Aarne Raevaaralta kritiikkiä Hiedanrannan yhtiöittämiselle - Lukijalta - Aamulehti

Kaupunginvaltuutetulta kritiikkiä Hiedanrannan yhtiöittämiselle: Ei ole tamperelaisten etu

Kaupunginvaltuutetun mielestä Hiedanranta-hankkeen eteenpäin ajaminen yhtiömallilla ei ole tamperelaisten etu.

9.2. 14:03

Tampereen valtuusto siirsi uuden Hiedanrannan alueen kehittämisen yhtiöihin. Päätöstä perusteltiin kaupungin talouden tasapainottamisella. Kaikki ovat varmaan samaa mieltä, että Tampereen talouden suunta pitää muuttaa.

Hiedanrannan kehittämisessä on normaalia enemmän ongelmia. Riskit kohdistuvat Näsijärven täyttämiseen sekä järven pohjan 0-kuituun.

Hankkeen kustannuksista on julkisuudessa esitetty ristiriitaisia arvioita. Apulaispormestari on arvioinut hankkeesta kaupungille aiheutuviksi kokonaiskuluiksi 300 miljoonaa.

Kaupunki siirtää 26 miljoonalla ostamastaan Hiedanrannan maaomaisuudesta vaiheittain osia yhtiöön. Alueen arvoa vähentäneet pilaantuneet maat puhdistusvelvoittein jäävät kuitenkin kaupungille.

Esitetty yhtiömalli aiheuttaa Tampereen kaupungille yksistään verojen osalta 18 miljoonan lisäkustannukset. Malli mahdollistaa myös senkaltaista verosuunnittelua, että julkinen sektori menettää 15 miljoonaa arvonlisäveroa.

Kustannuksia lisää myös hiilinegatiivisuustavoite.

Yhtiöittäminen kaventaa demokratiaa. Asiat hoidetaan osakeyhtiölain, ei kuntalain mukaan. Hanke siirtyy julkisuuslain ja julkisen arvioinnin ulottumattomiin.

Valtuutettujen mahdollisuus valvoa rahojen käyttöä on yhtiömallissa olematon. Se, että hanketta viedään eteenpäin pienissä suljetuissa ryhmissä, ei poista ongelmaa. Päinvastoin.

Kyseenalaistin järjestelyn valtuustossa, jäin yksin.

Keväällä 2018 konsultti Eero Laesterä esitti Tampereen talouden tasapainottamista painopisteenä investointien priorisointi. Hiedanrannan hankkeen siirtäminen pois kaupungin taloussuunnittelusta heikentää mahdollisuutta toteuttaa talouden tasapainottamista. Tämä on ongelma.

Palveluihin kohdistetut säästöt tai maksujen ja verojen korotukset eivät tasapainota Tampereen taloutta. Vain kaikki investoinnit sisältävä investointikatto sekä hankkeiden karsinta tasapainottaa talouden.

Satojen miljoonien lainojen ja vastuiden siirtäminen konsernilainoihin on vastuullisen taloudenhoidon kannalta ainoastaan silmien sulkemista. Lainat tulevat kaupungille ‒ konsernilainoina.

Yhtiömallisista hankkeista olisi opittavaa Länsimetrosta. Kerta riitti Helsingille ja Espoolle. Uuden Raide‒Jokeri - raitiotien rakennuttaja on Helsingin liikelaitos.

Maankäytön suunnittelun osalta Hiedanrannan yhtiömalli sisältää rakenteellisen korruption riskin.

Hanke on laajemminkin harmaalla alueella. Kaupunki ei voi kuntalain mukaan yhtiöittää tehtäviään henkilöyhtiöön, eikä voi toimia esitetyn mallin mukaisesti markkinoilla vastuunalaisena yhtiömiehenä kommandiittiyhtiössä.

Vaasan hallinto-oikeus on 13.12.2019 linjannut, ettei Näsijärven täyttö ole vesilain mukaan mahdollista. Hankeen eteenpäin ajaminen yhtiömallilla julkisuudelta piilossa ei ole tamperelaisten etu.

Kirjoittaja on Tampereen kaupunginvaltuutettu (VaTa).

Osion tuoreimmat

Luetuimmat