Byrokratia lisääntyy ja maaseutu autioituu - Lukijalta - Aamulehti

Byrokratia lisääntyy ja maaseutu autioituu

Uusi kaavoitus- ja rakennuslaki uhkaa elämistä maaseudulla.

5.5. 6:14

Maaseudun kehittyminen ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksien heikkeneminen täällä maaseudulla alkaa huolestuttaa todella. Maatamme on uhkaamassa ympäristöministeriön puuhaama kaavoitus- ja rakennuslaki. Se on saattanut Suomen byrokratian pakkopaitaan. Suomen omaleimainen kuva on hämärtynyt, kun Suomi on puristettu ruuhka-Euroopasta otetun mallin mukaiseksi.

Kaavoitus- ja rakennuslain olennaisin sisältö on ollut byrokratian lisääminen, kaava kaavan päälle ja yksityisen omistaman maan saattaminen virkamiesten määräysvaltaan.

Virkamiesten määrä ja valta on kasvanut ja kansalaisten mahdollisuudet saada asiansa puolueettomien tuomioistuinten tutkittavaksi ovat vaikeutuneet. Ovatkohan lakiesitykset päässeet livahtamaan kansanedustajien ohi?

Koko Suomen maankäyttö, pohjoisen perukoita myöten on sidottu ympäristöministeriön virkamiesten sormenpäihin. Uuden kaavoitus- ja rakennuslain olennaisin piirre on ympäristöviranomaisten halu määräillä.

Maaseudun ei annettaisi kehittyä itseohjautuvasti myönteisesti. Säädökset vaikeuttavat maaseudun kehittämistä, maatalousyrittäjien ja muiden maaseudulla asuvien toimeentuloa sekä kansalaisten oikeutta valita asuinpaikkansa ja kesäasuntonsa paikka.

Ympäristöviranomaiset puhuvat kauniita sanoja. Esityksiä puolustellaan sillä, että ne edistävät ympäristösuojelua, lisäävät kunnan päätösvaltaa ja yksinkertaistavat kaavajärjestelmää.

Ympäristöviranomaiset vaikenevat siitä, että sen ottaessa vallan hyväksymillään valtakunnallisilla suunnitelmilla ja yleiskaavoilla, kuntien päätösvalta olisi näennäistä. Halutaanko maasta tehdä suuri luonnonsuojelualue, jossa ihmiset asuvat ennen pitkää erikokoisissa taajamissa? Siltä näyttää.

Pitkän aikaa on tuntunut siltä, että Suomi pannaan kaavoituksen avulla jonkinlaiseen suojeluun. Luonnonsuojelun varjolla harrastetaan selvää piilososialisointia. Minua kummastuttaa puheet, joissa maanviljelijöitä pidetään luonnon pahimpina vihollisina. Todellisuudessa maanviljelijät pyrkivät pitämään luonnonsuojelutasapainoa yllä.

Lupaukset päätösvallan siirtämisestä kuntatasolle ovat harhaanjohtavia. Ympäristöviranomaiset ovat päinvastoin keskittämässä valtaa itselleen. Valtakunnallisissa ympäristösuojeluohjelmissa ja seutusuunnitelmissa määrättäisiin yleiskaavoitusta sitovasti, missä sijaitsisivat suuret luonnonsuojelualueet, ydinvoimapaikat ja suuret kaatopaikat. Näissä kenelläkään ei olisi mahdollisuutta valittaa. Maanomistajat ovat jo menettäneet oikeutensa omalle maalle rakentaa. Tiukka kantatila täällä Pirkanmaalla estää omalle maalle rakentamisen ja asuntotonttien myymisen. Vain kunnan maalle saa rakentaa.

Asuminen halutaan keskittää Keski-Euroopan mallin mukaisesti taajamiin. Tämän seurauksena palvelujen saanti ja eläminen maaseudulla tulee vaikeutumaan entisestään. Samalla estetään kansalaisia muuttamasta maaseudulle pois taajamien saasteista ja rasituksista.

Nyt äänestäjät herätkää ja alkakaa toimimaan ennen kuin on liian myöhäistä. Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan välinen yhteistyö tähtää esityksissään ja tavoitteissaan siihen, että taajamien lievealueiden rakentaminen vähenee ja tiivistävä rakentaminen lisääntyy.

Näyttää siltä, että valta keskittyy seutuhallitukseen ja kuntajohtajakokouksiin. Ja siellä tehtyihin päätöksiin ei kunnanhallituksessa ja valtuustossa saa tehdä muutoksia. Nyt on muutos välttämätön. Nykymeno jakaa maan ja kansan. Maaseudun tulee olla yhdenvertainen asumismuoto kaupunkiasumisen kanssa. Pakkotiivistämistä ei tarvita, sillä Suomessa on tilaa.

Raili Naskali

Valtuutettu, kunnanhallituksen vpj., kunnallisvaaliehdokas (kesk.)

Pirkkala

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?