Oikeusministeri Henriksson vastaa Vesa Laitiselle - Lukijalta - Aamulehti

Oikeusministeri vastaa Vesa Laitiselle – Kyse on Uudenmaan eristyksen purkamisesta

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo, että Uusimaa-asetuksen kumoaminen oli tilannekuva huomioon ottaen välttämätöntä

21.4.2020 7:15

Aamulehden uutispäällikkö Vesa Laitinen kirjoitti kolumnissaan 16.4 hallituksen päätöksestä purkaa Uudenmaan sulku. Laitinen katsoo, että hallitus olisi voinut päätyä myös toisenlaiseen ratkaisuun.

Hallitus on nykyisissä poikkeusoloissa ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin epidemian hillitsemiseksi ja väestön suojaamiseksi. Hallituksen päätöksin on muun muassa rajoitettu kokoontumisia, lähiopetusta, ravintolatoimintaa sekä maan rajojen yli tapahtuvaa matkustamista. Yhtenä toimenpiteenä hallitus antoi 27.3. asetuksen, jolla liikkumista Uudenmaan rajan yli olennaisesti rajoitettiin.

Hallitus on tehnyt nämä päätöksensä yhtäältä parhaan käytettävissä olevan epidemiologisen ja muun lääketieteellisen tiedon että toisaalta soveltuvien oikeusnormien pohjalta. Liikkumisrajoitus merkitsee erittäin tuntuvaa ja syvällekäyvää puuttumista perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen. Kynnys tämän samoin kuin muiden valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käytölle on oikeudellisesti erittäin korkea.

Perustuslaista ja valmiuslaista johtuu, että tällainen erittäin poikkeuksellinen puuttuminen liikkumisvapauteen on sallittu vain, ja vain niin kauan, kuin se on välttämätöntä. Jos tavoite voidaan saavuttaa kansalaisten oikeuksiin vähemmän puuttuvilla keinoilla, hallituksen juridinen velvollisuus on käyttää niitä keinoja. Uusimaa-asetusta käsitellessään perustuslakivaliokunta käsitellessään painotti, että asetus tulee kumota, jos epidemiatilanne muuttuu niin, ettei liikkumisrajoitukselle ole enää oikeudellisia perusteita.

Uudenmaan ja muun Suomen erottamisella hallitus pyrki merkittävästi hidastamaan Covid-19 epidemian leviämistä muualla Suomessa sekä varmistamaan terveydenhoitojärjestelmän toimintakyvyn ja erityisesti tehohoidon resurssien riittävyyden.

Uusimaa-asetuksen kumoamisesta päättäessään hallituksella on ollut käytettävissään muun muassa sosiaali-ja terveysministeriön ja THL:n asiaa koskevat muistiot. Lisäksi THL ja STM esittelivät tiistaina hallitukselle näkemyksensä. Niiden mukaan hallituksen käyttöönottamat rajoitustoimet ovat merkittävästi hidastaneet epidemian leviämistä. Epidemiologisesti Uudenmaan ero muuhun maahan on supistunut. Saatujen tietojen mukaan Covid-19 –taudin ilmaantuvuus on ollut eräissä sairaanhoitopiireissä suhteellisesti yhtä suurta tai suurempaa kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujärjestelmä on ehtinyt varautua epidemian aiheuttamaan kuormitukseen. Nykytilanteessa tätä kuormitusta katsottiin muistioissa voitavan hallita myös muilla toimenpiteillä kuin Uudenmaan sulkemisen jatkamisella.

Edellä mainittujen seikkojen ja muun saadun selvityksen perusteella tilannekuva muodostui sellaiseksi, ettei Uudenmaan eristämistä enää voitu pitää välttämättömänä. Hallituksella oli näin ollen oikeudellinen velvollisuus kumota annettu asetus. Myös oikeuskansleri katsoi osaltaan, että asetuksen kumoaminen oli oikeudellisesti perusteltua.

Vaikka Suomi on torjunut epidemian leviämistä tehokkaasti, on erilaisia rajoitustoimenpiteitä tarpeen jatkaa. Hallitus tulee jatkossakin tekemään parhaansa väestön terveyden suojelemiseksi. Myös se on hallituksen oikeudellinen velvollisuus.

Kirjoittaja on oikeusministeri ja rkp:n puheenjohtaja.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?