Iäkkäitä kuntoutettava yhä enemmän jo kotona - Lukijalta - Aamulehti

Iäkkäitä kuntoutettava yhä enemmän jo kotona

Yhteiskuntamme väestörakenne muuttuu. Kuntoutuksen mahdollisuuksia on hyödynnettävä entistä paremmin.

26.11.2019 21:26

Suomessa kuntoutuksen mahdollisuuksia ei hyödynnetä riittävästi, vaikka yhteiskuntamme väestörakenne muuttuu. Painopiste on siirrettävä pikaisesti ennaltaehkäiseviin toimiin kuten kuntoutukseen, jotta iäkkäät voivat asua kotona mahdollisimman pitkään.

Ennaltaehkäisevien toimien puute näkyy jo vahvasti. Vanhusten toimintakyky on heikentynyt ja raskaiden palveluasumis- ja hoivapalveluiden käyttö on lisääntynyt. Kuntoutuksen puute lyhentää ikääntyvän elinikää ja maksaa yhteiskunnalle lähes miljardi euroa enemmän kuin kuntouttava järjestelmä.

Kuntoutuksen uudistamiskomitea suosittelee ottamaan käyttöön valtakunnallisen järjestelmän, jossa arvioidaan ikääntyvän toimintakyky ja kuntoutuksen tarve. Tällainen toimintatapa on jo käytössä muun muassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa. Näin avokuntoutus alkaa oikea-aikaisesti ja parantaa ikääntyvän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Ikääntyneiden varhainen toimintakyvyn tukeminen edistää kotona pärjäämisen ja oman elämän hallinnan tunnetta sekä luo uskoa kotona asumisen jatkuvuuteen.

Niille ikääntyville, jotka asuvat kotona ilman ulkopuolista apua, tulee mahdollistaa nykyistä useammin fysioterapeutin vastaanotto polikliinisesti tai kotikäynnein. Ikääntyvien tarve toimintakykyä tukevien palveluiden piiriin tulee usein esiin lääkäri- tai hoitajavastaanotoilla. Muun muassa ikääntyvän ulkona liikkumisen vähentyminen, kaatumiset sekä tuki- ja liikuntaelinoireet ovat indikaattoreita, joiden perusteella ikääntyvä tulee systemaattisesti ohjata esimerkiksi fysioterapiaan. Toimintakykyä tukevaa liikuntaa olisi tutkimusten valossa tehokasta ohjata uuden liikkumisen suosituksen mukaisesti kestävyyskunnon lisäksi tasapainoa, ketteryyttä ja lihasvoimaa kehittävään suuntaan. Fysioterapeutit ovat iäkkäiden liikuntaharjoittelun asiantuntijoita.

Kotikuntoutuksen uusia toimintatapoja on jo käytössä esimerkiksi Keski-Suomessa. Kotikuntoutus alkaa kuntouttavalla arviointijaksolla, jolloin arvioidaan ikääntyvän arkisuoriutumista ja elinympäristöä sekä toteutetaan kuntoutusjakso. Kuntoutusjakson suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat fysioterapeutti, kotona asuva iäkäs, läheiset ja kotihoidon tiimi. Yhä useamman kotona asuvan iäkkään tarve muistikuntoutukseen on ilmeinen, joten kotikuntoutuksen moniammatillisen tiimin tulee olla myös muistikuntoutuksen osaajia. Lisäksi moniammatillisesti tuotettu kuntouttava päivätoiminta on tärkeä toimintatapa, joka vähentää iäkkään yksinäisyyttä, lisää sosiaalisuutta ja vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen toimintakykyyn.

Ikääntyvällä on oikeus kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn arviointiin. Fysioterapeuteilla on paras osaaminen fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja lisääntymiseen. Fysioterapeuteilla tulee olla merkittävä rooli sekä uusien toimintatapojen suunnittelussa että niiden toteuttamisessa.

Saija Karinkanta

Suomen Fysioterapeutit ry:n edustajiston puheenjohtaja

Anu Pollari

Suomen Fysioterapeutit ry:n varapuheenjohtaja

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: