Asiakasmaksujen noston myötä taas mennään vähävaraisimpien kukkarolle – Aamulehden mielipidekirjoitus - Lukijalta - Aamulehti

Asiakasmaksujen noston myötä taas mennään vähävaraisimpien kukkarolle

2.11.2018 20:26

Pormestarin budjettiesitys pohjautuu lautakuntien talousarvioihin. Ne on tehty kaupunginhallituksen enemmistön päättämän kehyksen ja talouden tasapainottamisohjelmien rajoissa. Mukana on heikennyksiä palveluihin. Jos lautakunta ei ole valmis hyväksymään jotakin tiettyä esitystä, on sen etsittävä vastaavansuuruinen säästö jostakin muualta talousarviostaan.

Esityksenä oli harkinnanvaraisten sote-kuljetusten lakkauttaminen. En voinut hyväksyä tätä ja muutkin jäsenet pitivät esitystä kohtuuttomana. Kuljetukset päätettiinkin säilyttää, mutta omavastuuta nostettiin ja oikeus kuljetuksiin rajattiin koskemaan 75 vuotta täyttäneitä. Puuttuva rahoitus päätettiin ottaa vähentämällä ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan mitoitusta. Tähän jätin eriävän mielipiteen. Lautakunnille ovat tuttuja vastaavanlaiset valinnat, kun ne yrittävät pysyä kaupunginhallituksen päättämässä kehyksessä.

Kaupungin talous on ahtaalla johtuen mittavista valtionosuuksien leikkauksista, sekä yhteisöverotuoton vähäisyydestä verrattuna samankokoisiin kaupunkeihin. Vaikka työllisyys on kohentunut, on myös kuntaveron tuotto odotettua pienempi. Liekö yhtenä syynä se, että lisääntyneiden työpaikkojen joukossa on pätkätöitä?

En silti usko, että talous paranee ilman vaikutusarvioihin perustuvaa pitkän aikavälin suunnittelua, tekemällä budjettiin lyhytnäköisiä juustohöyläleikkauksia. Nämä leikkaukset koskettavat eniten vähätuloisia ihmisiä. Esimerkkinä mainittakoon terveyskeskusmaksun nostaminen lain sallimaan maksimiin. Varattomat ihmiset jättävät menemättä lääkäriin vähäisten vaivojen vuoksi, jolloin he tarvitsevat myöhemmin raskaampia ja kalliimpia terveyspalveluita, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksistä.

Myös lukuisiin muihin sote- sekä ikäihmisten palveluiden asiakasmaksuihin esitetään korotuksia, ja uutena esitetään kymmenen euron hoitajamaksua. Myös bussimaksuihin on tulossa korotuksia. Kaikki nämä yhdessä voivat tehdä kestämättömän vähävaraisten ihmisten arjesta.

Investointeja perustellaan usein rohkeudella. pitäisi olla ennen muuta rohkeutta investoida ihmisiin luottaen, että lisäämällä hyvinvointia saadaan vähitellen helpotusta myös talouteen.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos