaikesta huolimatta päätetään toteuttaa, kannattaa Ruskon pintavesilaitos pitää toimintakunnossa vedenkäsittelyä varten.

Jorma Mäkelä

FT, hydrogeologi, eläkkeellä, Jyväskylä

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut