Kaukajärven tila on edelleen erinomainen - Lukijalta - Aamulehti

Kaukajärven tila on edelleen erinomainen

Kaukajärven näkösyvyys on hyvä ja vesi on happipitoista myös talvella. Tilanne tutkitaan kahdesti vuodessa.

5.12.2019 11:30

Vehmaisten hoitokunnan jäsen ja Kaukajärven tilaa 40 vuotta tarkkaillut Jussi Hietala ilmaisi huolestuneisuutensa Tampereen Kaukajärven tilasta (AL 20.11). Hän kyseli muun muassa Kaukajärven vedenlaatutietoja Tampereen ja Kangasalan kaupunkien viranomaisilta.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö ja Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelu ovat valvoneet säännöllisesti Kaukajärven tilaa jo vuodesta 1990. Tämän hienon järven tilaa seurataan sen keskeisen sijainnin ja virkistysarvon vuoksi kaksi kertaa vuodessa.

Kaukajärven veden tila on säilynyt erinomaisena pian lähes 30-vuotisen seurantahistorian aikana. Tuoreimmassa tutkimusraportissa vuodelta 2018 todetaan, että Kaukajärven vesi on kirkasta. Näkösyvyys talvella on jopa 8 metriä, mikä on Suomen järvissä harvinaista. Happea riittää syvänteitä myöten sekä kesällä että myös talvella jään alla. Veden erinomaisesta happipitoisuudesta kertoo, että happi riittäisi kaikkein vaateliaimmillekin kalalajeille eli lohikaloille.

Kaukajärven vesi on niukkaravinteista. Fosforia on talvella karuille järville ominaisesti, kesällä hieman enemmän, jolloin vesi luetaan lievästi reheväksi. Typpeä vedessä on ollut niukasti koko tutkimushistorian ajan.

Kaukajärven veden tutkimustulokset löytyvät osoitteesta: https://vesienhoito.kvvy.fi/vesientila.

Kysyjä oli huolestunut myös lisääntyneen rakentamisen hulevesistä. Kaupunkialueilla hulevesiä johdetaan putkien ja ojien muodostamaan hulevesiverkostoon ja sen kautta vesistöihin, osa myös Kaukajärveen. Tampereen kaupunki vaatii jokaiselta rakentajalta ennen rakentamisen alkua hulevesien hallintasuunnitelman, jotta rakentamisenaikaista hulevesien määrää ja haittavaikutuksia voidaan vähentää. Hulevesien laadun seurannassa Tampereen kaupunki on keskittynyt isojen ojien ja isojen rakentamisalueiden vesien laadun seurantaan. Lisäksi on kartoitettu huonokuntoisiin järviin laskevia hulevesiä. Kaukajärvi ei ole sellainen, joten sinne laskevien hulevesien laatua ei vielä ole kartoitettu.

Kirjoittaja kysyi myös Roopennotkon jätevesipumppaamosta. Kaupunkirakenne ja alueen maastonmuodot ovat sellaisia, että Roopennotkon jätevesipumppaamo tarvitaan jatkossakin nykyisessä paikassaan.

Kangasalan Vesi on kehittänyt viime vuosina jätevedenpumppaamon varajärjestelmiä muun muassa parantamalla pumppaamon sähkönsaantia ja kaukovalvontaa. Näiden toimien ansiosta mahdollisen toimintahäiriön riski ja häiriön kesto ovat pienentyneet. On ansiokasta, että Kaukajärven asukkaat ovat havahtuneet lähijärvensä tilasta ja toimivat aktiivisesti sen puolesta. Tampereen kaupunki ja Kangasalan kaupunki toimivat omalta osaltaan järven hyvän tilan säilymiseksi.

Harri Willberg on ympäristönsuojelupäällikkö, Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä, Tuomo Antila on Kangasalan ympäristönsuojelun ympäristöpäällikkö ja Antti Kytövaara on Kangasalan veden toimitusjohtaja.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: