Lukijalta: Oppimista ei tapahdu ilman mielikuvistusta - Lukijalta - Aamulehti

Oppimista ei tapahdu ilman mielikuvitusta

2.12.2021 5:45

Opettajan tehtävänä on opettaa erilaisia oppiaineita, mutta hän on aina myös kasvattaja. Opettaja, joka pelkästään jakaa tietoja, ei voi onnistua työssään. Jokaisen opettaja-kasvattajan tulee harjoittaa mahdollisimman laajasti humanistisia opintoja, koska kasvatuksessa on kysymys erityisesti ihmisestä ja hänen kasvustaan.

Tunnetun suomalaisen kasvatusajattelijan J. A. Hollon (1885-1967) sanoin: ”Kasvattaminen on kasvamaan saattamista, mikä merkitsee, että se on luonnollisen, selittämättömän, mutta ilmauksissaan ilmiselvän kasvamisvoiman tielle sattuvien esteitten poistamista, suotuisimpien olosuhteitten luomista itsestään tapahtuvalle kasvamiselle.”

Opettaminen on myös eettistä toimintaa, jonka tavoitteena on hyvä elämä. Opettaja-kasvattajan tehtävä on luoda kasvatettavilleen eheä sivistyksellinen pohja. Tämä toteutuu parhaiten laaja-alaisen sivistyskasvatuksen avulla. Sen runkona on antiikin suurten filosofien sivistysohjelma paideia, joka yhdisti taitojen ja tietojen vaalimiseen pyrkimyksen arvokkaaseen ja hyvään elämään. Myös suomalaisen kansallisfilosofin ja valtiomiehen Johan Vilhelm Snellmanin (1806-1881) mukaan sivistys on aina aina yhdistelmä “tietämistä ja siveellisyyttä”.

Sivistyskasvatukseen kuuluvat älyllinen, eettinen, uskonnollinen, elämänkatsomuksellinen, esteettinen ja toiminnallinen kasvatus. Mielikuvituksen avulla opettaja voi yhdistää nämä kasvatuksen eri osa-alueet eheäksi kokonaisuudeksi. Oppimista ei tapahtuisi ilman mielikuvitusta, vaan erilaiset ilmiöt jäisivät pirstaleisiksi ja toisistaan erillisiksi osiksi ihmisen mielessä.

Opettajan persoona on erittäin tärkeä tekijä koulukasvatuksessa.Tämä tulee pitää mielessä opettajankoulutukseen eli kasvattajan kasvattamiseen valinnassa. Koulutuksessa opettajan eettistä ja esteettistä kykyä tulee harjaannuttaa. Näin hän oppii käyttämään mielikuvitustaan ainutkertaisessa, koskaan täysin samanlaisena toistumattomassa, kasvatustapahtumassa niin, että hänestä tulee kasvatuksellisesti näkevä: opettaja eli kasvamaan saattaja, joka ymmärtää, mikä kussakin kasvatustilanteessa vaatii erityistä huomiota.

Tällainen opettajankoulutus antaa osaltaan välttämättömiä eväitä muihin opetustyön varsin vaativiin, myös psyykkistä sietokykyä kuormittaviin, tehtäviin.

Matti Taneli

KT, FM, TM, kasvatustieteen tutkija, opettaja ja pappi, Turku

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut