Lukijalta: Vauvabuumi tulee ottaa huomioon sote-uudistuksessa - Lukijalta - Aamulehti

Vauvabuumi tulee ottaa huomioon sote-uudistuksessa

Neuvoloiden henkilöstöresurssien kuntoon saattaminen ja turvaaminen on ensisijaista.

22.9.2021 6:30

Suomi kuuluu maailman turvallisimpien maiden joukkoon olla raskaana ja synnyttää. Kaikille perheille tarjotut neuvolapalvelut ovat kansanterveytemme perusta. Jokainen raskaana oleva sekä lapsiperhe tarvitsee terveysseurannan lisäksi ajantasaista tietoa, tukea ja apuakin jossain vaiheessa.

Syntyvyyden kasvu kääntää katseet neuvoloiden toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen.

Neuvolan tarjoamien säännöllisten terveystarkastusten hyödyistä on tutkimusnäyttöä, jonka mukaan terveysseuranta edistää avun ja tuen tarpeen varhaista tunnistamista. Orastavien häiriöiden ja riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja ajallaan hoitaminen vähentävät viivettä avun saannissa. Ne myös hälventävät vanhempien huolta ja stressiä.

Kyse ei ole mistään pienestä asiasta, koska äidin stressin on todettu vaikuttavan raskausajalta alkaen lapsen omaan stressinsäätelyyn. Vanhempien hallitsematon stressi voi purkautua myös lähisuhdeväkivaltana.

Muutosvaiheissa pärjäävyyden tukemisen ja stressin torjumisen merkitys perheen hyvinvoinnille on merkittävä. Varhaisen avun on esimerkiksi todettu vähentävän raskausajan ja synnytyksen jälkeisen masennuksen aiheuttamia negatiivisia kehityskulkuja perheessä. Haitallisia lapsuusajan kokemuksia vähentämällä on mahdollista ehkäistä sukupolvilta toisille periytyviä ketjuja.

Neuvoloiden henkilöstöresurssien kuntoon saattaminen ja turvaaminen on ensisijaista, jotta terveysseuranta pystytään toteuttamaan laadukkaasti sekä järjestämään ylimääräisiä neuvolakäyntejä lisätukea ja apua tarvitseville.

Parhaan hyödyn perhe saa asioidessaan neuvolassa mahdollisuuksien mukaan saman terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla, koska tuttuus rakentaa luottamusta ja helpottaa arkaluonteisista asioista keskustelua.

Yleisesti käytössä olevan keskitetyn ajanvarauksen on todettu rikkovan pääsyä tutulle terveydenhoitajalle tai lääkärille. Ajanvarausjärjestelmää olisikin kehitettävä näiltä osin. Lisäksi jatkuvuutta ja luottamusta tukevasta äitiys- ja lastenneuvolan yhdistelmätyöstä hyötyisivät sekä perheet että neuvolahenkilöstö.

Sote-uudistuksessa tulee investoida terveyttä edistäviin ja sairauksia ehkäiseviin julkisiin peruspalveluihin, kuten neuvoloihin.

Tuovi Hakulinen

Tutkimuspäällikkö (äitiys- ja lastenneuvolapalvelut), dosentti (terveyden edistäminen), THL

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut