Tavasen toimitusjohtaja vastaa: Tekopohjaveden valmistuksessa kemikaalien tarve on vähäisempi kuin pintaveden käsittelyssä

Keskustelu Tavasen ympärillä jatkuu. Toimitusjohtaja Petri Jokela kirjoittaa, että tekopohjavesi on kokonaisvaltaisesti ympäristöystävällistä.

17.5. 5:00

Tekopohjaveden valmistuksen ympäristönäkökulmasta kirjoitti Heljä-Sisko Helmisaari kirjoitti (AL 11.5.). Teksti keskittyi järviveden imeytyksen toteuttamiseen rajatulla metsäalueella. Tavasen tekopohjavesihankkeessa näitä herkkiä alueita on suunniteltu käytettäväksi yhteensä kaksi hehtaaria koko 250 hehtaarin Natura-alueella.

Lue lisää: Professori: Kangasalan-Pälkäneen harjualueille ei voi suositella tekopohjaveden muodostamista

Natura-alueiden käyttöön liittyen Suomessa on viranomaisjärjestelmä: perusteellisten selvitysten pohjalta lupa voidaan myöntää, mikäli merkittäviä haitallisia vaikutuksia ei aiheudu. Helmisaaren kirjoituksessa mainitut lausunnot ja todistukset on huomioitu korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2018 päätöksessä, jonka mukaan Tavasen tekopohjavesihankkeesta ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura-luontoarvoille Kangasalan alueella.

Pälkäneen alueella toimintaa ei ole suunniteltu Natura-alueelle. Läheisyydessä sijaitsevan Keiniänrannan Natura-alueen osalta aluehallintovirasto on todennut vuonna 2020, että merkittäviä haitallisia vaikutuksia ei synny. Näiden lakisääteisten vaikutusten selvittäminen on ollut tärkeää sekä luvanmyöntämisedellytysten että yleisen hyväksyttävyyden kannalta.

Tekopohjavesihankkeen ympäristöystävällisyys on laajempi asia kuin lakisääteisesti selvitetty ja hyväksytty toiminta. Yhteiskunnallisesti on laajasti hyväksytty tavoite vähentää hiilijalanjälkeä ja muun muassa Tavase Oy:n enemmistöomistajan Tampereen kaupungin strategisena tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Tekopohjavesihanke toteuttaa osaltaan tätä tavoitetta: vaihtoehtoisen vedenhankintamenetelmän eli kemiallisen pintavedenkäsittelyn hiilijalanjälki on moninkertainen.

Pyrkimys kemikaalien käytön vähentämiseen ja luonnonmukaiseen vedenkäsittelyyn on ympäristöystävällisyyttä. Tekopohjaveden valmistuksessa säästyy joka päivä 4000 kiloa saostuskemikaalia, joka muuten täytyisi valmistaa ja kuljettaa käyttöpaikalle. Vedenpuhdistuskemikaalit ovat juomavesikäyttöön hyväksyttyjä, mutta niiden käyttö tuo myös vaateen valmistuksen ja toimitusketjun turvaamisesta mahdollisessa kriisitilanteessa.

Tekopohjaveden valmistuksessa järviveden humusta ei poisteta saostuskemikaaleilla, vaan humus suurelta osin hajoaa hiilidioksidiksi ja vedeksi maan sisässä luonnon mikrobien toimesta. Tekopohjaveden valmistuksessa myös muiden kemikaalien, kuten alkalointi- ja desinfiointikemikaalien tarve on vähäisempi.

Tekopohjaveden käsittelyssä jää joka päivä syntymättä yli kaksi miljoonaa litraa kemiallisen vedenpuhdistuksen lietettä, jonka käsittely synnyttää kustannuksia sekä kuormittaa pumppuja, viemäriverkostoa ja jätevedenpuhdistamoa. Myös näiden vaikutusten syntymättä jääminen on ympäristöystävällisyyttä.

Tekopohjavesilaitoksen toteuttaminen lisää vedenhankinnan toimintavarmuutta. Harjussa on maansisäinen vesivarasto, ikään kuin aina täynnä oleva vesitorni, josta vettä johdetaan kuluttajille, jos raakaveden-otto järvestä joudutaan keskeyttämään. Maan sisällä vesi on paremmin suojassa. Tuotanto on hajautettu kolmeen erilliseen pohjavesiesiintymään, jolloin mahdollinen häiriö yhdellä alueella ei estä toisten tuotan-toalueiden toimintaa.

Tekopohjavesi on laadultaan luontaisen pohjaveden kaltaista eikä sitä aistinvaraisesti erota hyvälaatuisesta pohjavedestä. Suomessa toimii lähes 30 tekopohjavesilaitosta ja joka kuudes juomavesilasillinen on tekopohjavettä. Tekopohjaveden elinkaarikustannukset ovat vain puolet kemiallisen pintavedenkäsittelyn kustannuksista. Säästöt tulevat vedenkäyttäjien hyödyksi.

Petri Jokela

toimitusjohtaja, Tavase Oy

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut