Lukijalta: Ilkon alueen rakentaminen huolestuttaa asukasta – rakentaminen aloitettiin kaatamalla kaikki puut - Lukijalta - Aamulehti

Kangasalan Ilkon rakentaminen huolestuttaa asukasta – Pientalovaltaisella alueella on kalliorinne ja lähteitä

Kangasalan Ilkossa asuva pelkää, että rakentaminen vaarantaa alueen luontoarvot.

27.8.2021 5:45

Asun perheeni kanssa Ilkossa Kangasalla. Alueen erityispiirteitä ovat olleet poikkeuksellisen hieno luonto sekä viehättävä rakennuskanta, joka on sekoitus eri aikakausien taloja ja vanhoja puolustusvoimien kiinteistöjä. Kangasalan kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa on Ilkon kannalta kuitenkin menossa huolestuttavia kaavamuutoksia, jotka merkittävästi vaarantavat alueen luontoarvot.

Tällä hetkellä Ilkko on pientalovaltainen. Kaavaselostuksissa todetaan muun muassa, että Ilkon lähialueet on osoitettu pientalovaltaiseen asuinrakentamiseen ja työpaikkarakentamiseen.

Lisäksi todetaan että "Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan täydennysrakentaminen olemassa olevaan ympäristöön sopivaksi siten, että alueen ominaispiirteet säilyvät ja kielteisiltä vaikutuksilta voidaan välttyä."

Yleiskaavassa alueesta mainitaan esimerkiksi sen eteläosassa oleva luontoarvoiltaan arvokas Ilkon kalliorinne. Lisäksi todetaan, että alueen muutokset tulee suunnitella paikan henkeä kunnioittaen sekä että hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Alueen erityisyys on tullut esiin myös esimerkiksi Aamulehden 15.9.2020 artikkelissa, jossa on todettu: "Kangasalan kaupunginarkkitehdin Mari Sepän mukaan Ilkon kurssikeskus on hieno kokonaisuus, jonka nykyinen asemakaava edellyttää ympäristön osittaisen suojelemisen." Samassa artikkelissa Seppä toteaa, että alueen asemakaavaa ei tällä hetkellä olla muuttamassa. Onkin perin kummallista, että vajaan vuoden jälkeen ollaan jo tilanteessa, jossa kurssikeskuksen aluetta ollaan kaavoittamassa kerrostaloalueeksi.

Alueella on muun muassa useita lähteitä, jotka virtaavat Pitkäjärveen.

Miten nämä kerrostalohankkeet voitaisiin suunnitella siten, että toteutus kunnioittaa alueen henkeä ja säilyttää sen ominaispiirteet sekä luontoarvot. Erityisen huolestuttavaa on, että alueen hulevesien käsittely siten, etteivät ne pilaa alapuolen Pitkäjärveä on todennäköisesti mahdotonta. Samalla vaarantuu Kaukajärvi, johon vedet lopulta virtaavat.

Kaavoituksen tilaa käsittelevässä tapahtumassa 10.6 kaupunginarkkitehti Seppä kertoi, kuinka alueen rakentamisessa on tarkoitus säästää olemassa olevaa puustoa ja luontoa. Todellisuus lienee kuitenkin toisenlainen. Esimerkkinä toimii rakenteilla oleva kurssikeskuksen vieressä sijaitseva Ilkontie 24:n kortteli 985.

Rakentaminen aloitettiin kaatamalla puut koko alueelta. Puiden kaatamisen lisäksi, rakentamisen yhteydessä on alueelle tuotu huomattavia määriä täyttömaata, jota on levitetty huomattava määrä myös tontin ulkopuolelle. Seurauksena on tuhoutunut arvokasta kalliorinnettä ja virkistysaluetta.

Kyseisen kortteli antaa hyvin pelottavan esimerkin siitä millaista alueen toteutus todellisuudessa tulee olemaan.

Petri Molkkari, Ilkko

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut