Lukijalta: Jokainen kunnan päätös on hyvinvointipäätös - Lukijalta - Aamulehti

Jokainen kunnan päätös on hyvinvointipäätös, kirjoittaa mielipidekirjoittaja

Kun sote-uudistus karahti kiville, voidaan keskittyä hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintojen kehittämiseen.

5.4.2019 15:57

Poliittiset päättäjät kaupunkien ja kuntien valtuustoissa ja lautakunnissa ovat avainasemassa tehdessään hyvinvointia ja terveyden edistämistä parantavia ns. HYTE -päätöksiä. Niillä on ratkaiseva merkitys asukkaiden hyvinvointiin, osallistumiseen, työllistymiseen ja toimintakykyyn. Kysymys on laaja-alaisesta, hallintokuntarajat ylittävästä toimintatavasta. Parhaiten onnistutaan sosiaali- ja terveysmenojen hillinnässä, kun julkishallinnon yhteistyökumppaneiksi otetaan kolmannen sektorin järjestöt ja potilasyhdistykset, vammaisneuvostot sekä tietenkin asukkaat.

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä on paljon, kuten esimerkiksi kaupungin ja urheiluseurojen yhteistyö tai asukkaiden osallistuminen ja aito vaikuttaminen lähiympäristön suunnitteluun sellaiseksi, että se innostaa terveyden ylläpitoon.

Hyvinvointisateenvarjon alle sijoittuvat terveyttä edistävät palvelut, koulutuspalvelut, kulttuuri ja liikunta. Liikunnan merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Useimpien kansansairauksien hoitoreseptissä määrätään asiakkaalle liikuntaa. Terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia ihmisiä on kaikissa ikäryhmissä, sen vuoksi kunnan/kaupungin on käytettävä kaikki keinot houkuttelevien olosuhteiden luomiseen.

Kuntaliiton tutkimuksen mukaan eniten ihmisten hyvinvointia nakertavat yksinäisyys ja syrjäytyminen. Miten passivoituneita nuoria tai yksinäisiä vanhuksia voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla auttaa? Näissä tilanteissa järjestöt tulevat apuun.

Asenteita ja elämäntapoja voidaan muuttaa! Onhan suomalaisten terveyttä parannettu neuvonnalla esimerkiksi Pohjois-Karjalassa. Kuntien terveydenhuollon henkilöstöä on parin viime vuoden ajan verkostokoulutettu elintapojen ohjaustehtäviin.

Puolet sairaanhoitopiireistä lähti mukaan hankkeeseen, jossa UKK-instituutti oli mukana. Jokaisessa kunnassa on hyvinvointikoordinaattorin tehtävää osa-aikaisesti tai kokopäiväisesti hoitava henkilö. Heidän tehtävänsä on koota ja koordinoida kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä. Samalla on syntynyt kuntakohtaisia yhteistyöverkostoja kehittämään elintapaohjauksen palvelupolkuja. TAYSin terveyttä edistävän neuvottelukunnan jäsenenä olen voinut läheltä seurata tätä valmistelutyötä.

Päivänselvää on, että kunnat eivät selviytyisi terveyden edistämistehtävästään ilman järjestöjen panosta. Siksi niiden toiminta kaipaa vaikuttavuuden arviointia ja taloudellista tukea.

Järjestökenttä on huolissaan tulevaisuudestaan. Se haluaa lähestyä eduskuntavaaliehdokkaita esittelemällä järjestöjen tavoitteita Keskustorin vaalimökeillä maanantaina 8. huhtikuuta klo 13-15.

Informaatiota jaetaan toki kaikille kiinnostuneille.

Kirjoittaja on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen, Tampereen Diabetesyhdistyksen puheenjohtaja ja eduskuntavaaliehdokas (sd.)

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos