Ikääntyneen väestön tuki vaatii Tampereelta euroja ja toimia - Lukijalta - Aamulehti

Lukijalta: Ikääntyneen väestön tuki vaatii Tampereelta euroja ja toimia

19.2.2020 13:18

Tampereen kaupunginvaltuusto käsitteli 17.2.2020 suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi 2020 – 2023. On erittäin tärkeää, että valtuuston istunnon aikana suunnitelmaa täsmennettiin. Esimerkiksi kotihoidon henkilöstörekrytointi on syytä tunnustaa. On erittäin tärkeää kartoittaa, mitkä seikat vaikuttavat kotihoitotyön veto- ja pitovoimaan. Uskon yhden keskeisen syyn liittyvän siihen, että työntekijät kokevat eettistä ristiriitaa, ettei heillä ole riittävästi aikaa vastata asiakkaiden tarpeisiin. Moni varmasti kokee myös joutuvansa jättämään kotiin liian huonokuntoisia ikäihmisiä.

Toisena tärkeänä tarkennuksena on valmistautuminen henkilöstömitoitusten 0,7 muutoksiin. Vaade henkilöstömitoituksen nostosta tulee heijastua palvelusetelin hintaan, jotta ikäihmisten monipuolinen palvelutuotanto, kuten kolmannen sektorin mukana olo, saadaan säilytettyä.

Kaikilta palveluntuottajilta voidaan vaatia laadukasta hoitoa silloin, kun taloudelliset reunaehdot huomioidaan.

Kolmantena erittäin tärkeänä tarkennuksena pidän sitä, että Tampereella kehitetään omaishoidettavien ja omaishoitajien tarvetta vastaavan, yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden suunnittelua ja toteutumista.Tällä hetkellä moni omaishoitaja joutuu itse kokoamaan palvelukokonaisuutta hoidettavalle, eikä lakisääteinen asiakassuunnitelman tekeminen tarvelaajuudessaan aina toteudu. Laissa sinänsä jo velvoitetaan aina kartoittamaan myös omaisen tuen tarve, mutta tämä harvoin tosiasiallisesti toteutuu.

Yksilölliseen palvelutarpeeseen vastaamalla saamme omaishoitajuudesta nykyistä houkuttelevampaa.

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi on monessa kohden hyvä pohja. Toteutuakseen suunnitelma vaatii sekä euroja että toimia, jotta kukin ikäihminen ja omaishoitaja saa yksilöllisen, oikea-aikaisen sekä tarpeenmukaisen hoivan, palvelut ja sosiaaliturvan.

Kirjoittaja on Tampereen varavaltuutettu (kd)

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: