Lukijalta: Koulutuksesta kannellaan harvoin – valtaosa aluehallintovirastoille tulevista kanteluista koskee perusopetusta - Lukijalta - Aamulehti

Koulutuksesta kannellaan harvoin – valtaosa aluehallintovirastoille tulevista kanteluista koskee perusopetusta

10.10. 5:45

Selvitimme kaikilta aluehallintovirastoilta koulutusta koskevia kanteluita ja niiden lukumäärää. Saadun aineiston perusteella selvisi, että koulutusta koskevien kanteluiden lukumäärä on pieni suhteessa oppilaitosten kokonaismäärään.

Vuonna 2020 ratkaistiin 299 koulutusta koskevaa kantelua, joista hieman yli 230 kantelua koski esi- ja perusopetusta; tämä kattaa yli 78 prosenttia kanteluista. Noin 13 prosenttia kanteluista eli reilu 40 tapausta koski toisen asteen koulutusta, suurin osa ammatillista koulutusta. Muita koulutusasteita koskevat kantelut ovat lähinnä yksittäistapauksia.

Vuonna 2020 tehdyistä kanteluista varhaiskasvatusta, taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä koskevia kanteluita oli jouduttu ratkaisemaan vain kourallisen verran.

Aluehallintoviranomaisten saamat kantelut antavat arvokasta tietoa koulutuksen tilasta Suomessa ja siksi sitä koskevaa tilasto- ja aineistokeruuta tulisi valtakunnallisesti kehittää.

Suurin osa kanteluista kohdistuu perusopetukseen, joka pääsääntöisesti järjestetään kuntamuotoisesti. Näin ollen voidaan varovaisesti olettaa, että yksityisessä muodossa (yhdistys, säätiö tai osakeyhtiö) järjestetty koulutus ei kovinkaan usein ole kantelun kohteena. Tämä väite vaatii silti lisäselvityksiä tuekseen.

Aineisto ei myöskään tue väitettä siitä, että ammatillinen koulutus olisi Suomessa jotenkin poikkeuksellisen huonossa kunnossa, sillä vuoden 2020 kanteluista vain noin 10 prosenttia koski ammatillista koulutusta.

Jussi-Pekka Rode

asiantuntija, Sivistystyönantajat

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos