Lukijalta: Työkykyarvion tavoite on ohjata sopivaan työhön - Lukijalta - Aamulehti

Työkykyarvion tavoite on ohjata sopivaan työhön

Työkykyarvion tavoite ei ole määrittää osatyökykyisyyttä, vaan sen tavoite on selvittää ne työkyvyn rajoitteet, kirjoittaa kolme työkykykoordinaattoria.

19.11.2020 6:59

Työkyky ja sen arviointi on usein monitahoinen asia. Työssä pärjäämistä kuvataan lääkärille omien kokemusten kautta ja sen jälkeen lääketieteellinen työkykyarvio tehdään yhdenvertaisin perustein. TE-palveluissa hankitaan tarvittaessa työkykyarviot lain mukaisesti ostopalveluna tarkan laatukriteeristön täyttäviltä erikoistuneilta palveluntuottajilta, joiden työtä määrittää terveysalan lait ja ohjeet.

Lääkärin työkykyarvio tehdään, kun on ensin saavutettu paras mahdollinen tasapaino vian, vamman tai sairauden hoitamiseksi perusterveydenhuollossa. Vikaa, vammaa tai sairautta voidaan määritellä ja ohjata asiakas hoitoon työttömän terveystarkastuksen kautta, johon jokainen työtön kuntalainen on oikeutettu tarvittaessa.

Tavoitteena on, että sairaus vaikuttaisi mahdollisimman vähäisesti työkykyyn ja asiakkaalla itsellään olisi mahdollisimman selkeä hallinnantunne omasta terveydentilastaan. Parhaassa tapauksessa vika, vamma tai sairaus saadaan hoidettua siten perusterveydenhuollossa, ettei se vaikuta oleellisesti työnhakuun.

Jos vika, vamma tai sairaus vaikuttaa edelleen olennaisesti työkykyyn hyvän hoitotasapainon löydyttyä, voidaan tehdä erillinen työkykyarvio. Työkykyarvion tavoite ei ole työssä olevalla eikä työttömällä määrittää osatyökykyisyyttä, vaan sen tavoite on selvittää ne työkyvyn rajoitteet, joihin henkilö ei terveydentilansa vuoksi kykene.

Osatyökykyisyyttä on tarpeellista määritellä vasta siinä vaiheessa, jos haetaan sairauseläkettä. Tällöin päätös toimitetaan TE-toimistolle ja asiakkaan työnhaku kohdennetaan jäljellä olevaa työkykyä parhaiten vastaavaksi.

Jos sairauseläkkeen kriteerit eivät täyty, tarkoittaa se työttömyysturvan saamiseksi kokopäiväisen työn hakemista. Jos asiakkaalla on haasteita työllistyä kokopäiväisesti, voidaan työllistymistä edistää erilaisin tukimuodoin ja palveluin, joista suuri osa on kaikkien TE-palveluiden asiakkaiden käytettävissä riippumatta terveydentilasta. Jos terveydentilassa on haasteita, voidaan hyödyntää kohdennettuja TE-palveluita, kuten työolosuhteiden järjestelytukea ja työkykyyn suhteutettua palkkatukea.

Aina voi hyödyntää ammatinvalintapsykologeja, erilaisia lähi- ja verkkokoulutuksia ja asiointiapua.

Terveydestä ja työkyvystä huolehtiminen on jokaisen oikeus ja velvollisuus. TE-palvelut pyrkivät tukemaan ja tarjoamaan aina asiakkaan työkykyyn parhaiten sopivaa työtä. Hakuammatteja kannattaa suunnitella oman vastuuvirkailijan tai työkykykoordinaattorin kanssa yhteistyössä niin, että tarjottavat työmahdollisuudet vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla omaa työkykyä.

Pirkanmaan TE-toimisto on lisännyt asiakkaan ohjautumista sopiviin palveluihin oikea-aikaisesti palkkaamalla terveydenhuollon taustan omaavia työkykykoordinaattoreita, jotka tuovat palveluihin uutta työkykyosaamista.

Salla Rantanen, Tea Häkli ja Ilkka Rantanen

työkykykoordinaattorit, Pirkanmaa TE-palvelut

Työttömän kokemus: Työkykyongelmaani ei aktiivisesti tartuttu

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos