Lukijalta: Tampereella on ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen paikkoja aivan liian vähän - Lukijalta - Aamulehti

Tampereella on ympäri­vuorokautisen tehostetun palveluasumisen paikkoja liian vähän – omaiset: haluamme tulevaisuuden, jossa potilas saa ihmisarvoa kunnioittavan loppuelämän

Monet monisairaista ja muistiongelmaisista ikääntyneistä eivät kuitenkaan selviä kotona, edes enimmän kotipalvelun avulla.

7.11. 6:30

Ehkä kannattaisi toimia ennen kuin on pakko, Tampereen sote-palveluista päättävät. Lause on miltei kopio oivallisesta Jussi Tuulensuun päätöksentekoa koskevasta kolumnista Aamulehdessä 17.10.. Artikkelin keskinen sanoma on, että päätökset on syytä tehdä pakottomassa tilanteessa, kun on aikaa ja vaihtoehtoja tehdä viisaita ratkaisuja.

Lue lisää: Kannattaisiko toimia ennen kuin on pakko?

Onkin surullista havaita, että Tampereen päätöksentekijät vaikuttavat ajautuneen monien sote-palveluiden järjestämisen osalta pakkorakoon sekä suhteessa potilaiden ja omaisten tarpeisiin että työntekijöiden saatavuuteen.

Kuntoutusta sekä ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevat ikäihmiset jonottavat viikkojakin erikoissairaanhoidon osastoilla paikkaa Hatanpään puistosairaalaan ja Rauhaniemeen, ja jonoa on Tammenlehvänkin kuntouttaville osastoille, koska mainituissa hoiva- ja kuntoutuspaikoissa monet potilaat jonottavat tehostetun palveluasumisen paikkoja.

Kohtuuttoman pitkän jonotuksen seurauksena monet ikääntyneistä laitostuvat, menettävät edellytyksiä selvitä kotona kuntoutuksen jälkeen tai jopa kuolevat pois jonosta. Ja potilaiden omaiset seuraavat tilannetta tuskastuneina läheisensä puolesta. Erityisen vaikea soveltuvia paikkoja on löytää kaiken ikäisille neurologista kuntoutusta ja psykiatrista hoitoa sekä päihdekuntoutusta tarvitseville.

Tamperelaisten ikäihmisten sote-palveluiden saatavuusongelmiin on monia syitä, mutta keskeinen tekijä on, että ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen paikkoja on aivan liian vähän. Sama resurssiniukkuus koskee myös geriatrisia ja terveyskeskustasoisia osastopaikkoja. Vaikuttaa myös siltä, että tehostetun palveluasumisen paikkoja haetaan vasta silloin, kun ikäihminen ei ole enää hetkeen pärjännyt kotonaan millään avuin.

Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelujen painopiste on kotiin vietävissä palveluissa, mikä on hyvä asia. Monet monisairaista ja muistiongelmaisista ikääntyneistä eivät kuitenkaan selviä kotona, edes enimmän kotipalvelun avulla. Viime aikoina osastopaikkojen saamista on vaikeuttanut merkittävästi pula terveydenhuollon ammattilaisista.

Henkilöstön riittämättömyyden tilanteessa osastopaikkojen määrää on laskettu tilapäisesti tai pidemmäksikin aikaa, ja näin osastopaikkojen saatavuus on entisestään heikentynyt.

Kestämätön tilanne ei ole syntynyt Tampereella hetkessä. Kestävyysvajeen uhasta ja väestön ikääntymisen seurauksista on julkaistu runsaasti tutkimustietoa, ja käytettävissä on ollut lukuisia tilastoja, ennusteita koskien Tampereen väestömuutoksia ja muita sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Yleisellä tasolla päättäjät ovat tiedostaneet muun muassa palvelutarpeeseen ja väestörakenteen muutoksiin sekä henkilöstön osaamiseen ja rekrytoimiseen liittyviä riskejä, ja niitä tuodaan esille esimerkiksi voimassa olevassa kaupunkistrategiassa. Tilanne on päässyt kuitenkin eskaloitumaan kriittiseksi, koska riskien ennaltaehkäisyä ja oikea-aikaisia päätöksiä ei ole tehty silloin, kun niihin on ollut vaihtoehtoja.

Vuonna 2023 tamperelaiset sote-palvelut suunnitellaan ja järjestetään Pirkanmaan hyvinvointialueen päättäjien toimesta, ja hyvinvointialueen keskeiset päättäjät, valtuutetut valitaan jo parin kuukauden kuluttua. Kaupungin nykyisillä ja tulevilla vallankäyttäjillä ei ole aikaa odottaa, että ongelmat ratkeavat hyvinvointialueella tehtävin päätöksin.

Jo 2021 ikäihmiset tarvitsevat laadukkaat, tasavertaiset hoiva- ja kuntoutuspaikat sekä palvelut, ja osoitetaan näin arvostusta kaupungin rakentajille. Tampereen päätöksentekijät eivät ole yksin haastavien sote-ratkaisujen edessä, kunhan mukaan otetaan ideat ja apu työntekijöitä ja muilta asiantuntijoilta, potilailta ja omaisilta sekä hyvien käytänteiden esimerkit.

Palveluprosessin suunnittelussa, toimeenpanossa ja erityisesti resursoinnissa on painotettava iäkkään väestön kuntoa ja toimintakykyä ylläpitäviä paikkoja ja palveluita. Ja kaupungissamme tarvitaan kiireesti uusia keinoja kannustaa ja sitouttaa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ammattilaisia vaativissa ja osaamista edellyttävissä tehtävissä ja palveluissa.

Omaisina haluamme nähdä Tampereella tulevaisuuden, jossa potilas saa ihmisarvoa kunnioittavan loppuelämän ja toimintakykyä ylläpitävän hoiva- ja kuntoutuspolun.

Saara Karanka

sairaanhoitaja Tays Hatanpää, va. jatkohoitokoordinaattori

Marianne Heikkilä

Marttaliiton pääsihteeri, omainen, rovasti

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut