Miten kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia voi parantaa? - Lukijalta - Aamulehti

Miten kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia voi parantaa?

1.4. 13:11

Jokainen työ koostuu useista toiminnoista. Niiden suorittamisen ytimessä ovat työtaidot. Työtaitojen oppiminen ja kehittyminen tapahtuvat opiskelun, koulutuksen ja jatkuvan oppimisen kautta sekä muutoksiin sopeutuessa.

Työnteon tapa vaihtelee maasta toiseen monien taustatekijöiden, kuten teknisen kehityksen, työn luonteen, työkulttuurin, johtamistyylin ja hallituksen määräyksien vuoksi. Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi pitäisi tehostaa heidän työvalmiuttansa eli työtaitojen opettamista: opettaa, miten tehdään työtä suomalaisessa organisaatiossa ja miten vuorovaikutetaan suomalaisessa yhteiskunnassa.

Suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa monilla kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla voi olla korkeakoulututkinto ja työkokemusta kotimaastaan. Oman kokemukseni perusteella työn luonne on hyvin erilainen Suomessa verrattuna moniin muihin maihin. Tämä erilaisuus vaihtelee myös sen mukaan, onko kansainvälinen opiskelija tullut Itä-Euroopasta, Länsi-Euroopasta, Lähi-idästä vai Etelä-Aasiasta. Näiden erilaisuuksien vuoksi henkilökohtainen opiskelu-, koulutus-, kehitys- ja urasuunnitelma voisi olla sopiva keino kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien nostamiseen. Henkilökohtaisten osaamis- ja koulutustarpeiden kartoittaminen on välttämätöntä. International HUB Tampere -hanke voisi työskennellä aktiivisesti asian suhteen.

Työtä yleensä saadaan, kun tarjolla oleva avoin työpaikka ja sopiva osaaja kohtaavat. Mitkä ovat ne asiat, jotka kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden pitäisi oppia työmahdollisuuksien parantamiseksi? Mielestäni suomalaisella korkeakoulututkinnolla voi olla ratkaiseva merkitys. Se varustaa opiskelijat sekä kansallisella että kansainvälisellä osaamisella.

Osaamisen päivittäminen on tärkeä asia muutokseen sopeutumisessa, koska Suomi on korkean teknologian maa ja teknologia muuttuu nopeasti. Muutokseen sopeutuminen voi olla yksi tärkeä ominaisuus työn saamisen ja tekemisen kannalta suomalaisessa organisaatiossa. Muutosvastarintaa on jokaisessa organisaatiossa, mutta positiiviset muutokset vastaanotetaan hyvin myönteisesti suomalaisissa organisaatioissa. Joustava persoonallisuus, aktiivinen osallistuminen tiimityöhön ja rakentava palautteen antaminen vahvistavat työntekijän asemaa työyhteisössä.

Shaidul Kazi

Lehtori, TAMK

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?