2 Kangasalan valtuutettua:Ei ole oppivelvollisuuden laajentamisen aika - Lukijalta - Aamulehti

Kaksi Kangasalan valtuutettua: Ei ole oppivelvollisuuden laajentamisen aika

Mekaaninen toimenpide ei itsessään varmista opiskelijoiden taidon ja tiedon saavuttamista.

10.5.2020 6:30

Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva lakiesitys on lähetetty lausuntokierrokselle. Uudistuksen tavoitteet suomalaisen koulutus- ja osaamistason nostamisesta sekä siitä, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen, ovat erinomaisia ja kannatettavia. Ongelma vain on, että oppivelvollisuutta laajentamalla tavoitteisiin ei päästä.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja koulupudokkuuden ehkäisemiseksi tulee kohdistaa enemmän varhaisia tukitoimia ja opintojen ohjausta jo peruskouluun ja nivelvaiheen yli toiselle asteelle. Se on paras tapa edistää opiskelijan oppimista tukevaa motivaatiota ja itsetuntemusta. Velvoite on mekaaninen toimenpide, joka ei itsessään varmista opiskelijoiden taidon ja tiedon saavuttamista työelämää ja myöhempää koulutuspolkua varten.

Hallitus on varannut uudistukselle 129 miljoonaa euroa, joka menee lähes kokonaan maksuttomiin oppimateriaaleihin ja matkoihin. Itse opetukselle ei ole tulossa juuri mitään ja opintojen ohjaukseenkin vain vähän.

Kokoomuksen mielestä oppivelvollisuuden laajentamiseen varatut määrärahat pitäisi kohdentaa vaikuttaviin toimiin varhaiskasvatuksesta lähtien aina toiselle asteelle saakka. Silloin raha menisi opetukseen, oppimisen tukeen ja opinto-ohjauksen vahvistamiseen. Peruskoulun oppimistulokset ovat laskussa. Koronakriisi ja pitkä etäopetusjakso lisäävät entisestään oppimisen tuen tarvetta. Oppivelvollisuuden laajentamiseen varatuilla määrärahoilla saisi esimerkiksi seitsemän tukiopetustuntia jokaiselle peruskoululaiselle vuodessa.

Uudistus on ongelmallinen myös kuntatalouden näkökulmasta. Vaikka hallitus on luvannut kattaa kunnille uudistuksen kustannukset, siihen varatut määrärahat ovat arvioiden mukaan riittämättömät. Todellisuudessa kuntien rahoitettavaksi tulevat maksuttomat oppimateriaalit ja koulumatkat ovat poissa kasvatuksesta ja opetuksesta jostain muualta. Niinpä seurauksena olisi perusopetuksessa tuntimäärien supistamista ja kasvavia opetusryhmiä. Väistämättä alueelliset erot tulevat asettamaan lapset ja nuoret uudistuksessa eriarvoiseen asemaan.

Asiantuntijat ovat oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutuksista erimielisiä. Opetusala on laajasti pyytänyt aikalisää uudistuksen toteuttamiselle, mutta hallitus ei ole tätä toivetta kuunnellut. Myös enemmistö suomalaisista vaikuttaa olevan sitä mieltä, että uudistusta pitää lykätä.

Oppivelvollisuuden laajentaminen ei tuo mitään apua niille lapsille ja nuorille, jotka ovat kaikkein kipeimmin tuen ja ohjauksen tarpeessa sekä suurimmassa putoamisvaarassa. Todennäköistä myös on, että uudistus lisää koulunsa keskeyttäviä oppivelvollisuusaikana, sillä kukaan ei pakottamalla koulussa pysy. Oppimisen varhaista tukea ja ohjausta tarvitaan jo silloin, kun haasteita opinpolulla ilmenee ensimmäisen kerran.

Kirjoittajat ovat kokoomuslaisia kaupunginvaltuutettuja Kangasalta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?