Opettaja on vastuussa paljosta: koulutuksen tulisi seurata muutoksen mukana - Lukijalta - Aamulehti

Opettajilta vaaditaan uudenlaista osaamista, riskinä ovat puutteelliset valmiudet muuttuvassa yhteiskunnassa

12.6.2019 20:25

Nopeasti muuttuva maailma tuottaa ongelmia lasten ja nuorten ainutlaatuisuuden tunnistamiselle ja kehittymiselle. Samalla isolta osalta nuoria mahdollisuus itsensä löytämiseen ja hyvään elämään kasvamiseen hukataan.

Koulutuskulttuurin uudistamisen keskiössä on opettaja. Opettajan ymmärrys omista arvoistaan sekä hyvän elämän ja hyvän ihmisen ihanteistaan vaikuttavat ratkaisevasti hänen ajatteluunsa ja toimintaansa. Edellä mainitun lisäksi opettajat ovat työssään keskeisessä asemassa yhteiskunnallisina kehittäjinä. Yhteiskunnallinen muutos asettaa kuitenkin isoja haasteita opettajien osaamistarpeen ennakoinnille ja sitä kautta myös opettajankoulutuksen kehittämiselle. Siksi opettajat ovat vaarassa jäädä työskentelemään puutteellisin valmiuksin yhteiskunnan, työelämän ja koululaitoksen nopeavauhtisessa muutoksessa.

Opettajilta odotetaan uudenlaista asiantuntijuutta, jossa oppituntien aikana läpikäytäviä laajoja ainesisältöjä tärkeämpää on opettaa oppiaineiden kirkastettu ydinaines ja toimintatavat, joilla uusia oivalluksia ja osaamista syntyy. Opetustyön ytimessä tulisi olla lasten oppimistapojen, itsenäisen työskentelyn, yhdessä tekemisen ja ongelmaratkaisun taitojen opettaminen ja jatkuva harjoitteleminen. Näiden geneeristen taitojen opettamisessa opettajien omilla kyvyillä ja pedagogisilla ratkaisuilla on iso merkitys.

Koska opettajat vaikuttavat oppilaitten tulevaisuuteen toimintatavoillaan, tulisi opettajien osaamista koulutuskulttuurin uudistajina tukea koulutuksellisesti systemaattisemmin. Koulutuskulttuurin uudistaminen edellyttää myös opetussuunnitelmien tietoperustan kirkastamista. Koulun arjessa on oltava aikaa siihen, että oppilaitten ihmiseksi kasvua tuetaan ja geneerisiä taitoja opetetaan. Riittävän tuen ja ohjauksen edellytyksenä on myös se, että opettajia on riittävästi oppilasmäärään nähden.

Kirjoittajat ovat Keuruun lukion rehtori ja Jyväskylän yliopiston opettaja.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos